Księga Właścicieli Beko Wos30200ss

Księga Właścicieli Beko Wos30200ss jest zaawansowaną i uniwersalną lodówką z zamrażarką na górze, która jest idealna dla rodzin o średnich lub większych potrzebach. Posiada ona szeroką gamę użytecznych funkcji, w tym tryb Eco, który pozwala oszczędzać energię, a także technologię No Frost, która zapobiega gromadzeniu się lodu wewnątrz lodówki. Księga Właścicieli Beko Wos30200ss jest również wyposażona w system odwracania drzwi, który pozwala dopasować drzwi lodówki do układu pomieszczenia. Urządzenie to ma również wbudowany system filtrowania wody, który zapewnia świeże i smaczne napoje.

Ostatnia aktualizacja: Księga Właścicieli Beko Wos30200ss

Surf Convection

Multi-level & homogeneous cooking

Beko SURF Convection provides multilevel cooking. No more worrying about uneven heat or rotating dishes from rack to rack. Our SURF Convection fan ensures air circulates from the side and back walls to provide uniform airflow and cook foods more evenly, keeping flavors fresh without aromas mingling.

XL Interior Volume — 5. 7 Cubic Feet

Industry-leading 5. 7 cu. ft. interior volume

For the cook who enjoys some extra elbow room, Beko’s oven interiors are the most spacious in their class. With an industry-leading 5. interior volume, you’ll have more than enough room for the caramelized vegetables and tender roast at your next dinner party.

Professional Carbon Fiber Design

Enjoy the pro-quality of carbon fiber design

You don’t need an iF Design award to know your oven is the warm heart of your home, but it is a lot easier cooking like a pro on your award-winning professional range. (iF Design awards have been globally recognizing design excellence for more than 65 years. )

Meat Probe

Meat probe for perfectly rare, medium, or well-done meat

Always know the precise internal temperature of large cuts of meat with this convenient tool. And with your oven’s automatic turnoff, you’ll enjoy the perfect level of doneness, every time.

Chęć poznania właściciela nieruchomości nie wynika ze zwykłej ciekawości. Poznanie właściciela danej nieruchomości – mieszkania jest obowiązkiem każdego, kto ubiega się o nabycie lokalu, przeznaczonego na sprzedaż.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Gdzie zawarte są informacje o właścicielu mieszkania?

Informacje o tym, kto jest właścicielem mieszkania, znajdziemy w księdze wieczystej prowadzonej dla danego lokalu bądź w rejestrze mieszkańców prowadzonym przez spółdzielnię mieszkaniową czy wspólnotę mieszkaniową.

Księgi wieczyste

Z praktyki wiadomo, że nie wszystkie mieszkania mają założoną księgę wieczystą. Do mieszkań nieposiadających założonej księgi wieczystej należą przede wszystkim mieszkania znajdujące się w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej, która wybudowała te bloki na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Znaczna część mieszkań nie posiada założonej księgi wieczystej, bądź treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, z powodu braku porozumienia pomiędzy spadkobiercami w zakresie dziedziczenia, jak również z powodu zwykłej niewiedzy w konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Jeżeli znany jest numer księgi wieczystej danego mieszkania, to poznanie właściciela mieszkania nie powinno sprawiać żadnych trudności. Obecnie najbardziej popularnym narzędziem umożliwiającym zapoznanie się z treścią księgi wieczystej, a więc i poznanie nazwiska właściciela mieszkania jest portal internetowy Ministerstwa Sprawiedliwości umieszony na stronie internetowej pod adresem: https//ekw. pl/.

Dzięki temu portalowi każdy, kto zna numer księgi wieczystej może daną księgę (po wywołaniu na ekran komputera) przeglądać, robić z niej notatki bądź wydrukować, pamiętając jednocześnie, że wydruk księgi wieczystej z ekranu komputera nie jest dokumentem urzędowym.

Szukasz numeru księgi wieczystej?
Znajdź go online na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki:
Ksiegiwieczyste. pl
Przekonaj się, jakie to proste!

Księga wieczysta, zarówno ta w formie analogowej, jak i w formie elektronicznej, składa się z czterech działów, do których należą:

  • Dział I złożony z działu I-O „Oznaczenie nieruchomości” i działu I-Sp „Spis praw związanych z własnością”;
  • Dział II „Własność”;
  • Dział III „Prawa roszczenia i ograniczenia”;
  • Dział IV „Hipoteka.

O tym, kto jest właścicielem mieszkania, dowiemy się przeglądając Dział II księgi wieczystej „Własność”. W dziale tym wpisuje się również użytkownika wieczystego. W przypadku, gdy właścicielem mieszkania jest osoba fizyczna, dane o tej osobie znajdziemy w podrubryce 2. 2. 5 – osoba fizyczna, a w poszczególnych polach tej podrubryki odnajdziemy imiona i nazwisko właściciela nieruchomości, imię ojca i imię matki oraz PESEL właściciela:

Istotną informacją w Dziale II księgi wieczystej, odnoszącą się do prawa własności, jest informacja o podstawie nabycia nieruchomości. Informację tę znajdziemy w sekcji „Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej”. Podstawą nabycia nieruchomości ujawnioną w treści księgi wieczystej może być akt notarialny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub zaświadczenia.

Przeglądając księgę wieczystą w postaci elektronicznej mamy możliwość konfrontacji danych osobowych ujawnionych w treści księgi wieczystej z danymi osobowymi osoby podającej się za właściciela nieruchomości zbywanej.

Jeżeli jesteśmy zainteresowani nabyciem mieszkania to powinniśmy bardzo dokładnie zapoznać się z wszystkimi wpisami ujawnionymi w treści księgi wieczystej. Informacje zawarte w treści księgi wieczystej często pozwolą na uniknięcie przykrych niespodzianek już po zakupie nieruchomości.

Przeglądając księgę wieczystą należy przyjrzeć się wpisom ujawnionym w Dziale III księgi wieczystej. W dziale tym bowiem mogą być ujawnione prawa i ograniczenia np. wynikające z wpisania danej nieruchomości do rejestru zabytków czy prawo służebności przechodu, przesyłu bądź prawo dożywocia.

W trakcie analizy wpisów ujętych w księdze wieczystej należy szczególnie zwrócić uwagę na wpisy umieszczone w rubryce „Wzmianka”. Rubrykę tę posiada każdy dział księgi wieczystej. Jeżeli w trakcie przeglądania treści księgi wieczystej w rubryce „Wzmianka” zauważymy jakikolwiek wpis, będzie to oznaczało, że do sądu wpłyną wniosek o wpis do księgi wieczystej, który po jego ujawnieniu może w istotny sposób zmienić treść księgi wieczystej. Uważa się, że do czasu wykreślenia wzmianki, zaufanie do treści księgi wieczystej powinno być ograniczone.

Przeczytaj: Co sprawdzić w księdze wieczystej przed kupnem mieszkania?

Co w sytuacji, gdy nie znamy numeru księgi wieczystej?

Aby sprawdzić, kto jest właścicielem mieszkania, nie mając numeru księgi wieczystej, można skorzystać z funkcjonującej na rynku ogólnopolskiej wyszukiwarki numerów KW: https://ksiegiwieczyste. pl. Portal ten umożliwia wyszukanie numeru księgi wieczystej po adresie administracyjnym mieszkania lub po numerze działki.  Wystarczy zatem, że znany jest nam adres administracyjny mieszkania bądź numer działki, na której posadowiony jest budynek, a dotarcie do numeru księgi wieczystej nie powinno sprawiać trudności.

Ksiegiwieczyste. pl – wyszukiwanie numerów KW po adresie nieruchomości

Dodatkowo, jeżeli nie znamy ani numeru działki ani też adresu administracyjnego nieruchomości, a znamy jedynie położenie geograficzne szukanej nieruchomości, to w bardzo szybki sposób możemy zidentyfikować te dane za pomocą serwisu https://geoportal360.

W celu dotarcia do szukanej nieruchomości oraz informacji z nią związanych, należy otworzyć stronę Geoportal360. pl i postępować zgodnie z opisem umieszczonym w oknie przeglądarki, tj. powiększyć umieszczoną na stronie mapę, odszukać działkę, na której posadowiony jest budynek mieszkalny (bądź blok z danym mieszkaniem) i kliknąć w pole tej działki.

Wykonane czynności spowodują wywołanie na ekran komputera (prawa strona ekranu) informacji szczegółowych o szukanej działce takich jak: księga wieczysta (pokaż), powierzchnia działki, TERYT np. 302903_5, obręb, województwo, powiat, gmina, rodzaj gminy.

Klikając w umieszczony przy księdze wieczystej napis „pokaż” zostaniemy przekierowani na stronę, na której umieszczona jest mapa szukanej działki wraz z jej szczegółowym opisem, a także część pierwsza numeru księgi wieczystej, jakim jest czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym została założona księga wieczysta. Aby móc uzyskać cały numer księgi wieczystej należy przejść na następną stronę i dokonać stosownych płatności. org/jak-znalezc-numer-ksiegi-wieczystej-po-adresie-lub-numerze-dzialki/" target="_blank" rel="noopener">Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie lub numerze działki?

Rejestr mieszkańców

Innym źródłem informacji o właścicielu nieruchomości – mieszkania może być rejestr mieszkańców prowadzony np. przez daną spółdzielnię mieszkaniową.

Osoba, która chciałaby uzyskać wiedzę na temat, kto jest właścicielem danego mieszkania powinna zwrócić się z wnioskiem do spółdzielni mieszkaniowej o podanie informacji określających właściciela mieszkania. Aby jednak spółdzielnia mieszkaniowa (zarządca nieruchomości) mogła na prośbę danego podmiotu przekazać dane osobowe swojego mieszkańca, podmiot wnioskujący musi wskazać podstawę prawną umożliwiającą pozyskanie danych osobowych właściciela mieszkania.

Przeczytaj również: Jak sprawdzić, kto jest właścicielem działki?

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Zdjęcie: Pexels. com


Opublikowano 3 stycznia 2017Często spotykam się z pytaniem, jak dotrzeć do księgi wieczystej znając tylko nazwisko właściciela nieruchomości. Niestety sprawa nie jest taka prosta.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Jak wynika z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste są jawne. Tym samym ustawa nie zakazuje przeglądania księgi wieczystej osobom, które nie są jej właścicielami. Każdy kto zna numer księgi wieczystej może ją przeglądać.

Podstawą jest zatem znajomość numeru księgi wieczystej. Natomiast

ze względu na ochronę danych osobowych odnalezienie numeru księgi wieczystej wyłącznie po nazwisku właściciela – przez osobę, która nie może dowieść interesu prawnego, nie jest możliwe.

Skoro niemożliwe jest dotarcie do księgi wieczystej nieruchomości, której znamy tylko nazwisko właściciela, powstaje pytanie, w jaki inny sposób możemy zidentyfikować numer księgi wieczystej nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani w celu jej nabycia.

Szukasz numeru księgi wieczystej?
Znajdź go online na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki:
Ksiegiwieczyste. pl
Przekonaj się, jakie to proste!

Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Istnieje kilka sposobów dotarcia do numeru księgi wieczystej nieruchomości zawierającej wszystkie dane nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani.

1. Ustalenie numeru KW po numerze działki

Pierwszym sposobem na poznanie księgi wieczystej dla nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani, jest dotarcie do numeru działki nieruchomości. Aby znaleźć numer działki, najlepiej posłużyć się nowoczesną mapą z granicami i numerami działek GEOPORTAL360. pl, która dostępna jest pod adresem https://geoportal360. pl/map/.  Można z niej korzystać bezpłatnie.

Na mapie Polski odnajdujemy obszar, na którym położona jest interesująca nas działka. W tym miejscu powiększamy mapę (np. kółeczkiem myszki albo znakiem „plus” w lewym górnym rogu mapy) do momentu, aż pojawią się na niej granice działek. Lokalizujemy „naszą” działkę i klikamy na jej obszar. W wyniku tej czynności w prawym górnym rogu mapy pojawi się dodatkowe okienko z pełnym numerem działki (tzw. adresem administracyjnym), na który składa się w kolejności:

  • numer województwa,
  • numer powiatu,
  • numer gminy,
  • numer obrębu ewidencyjnego,
  • numer działki, którą jesteśmy zainteresowani.

Po odczytaniu pełnego adresu działki i upewnieniu się, że jest to działka, którą jesteśmy zainteresowani, możemy rozpocząć poszukiwania jej numeru księgi wieczystej na stronie https://ksiegiwieczyste. pl. Dodatkową zaletą korzystania z serwisu Ksiegi-wieczyste-online. pl jest możliwość pobrania treści księgi wieczystej w formacie PDF.

Przeczytaj: Jak ustalić nowy numer KW na podstawie mapy?

2. Uzyskanie informacji o numerze księgi wieczystej w Państwowej Ewidencji Gruntów

Numer księgi wieczystej dla interesującej nas nieruchomości – działki możemy pozyskać w Państwowej Ewidencji Gruntów, właściwej dla miejsca położenia nieruchomości. PEG mają swoje siedziby przy Starostwach Powiatowych. Aby uzyskać numer księgi wieczystej w PEG, należy za niewielką opłatą złożyć stosowny wniosek. We wniosku należy wykazać się interesem prawnym do nieruchomości.

3. Uzyskanie numeru księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych

Aby uzyskać numer księgi wieczystej nieruchomości – działki w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, również musimy wykazać się interesem prawnym do nieruchomości.

Zarówno PEG jak i Sąd Wieczystoksięgowy weryfikują złożone wnioski o pozyskanie informacji o numerze księgi wieczystej. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku bez problemu otrzymamy numer księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości.

Posiadając numer księgi wieczystej możemy na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ekw. pl) przeglądać bezpłatnie daną księgę wieczystą oraz składać wnioski o wydanie dokumentów z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. org/dzialy-ksiegi-wieczystej/" target="_blank" rel="noopener">Działy księgi wieczystej – na co zwrócić uwagę

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 i 830) w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. 2013. 941 zm. Dz. 1641).
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. 1407).

Foto: FotoliaPodobne artykuły

Księga Właścicieli Beko Wos30200ss

Bezpośredni link do pobrania Księga Właścicieli Beko Wos30200ss

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Księga Właścicieli Beko Wos30200ss