Instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji Canon Imagerunner Advance Dx 6765i

Instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji Canon Imagerunner Advance Dx 6765i jest ważnym dokumentem, który należy przestrzegać w celu uniknięcia uszkodzeń sprzętu lub nieprawidłowego działania. Instrukcja zawiera informacje dotyczące przedstawienia produktu, instalacji, konfiguracji, zarządzania, konserwacji i problemów, z którymi można się spotkać. Przed rozpoczęciem używania Canon Imagerunner Advance Dx 6765i, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z jej zawartością, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji Canon Imagerunner Advance Dx 6765i

Czym jest interfejs API REST? Zasady projektowania RESTSposób działania interfejsów API RESTInterfejs REST API — sprawdzone proceduryInterfejsy API REST i IBM Cloud

Interfejsy API REST zapewniają elastyczny, uproszczony sposób integracji aplikacji. Są one najpowszechniej stosowaną metodą łączenia komponentów w architekturach mikrousług.

Czym jest interfejs API REST?

Interfejs API, czyli aplikacyjny interfejs programistyczny, jest zestawem reguł definiujących sposób, w jaki aplikacje lub urządzenia mogą się ze sobą łączyć i komunikować. Interfejs API REST to interfejs API zgodny z zasadami projektowania REST, czyli stylem architektury representational state transfer. Z tego powodu interfejsy API REST są czasami nazywane interfejsami API zgodnymi ze specyfikacją REST.

Specyfikacja REST — po raz pierwszy zdefiniowana w 2000 roku przez informatyka dr. Roya Fieldinga w jego pracy doktorskiej — zapewnia programistom stosunkowo wysoką elastyczność i swobodę. Ta elastyczność to tylko jeden z powodów, dla których interfejsy API REST stały się najpowszechniej stosowaną metodą łączenia komponentów i aplikacji w architekturach mikrousług.

Zasady projektowania REST

Podstawowe działanie interfejsu API polega na umożliwieniu aplikacji lub usłudze uzyskania dostępu do zasobu w innej aplikacji lub usłudze. Aplikacja lub usługa uzyskująca dostęp jest nazywana klientem, a aplikacja lub usługa, w której znajduje się zasób — serwerem.

Niektóre interfejsy API, takie jak SOAP lub XML-RPC, narzucają programistom ścisłą strukturę. Natomiast interfejsy API REST mogą być opracowywane przy użyciu niemal dowolnego języka programowania i obsługują wiele różnych formatów danych. Jedynym wymaganiem, które należy spełnić, jest stosowanie się do następujących sześciu zasad projektowania REST (znanych też jako ograniczenia architektoniczne):

 1. Jednolity interfejs. Wszystkie żądania wysyłane do interfejsu API dotyczące tego samego zasobu powinny wyglądać tak samo, bez względu na to, skąd pochodzą. Interfejs API REST powinien zapewniać przypisanie jednego elementu danych, takiego jak nazwa lub adres e-mail użytkownika, do jednego identyfikatora URI. Zasoby nie powinny być zbyt duże, ale powinny zawierać wszystkie informacje, których może potrzebować klient.
 2. Rozdzielenie klienta i serwera. Podczas projektowania interfejsu API REST aplikacje klienta i serwera muszą być całkowicie niezależne od siebie. Aplikacja kliencka powinna dysponować wyłącznie informacją o identyfikatorze URI żądanego zasobu. Nie może ona wchodzić w interakcje z aplikacją serwera w żaden inny sposób. Podobnie aplikacja serwera nie powinna modyfikować aplikacji klienckiej, a jedynie przekazywać jej żądane dane za pośrednictwem protokołu HTTP.
 3. Bezstanowość. Interfejsy API REST są bezstanowe. To oznacza, że każde żądanie musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do jego przetworzenia. Innymi słowy, interfejsy API REST nie wymagają żadnych sesji po stronie serwera. Aplikacje serwera nie mogą przechowywać żadnych danych związanych z żądaniem klienta.
 4. Możliwość buforowania. Gdy to możliwe, powinna być dostępna opcja buforowania zasobów po stronie klienta lub serwera. Odpowiedzi serwera muszą również zawierać informację o tym, czy buforowanie dostarczonego zasobu jest dozwolone. Celem jest zwiększenie wydajności po stronie klienta przy jednoczesnym zwiększeniu skalowalności po stronie serwera.
 5. Warstwowa architektura systemu. W interfejsach API REST wywołania i odpowiedzi przechodzą przez różne warstwy. Z reguły nie należy zakładać, że aplikacje klienta i serwera łączą się ze sobą bezpośrednio. Pętla komunikacyjna może obejmować pewną liczbę elementów pośredniczących. Interfejsy API REST muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby ani klient, ani serwer nie miał informacji o tym, czy komunikuje się z aplikacją końcową, czy elementem pośredniczącym.
 6. Kod na żądanie (opcjonalnie). Interfejsy API REST zwykle wysyłają zasoby statyczne, ale w niektórych przypadkach odpowiedzi mogą również zawierać kod wykonywalny (np. aplety Java). W takich przypadkach kod powinien być uruchamiany tylko na żądanie.

Sposób działania interfejsów API REST

Interfejsy API REST komunikują się za pośrednictwem żądań HTTP w celu wykonywania standardowych funkcji bazy danych, takich jak tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i usuwanie rekordów w zasobie (te operacje są znane też jako CRUD — create, read, update, delete). Na przykład interfejs API REST może użyć żądania GET do pobrania rekordu, żądania POST do utworzenia rekordu, żądania PUT do zaktualizowania rekordu i żądania DELETE do usunięcia rekordu. Wszystkie metody HTTP mogą być używane w wywołaniach API. Dobrze zaprojektowany interfejs API REST jest podobny do serwisu WWW działającego w przeglądarce WWW z wbudowaną funkcjonalnością HTTP.

Stan zasobu w dowolnym określonym momencie (wskazywanym przez znacznik czasu), jest nazywany reprezentacją zasobu. Te informacje mogą być dostarczane klientowi w niemal dowolnym formacie, w tym JSON (JavaScript Object Notation), HTML, XLT, Python lub PHP albo jako jawny tekst. Format JSON jest popularny, ponieważ jest czytelny zarówno dla ludzi, jak i maszyn, a ponadto jest niezależny od języka programowania.

Parametry i nagłówki żądań także są ważne w przypadku wywołań API REST, ponieważ zawierają ważne informacje identyfikujące, takie jak metadane, autoryzacje, identyfikatory URI, dane o buforowaniu, pliki cookie itp. W dobrze zaprojektowanych interfejsach API REST są używane nagłówki żądań i nagłówki odpowiedzi, a także konwencjonalne kody statusu HTTP.

Interfejs REST API — sprawdzone procedury

Elastyczność jest dużą zaletą projektu interfejsu API REST, ale ta cecha sprawia też, że łatwo można zaprojektować interfejs API, który nie działa lub ma niską wydajność. Z tego powodu profesjonalni programiści stosują sprawdzone procedury w specyfikacjach interfejsów API REST.

Specyfikacja OAS (OpenAPI Specification) ustanawia interfejs służący do opisywania interfejsu API w taki sposób, aby umożliwić każdemu programiście i każdej aplikacji poznanie oraz pełne zrozumienie jego parametrów i możliwości — dostępnych punktów końcowych, dozwolonych operacji na każdym punkcie końcowym, parametrów operacji, metod uwierzytelniania i innych informacji. Najnowsza wersja, OAS3 (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM), obejmuje praktyczne narzędzia, takie jak OpenAPI Generator, służące do generowania kodu pośredniczącego serwera i klientów interfejsów API w różnych językach programowania.

Zabezpieczanie interfejsu API REST również rozpoczyna się od stosowania sprawdzonych procedur branżowych, np. używania algorytmów kodowania mieszającego w celu zabezpieczenia haseł i protokołu HTTPS na potrzeby bezpiecznej transmisji danych. Środowisko autoryzacji, takie jak OAuth 2. 0 (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM), może pomóc w ograniczeniu uprawnień aplikacji innych firm. Korzystając ze znacznika czasu w nagłówku HTTP, interfejs API może także odrzucić każde żądanie, które nadejdzie po określonym czasie. Sprawdzanie poprawności parametrów i tokeny JSON Web Tokens to dwa inne sposoby na umożliwienie dostępu do interfejsu API tylko autoryzowanym klientom.

Interfejsy API REST i IBM Cloud

Z powodu zapewnianych korzyści interfejsy API REST będą w przyszłości nadal stanowić integralną część procesu tworzenia oprogramowania, zwłaszcza biorąc pod uwagę wpływ wzrostu zapotrzebowania na udoskonalone doświadczenia klientów i większej liczby aplikacji na działalność biznesową i operacje IT.

W spełnieniu tych wymagań pomoże większa automatyzacja. Idealnie byłoby zacząć od małych, udanych projektów, które następnie można skalować i optymalizować pod kątem innych procesów i w innych częściach organizacji. Współpracując z IBM, uzyskasz dostęp do funkcji automatyzacji opartych na sztucznej inteligencji, w tym do gotowych przepływów pracy, które pomogą przyspieszyć innowacje, czyniąc każdy proces bardziej inteligentnym.

Narzędzia i usługi IBM mogą pomóc w rozwiązaniu istotnych problemów związanych z interfejsami API, w tym bezpieczeństwem, nadzorem i automatyzacją, w miarę modernizowania aplikacji.

Wykonaj kolejny krok:

 • Zapoznaj się z produktem IBM Cloud Pak for Integration, który został oparty na podstawowych możliwościach IBM API Connect, aby umożliwić architektom i administratorom przejęcie pełnej kontroli nad cyklem życia interfejsu API.
 • Odwiedź serwis IBM Cloud API Docs zawierający dokumentację interfejsów API obsługiwanych na platformie IBM Cloud.
 • Przeprowadź ocenę dojrzałości integracji, aby ocenić poziom dojrzałości integracji w newralgicznych obszarach i poznać działania, które można podjąć w celu jego podniesienia.
 • Pobierz nasz przewodnik po zwinnej integracji, który bada zalety opartego na kontenerach, zdecentralizowanego i zorientowanego na mikrousługi podejścia do integracji rozwiązań.

Załóż konto IBM Cloud już dzisiaj.

 • Fraza: interfejs diagnostyczny boschwyłącz filtr

 • Szukaj w opisach

 • Wyłącz filtry
 • Sortuj wg:

  Trafność: największa

  Data dodania: najnowsze

  Data dodania: najstarsze

  Cena: najniższa

  Cena: najwyższa

  Ogłoszenia

 • Kts Bosch tester naprawa, serwis, kalibracja, części

  …BTS Alwi Centralny Serwis Urządzeń Diagnostycznych Bielsko-Biała.Eps Bosch serwisKts Bosch serwisAcs Bosch serwis…

  od 500 zł

 • Najnowszy 2015r. 02 do …Oferuję nowy na gwarancji 12 msc. najnowszy 2015r. interfejs diagnostyczny USB MPPS V13. 02 do CHIP TUNINGU PRZEZ ZŁĄCZE…

  79 zł
 • Kts 340 tester usterek Bosch …Bosch KTS 340Kts 340 używany na części cena brutto 1000 pln ( cena bez programu)Szafka diagnostyczna 2500 pln…

  1 000 zł
 • KTS 960 tester usterek Bosch Demo okazja …Internetem oraz użycie testera diagnostycznego aktualnej generacji KTS firmy Bosch, takiego jak KTS 560, KTS 590, KTS 350…

  19 000 zł
 • KTS 590 tester Bosch …kable Bosch Easy Connect i inne adaptery Bosch dedykowane do pojazdów: można łatwo rozszerzyć możliwości diagnostyczne za…

  14 900 zł
 • Kts 560 Tester usterek Bosch NOWY 2022r …adapterami BoschUdoskonalona technika pomiarowa do wspomagania wykonania diagnozyZintegrowane interfejsy nowych aut…

  13 500 zł
 • Interfejs Diagnostyczny Polonez GLI Bosch …Sprzedam interfejs do diagnostyki Poloneza GLI z jednopunktowym wtryskiem Boscha. Nie drogie i bardzo przydatne…

  75 zł
 • KTS 460 tester usterek Bosch Demo …diagnostycznego aktualnej generacji KTS firmy Bosch, takiego jak KTS 560, KTS 590, KTS 350 lub KTS 250.Oprogramowanie diagnostyczne

 • Kts 980 tester Bosch Nowy okazja Passthru …tester wtryskiwaczy.SERWIS urządzeń diagnostycznych Bosch, Przeglądy serwis klimatyzacji. Zapraszamy 692287183…

  28 100 zł
 • KTS 960 lub Kts 560 Demo ostatnie super cena …adaptery Bosch dedykowane do pojazdów: można łatwo rozszerzyć możliwości diagnostyczne za pomocą dostępnych kabli do…

 • KTS 250 Z NIEGASNĄCYM PROGRAMEM 13. 900zł …firmy Bosch. Jest przeznaczony dla mniejszych warsztatów do wykonywania podstawowych operacji diagnostycznych przy…

  13 900 zł
 • KTS 960 tester Bosch DEMO …Access (SDA) – ustandaryzowane rozwiązanie firmy Bosch umożliwiające dostęp do zabezpieczonych danych diagnostycznych

  19 500 zł
 • KTS 960 tester Bosch Demo …interfejsami CAN i linią K jednocześnie, co pozwala na szybką i bardzo skuteczną diagnostykęObsługuje kable Bosch Easy Connect…

 • KTS 980 - NOWY zestaw DCU200 KTS590 nowy …wtryskiwaczy, EPS 205 tester wtryskiwaczy.26 700 zł
 • OTC D750 WERSJA 2020/3 niegasnący Kts 440 …SĄ PREZENTOWANE W NOWYM STYLU NA INTUICYJNYM INTERFEJSIE EKRANU DOTYKOWEGOOTC D750 GENISYS / KTS 440 TESTER BOSCH

  6 500 zł
 • KTS 350 tester usterek Bosch nowy 2022 …KTS 350 - zaawansowana technika diagnostyczna - w jednym kompaktowym urządzeniu0 684 400 350KTS 350 Nowy tester Bosch

  17 600 zł
 • KTS 350 tester usterek DEMO okazja pokazowy …testera diagnostycznego aktualnej generacji KTS firmy Bosch, takiego jak KTS 560, KTS 590, KTS 350 lub KTS 250…

  15 000 zł
 • ACS 553 P + identyfikator 134A i 1234yf …wtryskiwaczy. SERWIS urządzeń diagnostycznych Bosch, Przeglądy serwis klimatyzacji. Zapraszamy 692287183Zapraszam na inne aukcje…

  14 600 zł
 • KTS 250 Bosch z PROGRAMEM 13900pln …jednorazowa #niegasnąca# KTS 250 #KTS 250 wraz z wersją jednorazową OTP BOSCH SD DIAGNOZA 2023rW cenie KTS 250 2023 i program…

 • KTS 960 tester Bosch Demo …KTS 960 Bosch DEMOTester diagnostyczny KTS 960: KTS 560 z DCU 220 BOSCH 0684400912Dokładniejszą diagnostyką i…

 • Acs 553 P tester klimatyzacji Bosch r134a Demo …200, DCI 700 tester wtryskiwaczy, EPS 200 tester wtryskiwaczy, EPS 205 tester wtryskiwaczy. Zapraszamy 692287183…

 • Kts 440 zestaw OTC zestaw z 1 razowym …STYLU NA INTUICYJNYM INTERFEJSIE EKRANU DOTYKOWEGOOTC D750 GENISYS / KTS 440 TESTER BOSCHJEST KOMPLEKSOWYM SPRZĘTEM…

  5 500 zł
 • KTS 350 Z NIEGASNĄCYM PROGRAMEM 19500 całość …wersją jednorazową OTP BOSCH SD DIAGNOZA 2023rW cenie KTS 350 2023r i program niegasnący 2023r wersja.KTS 350…

 • ACS 553 P + identyfikator gazu okazja
 • ACS 553 P + identyfikator 134A i 1234yf
 • Stacja klimatyzacji Acs 810 Bosch autobusy serwis …czynnik pusty)Zasilanie230 V 50/60 HzTemperatura pracy10°C do 50°CSERWIS urządzeń diagnostycznych Bosch, Przeglądy…

 • KTS 350 tester usterek Bosch 17600 PLN brutto …z interfejsem PassThru do SAE J2534. Dzięki programu Bosch PassThru i oprogramowaniu odpowiedniego producenta pojazdu…

 • FORD IDS VCM3 ROTUNDA, FJDS, FDRS, PROGRAMOWANIE ONLINE …3 letnią gwarancję na głowicę VCM3.Ford przeszedł samego siebie dzięki wysokiej jakości interfejsowi diagnostycznemu

  18 840 zł
 • Stacja klimatyzacji Ac1234-8 Robinair Bosch Acs863 …tester wtryskiwaczy, EPS 205 tester wtryskiwaczy.SERWIS urządzeń diagnostycznych Bosch

  18 000 zł
 • Tanie książki - Twoja księgarnia internetowa.

  • Strona główna
  • Nauki ścisłe, medycynaInformatyka
  • Podstawy projektowania interfejsów użytkownika
   OpisRecenzje (0)Szczegóły
  • Podobne produkty
  • Opis

   Interfejs użytkownika to wizytówka każdej aplikacji komputerowej i strony WWW, a także brama zapewniająca dostęp do ich funkcji. Nawet najlepsze, najbardziej wydajne i oferujące największe możliwości oprogramowanie ma niewielkie szanse na rynkowy sukces, jeśli jego interfejs będzie toporny, brzydki lub nieintuicyjny, a używanie go — męczące. Ludzie po prostu lubią korzystać z ładnie i funkcjonalnie zaprojektowanego oprogramowania i chcą to robić w jak najprostszy sposób, nie tracąc przy tym zbyt wiele czasu na naukę.

   Budowanie przyjaznych interfejsów użytkownika to sztuka, którą zdecydowanie warto opanować, gdy tworzy się oprogramowanie komunikujące się z ludźmi. Pomoże Ci w tym książka "Podstawy projektowania interfejsów użytkownika", wprowadzająca w tę rozbudowaną i interesującą dziedzinę wiedzy. Znajdziesz w niej opis wybranych urządzeń wejścia–wyjścia oraz stosowanych obecnie elementów interfejsów, informacje na temat sposobów tworzenia projektów interfejsów i ich rozwoju, a także praktyczne przykłady zarówno dobrych, jak i złych rozwiązań w tej dziedzinie.


   O autorach

   Witold Malina — ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W 2003 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W latach 1981–2000 był kierownikiem Katedry Technik Programowania, a w latach 1984–1990 prodziekanem. W czasie działalności naukowo-dydaktycznej brał udział w projektach ministerialnych (CPBR nr. 8. 1, cztery granty KBN) oraz programie europejskim Tempus JEP. Był inicjatorem i współwykonawcą takich programów, jak automatyczna analiza sygnałów EKG, systemu komputerowej analizy dziekanatów PG (grant rektora PG), dydaktycznego systemu rozpoznawania obrazów, systemu automatycznej analizy testów egzaminacyjnych. Był wykładowcą wielu przedmiotów, najczęściej prowadził zajęcia z przetwarzania i rozpoznawania obrazów oraz technik programowania. Wykładał również w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Inżynierskiej w Olsztynie oraz Społecznej Akademii Nauk w Słupsku. Ostatnio zajmował się metodami inteligentnego przetwarzania informacji oraz projektowaniem przyjaznych interfejsów. Jest autorem lub współautorem 14 książek i ponad 120 publikacji.

   Mariusz Szwoch — ukończył Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Od 1990 r. pracował na Wydziale ETI PG w Katedrze Technik Programowania, a potem Inteligentnych Systemów Interaktywnych. Jego zainteresowania związane z pracą naukową i dydaktyczną obejmują m. in. techniki programowania, multimedia, systemy interaktywne i tworzenie gier wideo. Jest autorem lub współautorem 3 książek i ponad 80 publikacji, a także twórcą kilku systemów informatycznych.

   Warto zwrócić uwagę na...

   Autodesk Inventor 2020 PL / 2020+. Podstawy metodyki projektowania

   Podręcznik przeznaczony jest dla osób pragnących efektywnie nauczyć się podstaw projektowania wyrobów za pomocą programu Autodesk Inventor 2020 (także 2019) oraz nowszych w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Nie są to jedynie "pierwsze kroki". Książka zawiera metodycznie poprawne i...

   najniższa cena z 30 dni:59, 00 zł

   Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn

   W podręczniku omówiono: - strukturę procesu produkcyjnego, podstawowe kierunki działania w dziedzinie wytwarzania części maszyn oraz dane wejściowe do procesu technologicznego, - dokumentację technologiczną; przedstawiono podstawowe karty technologiczne oraz kolejność ich opracowania, - rodzaje...

   99, 00 zł

   Badania jako podstawa projektowania User Experience

   Pierwsza polska publikacja o roli badań z użytkownikami w tworzeniu produktów interaktywnych. Książka pokazuje nieodłączny związek badań z projektowaniem i biznesem, którego wynikiem są intuicyjne, budzące pozytywne emocje i wartościowe produkty. Autorki, bazując na wieloletnim doświadczeniu w...

   81, 49 zł

   Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe

   Twórcy oprogramowania mogą dziś korzystać z wielu niesłychanie sprawnych narzędzi do tworzenia świetnych aplikacji. Równocześnie obserwujemy olbrzymi rozwój oprogramowania przeznaczonego do najróżniejszych urządzeń. Producenci aplikacji prowadzą swoisty wyścig zbrojeń, starając się zapewnić swoim...

   73, 69 zł

   eBook Programowanie strukturalne mobi epub

   W połowie lat sześćdziesiątych rozwój sprzętu komputerowego oraz języków programowania umożliwił tworzenie bardziej złożonych programów. Różne podejścia do ich wytwarzania oraz szeroka dyskusja programistów doprowadziły do opracowania i sformułowania reguł programowania strukturalnego. Są one...

   42, 92 zł

   Wykłady z informatyki. Programowanie strukturalne

   46, 55 zł62, 10 zł

   Testy jednostkowe. Zasady, praktyki i wzorce

   Każdy inżynier oprogramowania zna teoretyczne podstawy testowania. O tym, że sumienne przeprowadzenie testów ma podstawowe znaczenie dla jakości gotowego produktu, nie trzeba nikogo przekonywać. A jednak wciąż zbyt często okazuje się, że zaplanowanie, napisanie i przeprowadzenie testów...

   63, 65 zł

   JavaScript dla dzieci. Dla bystrzaków

   15 zabawnych projektów programistycznych! Zbuduj animowanego robota Stwórz fajne gry Zrób stronę internetową Naucz się programować Naucz się programować i buduj fajne rzeczy! Java Script sprawia, że strony i aplikacje internetowe działają efektywnie. Ta książka pokaże Ci, jak pisać kod w tym...

   29, 91 zł

   Python 3. Proste wprowadzenie do fascynującego świata programowania

   Python jest dojrzałym, elastycznym i bardzo wszechstronnym językiem programowania. Nadaje się do budowy przeróżnych aplikacji, a także do tworzenia programów służących do bardzo specyficznych zastosowań, takich jak badania naukowe. Aby jednak w pełni wykorzystać te imponujące możliwości, musisz...

   44, 52 zł63, 59 zł

   Python. Leksykon kieszonkowy

   Podręczny przewodnik po języku Python! Język Python obecny jest na rynku od ponad 20 lat. Opracowany został na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku i błyskawicznie zaczął zdobywać uznanie programistów na całym świecie. Python sprawdza się doskonale w pisaniu skryptów oraz narzędzi, a w dużym...

   37, 15 zł
  • Stan: końcówka nakładu, książki są nowe, ale niepełnowartościowe (mogą posiadać zażółknięcia, drobne zagięcia, itp. ), mogą nie posiadać dodatków takich jak płyty CD, płyty DVD, mazaki, długopisy, naklejki i inne drobne elementy.
  • Model: 978832833790933

  Wybrane bestsellery

  Księga zaginionych opowieści. Tom 1

  Księga zaginionych opowieści. Część 1 to tom pierwszy Historii Śródziemia, najbardziej oczekiwanego przez fanów na całym świecie (w całości ukazała się tylko po angielsku, wybrane tomy natomiast opublikowano po francusku, niemiecku, szwedzku, hiszpańsku, węgiersku i rosyjsku) dwunastotomowego cyklu...

  55, 71 zł

  Czyste serce. Tom 2

  Istnieją pragnienia, ale istnieje też przeznaczenie? Przepowiednia mówi, że Alex stworzona jest do wielkich rzeczy, co wcale nie jest fajne, zwłaszcza, że Seth, z którym jest w dziwny sposób połączona, pojawia się wszędzie tam, gdzie ona. Na sali treningowej, przed klasą, a także notorycznie w jej...

  27, 45 zł

  eBook Jesteś moją zagadką. Honey mobi epub

  Nicholas McKinley przyjeżdża do Miami, aby pomóc choremu ojcu i beztroskiemu bratu w prowadzeniu firmy. Zanim jednak mężczyzna odda się obowiązkom, spędza gorącą noc w objęciach pięknej blondynki, która rano znika bez słowa. Nick jest w szoku, gdy następnego dnia widzi namiętną nieznajomą w biurze....

  38, 87 zł

  Miecz lata. Tom 1

  MAGNUS CHASE nie jest typem grzecznego chłopca. Od strasznej nocy przed dwoma laty, kiedy mama kazała mu uciekać, a potem zginęła, żyje samotnie na ulicach Bostonu. Przetrwał dzięki sprytowi i inteligencji, będąc zawsze o krok przed policją i kuratoriami. Pewnego dnia Magnus dowiaduje się, że ktoś...

  31, 51 zł

  LEGO Minecraft Pszczeli ul 21241

  Pszczeli zestaw z Minecrafta® – pracuj nad domem jak pszczółka i wyrusz na przygodę! Gracze w Minecrafta® w wieku od ośmiu lat będą zachwyceni, gdy dostaną zestaw LEGO® Minecraft Pszczeli ul (21241). Ta zabawka stwarza nieograniczone możliwości zabawy. Pełen pomysłów na zabawę zestaw z kultowymi...

  77, 76 zł

  Pas Ilmarinena

  W chwili, gdy mroźną ciszę nad fińskimi lasami zburzył łoskot radzieckich dział, rozpoczęła się inna, równie okrutna wojna. Ambitny oficer NKWD Siergiej Muchalew podąża za jednostkami Armii Czerwonej, by odkrywać i zagarniać prastare tajemnice puszczy. Pech chce, że strażniczką największej z nich...

  32, 76 zł

  Siedmiu mężów Evelyn Hugo

  Jeden z największych bestsellerów naszych czasów, którego ekranizacja wkrótce pojawi się w serwisie Netflix! Ta historia wciąga od pierwszej. Poznaj jej nową odsłonę! To spotkanie zmieni życie Monique. Młoda dziennikarka dostaje propozycję przeprowadzenia wywiadu z Evelyn Hugo – aktorką, która ma...

  34, 53 zł

  LEGO City Motocykl policyjny - pościg za samochodem 60392

  Zestaw z policyjnym pościgiem LEGO City Rozbudź wyobraźnię dzieci dając im ten pełen akcji zestaw. LEGO® City Motocykl policyjny – pościg za samochodem (60392) zawiera policyjny motocykl pościgowy i samochód sportowy złodziejaszka. Wystarczy dodać minifigurki policjanta i opryszka, zabawkowe...

  35, 13 zł

  Farma lalek

  Odnalezione w starych sztolniach ślady makabrycznej zbrodni prowadzą komisarza Mortkę do świata, w którym ludzie traktowani są jak towar. W karkonoskich Krotowicach ginie jedenastoletnia Marta. To już drugi przypadek zaginięcia w ciągu ostatnich miesięcy. Policja podejrzewa pedofila, ale trop...

  25, 67 zł

  Usidleni. Prawdziwe historie opętań

  Prawdziwe i wstrząsające świadectwa demonicznych prześladowań Zjawisko opętania i różne sposoby walki z nim towarzyszą ludzkości niemalże od zarania dziejów. Również dziś, gdy psychiatrzy wykluczają zaburzenia czy chorobę psychiczną, sprawę nierzadko przejmują egzorcyści, którzy przyczyn...

  28, 50 zł

  Czyste serce. Tom 2

  34, 01 zł

  Jesteś moją zagadką. Honey

  29, 20 zł

  Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

  Instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji Canon Imagerunner Advance Dx 6765i

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji Canon Imagerunner Advance Dx 6765i

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji Canon Imagerunner Advance Dx 6765i