Podręcznik ustawień i konfiguracji Brother P Touch 1960

Podręcznik ustawień i konfiguracji Brother P Touch 1960 jest narzędziem, które pozwala użytkownikom na łatwiejsze wykorzystanie drukarki etykiet Brother P Touch 1960. Jest to niezbędne dla uzyskania najlepszych rezultatów dla wydrukowanych etykiet. Podręcznik ustawień i konfiguracji Brother P Touch 1960 dostarcza szczegółowych instrukcji dotyczących ustawień drukarki oraz jak skonfigurować ją i przygotować ją do drukowania etykiet. Podręcznik ustawień i konfiguracji Brother P Touch 1960 jest przydatnym narzędziem dla użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości drukarki i uzyskać optymalną jakość wydruku.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ustawień i konfiguracji Brother P Touch 1960

1 DRUKARKA / PC-FAX PODRECZNIK UZYTKOWNIKA FAX-2920

2 Spis Treści 1 Używanie urządzenia jako drukarki Używanie sterownika drukarki Brother Jak drukować dokument Ustawienia sterownika drukarki (Dla Windows) Jak uzyskać dostęp do ustawień sterownika drukarki (Dla Windows) Cechy sterownika drukarki (Dla Windows) Basic (Zakładka Podstawowa) Ustawienia zaawansowane Okno kontrolne (tylko Windows) Jak włączyć monitor stanu Monitorowanie i oglądanie stanu urządzenia Używanie oprogramowania Brother PC-FAX (Dla Windows) Wysyłanie faksu Konfiguracja informacji użytkownika Konfiguracja wysyłania Interfejs użytkownika Książka Adresowa Wysyłanie pliku jako faksu przy użyciu stylu faksowego interfejsu użytkownika Wysyłanie pliku jako faksu za pomocą stylu prostego interfejsu użytkownika Użytkowanie urządzenia z systemem Macintosh Konfigurowanie wyposażonego w USB komputera Apple Macintosh Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS X) Wybieranie opcji konfiguracji strony Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS 9. 1 to 9. 2) Wysyłanie faksu z komputera Macintosh Dla użytkowników Mac OS X Dla użytkowników wersji Mac OS 9, 1 do i

3 1 Używanie urządzenia jako drukarki Używanie sterownika drukarki Brother Sterownik drukarki jest oprogramowaniem, które tłumaczy dane z formatu używanego przez komputer na format wymagany przez daną drukarkę, stosując język poleceń drukarki lub język opisu strony. Windows Drukowanie Dla urządzenia Brother dostępne są dedykowane sterowniki drukarki dla Microsoft Windows 98/98SE/Me/2000 Professional oraz XP. Sterownik obsługuje nasz unikalny tryb kompresji dla zwiększenia prędkości drukowania w aplikacjach i pozwala wprowadzać różne ustawienia drukarki, włącznie z trybem drukowania ekonomicznego i własnym rozmiarem strony. 1 Jak drukować dokument Gdy urządzenie otrzymuje dane z komputera, zaczyna je drukować, pobierając papier z tacy papieru. Taca papieru może podawać wiele rodzajów papieru i kopert. (Informacje o tacy papieru i zalecanym papierze - patrz Podręcznik użytkownika. ) 1 W programie aplikacyjnym wybierz polecenie Drukuj. Jeżeli w komputerze są zainstalowane jakiekolwiek inne sterowniki drukarek, wybierz Brother FAX-2920 USB Printer jako używany sterownik drukarki z menu Drukuj lub Konfiguracja drukowania w oprogramowaniu aplikacyjnym, a następnie kliknij OK dla rozpoczęcia drukowania. Dla użytkowników Macintosh, patrz Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS X) na stronie 3-2 lub Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS 9. 2) na stronie Komputer wysyła dane do urządzenia. Wyświetlacz LCD pokazuje: PRZYJMUJE DANE. 3 Gdy urządzenie zakończy drukowanie wszystkich danych, wyświetlacz LCD pokaże datę i czas. Możesz wybrać rozmiar i orientację papieru w oprogramowaniu aplikacyjnym. Jeżeli oprogramowanie aplikacyjne nie obsługuje dowolnego rozmiaru papieru, wybierz następny większy rozmiar papieru. Następnie wyreguluj pole drukowania poprzez zmianę prawego i lewego marginesu w oprogramowaniu aplikacyjnym. 1-1

4 Używanie urządzenia jako drukarki Ustawienia sterownika drukarki (Dla Windows) Dla użytkowników Macintosh, patrz Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS X) na stronie 3-2 lub Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS 9. 2) na stronie Gdy drukujesz z komputera, możesz zmieniać następujące ustawienia drukarki: Format papieru Druk wielostronicowy Orientacja Ilość kopii Typ nośnika ródło papieru Rozdzielczość Tryb oszczędzania toneru Rczny druk dwustronny Znak Wodny Skalowanie Drukuj Datę i Czas Podręczny wykaz funkcji druku Okno kontrolne Jak uzyskać dostęp do ustawień sterownika drukarki (Dla Windows) 1 Wybierz Druk z menu Plik w twoim oprogramowaniu aplikacyjnym. 2 Wybierz Brother FAX-2920 USB Printer i kliknij Właściwości lub Preferencje. Pojawi się okno dialogowe drukarki. Sposób, w jaki uzyskasz dostęp do ustawień sterownika drukarki zależy od systemu operacyjnego i programów aplikacyjnych. Ekrany pokazywane w tym rozdziale pochodzą z systemu Windows XP. Ekrany na komputerze mogą się różnić zależnie od systemu operacyjnego Windows. 1-2

5 Używanie urządzenia jako drukarki Cechy sterownika drukarki (Dla Windows) Basic (Zakładka Podstawowa) Wybierz Format papieru, Druk wielostronicowy, Linia oddzielająca (jeśli tak) i Orientacja. 2 Wybierz liczbę Ilość kopii i Typ nośnika. 3 Wybierz ródło papieru (Pierwsza strona i Inne strony. ) 4 Kliknij przycisk OK w celu zastosowania wybranych ustawień. W celu powrotu do ustawień domyślnych, kliknij przycisk Domyślne, a nastepnie kliknij przycisk OK. 4 Format papieru W okienku wybierz rozmiar używanego papieru. Druk wielostronicowy Wybór Wiele stron może zmniejszyć wielkość obrazu strony, umożliwiając drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru, lub powiększyć wielkość obrazu na wielu stronach papieru. Ex. 4 na 1 Ex. 1 na 2 2 strony 1-3

6 Używanie urządzenia jako drukarki Linia rozgraniczająca Podczas drukowania wielu stron na jednym arkuszu funkcją wiele stron, możesz wybrać pełną linię rozgraniczającą, przerywaną linie rozgraniczającą, lub brak linii rozgraniczającej wokół każdej strony na arkuszu. Orientacja Orientacja wybiera położenie, w jakim będzie drukowany dokument (Pionowa lub Pozioma). 1 Portret Krajobraz Ilość kopii Wybór kopii ustawia liczbę kopii, które będą drukowane. Sortuj kopie Przy wybraniu ramki Sortuj kopie, będzie drukowana jedna kompletna kopia dokumentu, a następnie drukowanie będzie powtarzane dla wybranej liczby kopii. Jeżeli ramka zaznaczana Sortuj kopie nie jest wybrana, wtedy przed drukowaniem następnej strony, każda strona będzie drukowana w wybranej liczbie kopii. Ramka Zestawiaj zaznaczona Ramka Zestawiaj nie zaznaczona Typ nośnika W tym urządzeniu możesz używać następujących rodzajów nośników. Dla uzyskania najlepszej jakości wybierz rodzaj nośnika, który chcesz używać. Standardowy Cienki papier Gruby papier Grubszy papier Papier dokumentowy Przeźroczysty Koperty Kop. grube Kop. cienkie Papier Ekologiczny Podczas używania zwykłego papieru (70 do 95 g/m 2), wybierz Standardowy. Podczas używania papieru o większym ciężarze, kopert lub papieru chropowatego, wybierz Gruby papier lub Grubszy papier. Dla papieru łączonego, wybierz Papier dokumentowy; dla folii przezroczystych OHP, wybierz Przeźroczysty. Podczas używania kopert, wybierz Koperty. Jeżeli toner nie jest prawidłowo wiązany z kopertą, gdy wybrano Koperty, wybierz Kop. grube. Jeżeli koperta jest gnieciona, gdy wybrano Koperty, wybierz Kop. cienkie. Żródło papieru Możesz wybierać Automatyczne wybieranie, Taca 1 lub Ręczne i podać oddzielne tace do drukowania pierwszej strony i do drukowania od drugiej strony dalej. 1-4

7 Używanie urządzenia jako drukarki Ustawienia zaawansowane Zmień ustawienia tab poprzez wybranie jednej z następujących ikon: 1 Jakość druku 2 Druk Dwustronny 3 Znak wodny 4 Ustawienia strony 5 Opcje Urządzenia Dla uzyskania dalszych informacji patrz tekst Pomoc w sterowniku drukarki. W celu powrotu do ustawień domyślnych, kliknij przycisk Domyślne. 1-5

8 Używanie urządzenia jako drukarki Okno kontrolne (tylko Windows) Program użytkowy Monitor stanu jest konfigurowalnym narzędziem programowym, które umożliwia otrzymywanie natychmiastowego powiadamiania o błędach, takich, jak brak papieru lub zacięcie papieru. Jak włączyć monitor stanu 1 1 Kliknij Brother FAX-2920 USB Printer znajdujący się w Start/Wszystkie programy/ Brother/MFL-Pro Suite FAX-2920/Okno kontrolne w komputerze. Pojawi się okno Okno kontrolne Brother. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na oknie monitora stanu i wybierz Załadować Monitor do konfiguracja. 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy okno monitora stanu i wybierz Lokalizacja, a następnie wybierz sposób wyświetlania monitora stanu w komputerze w Pasek zadań, w Taca zadań, w Taca zadań (w przypadku błędu) lub na Pulpit. Monitorowanie i oglądanie stanu urządzenia Ikona Monitora stanu będzie zmieniać kolor zależnie od stanu maszyny. Ikona zielona oznacza normalny stan czuwania. Ikona żółta oznacza ostrzeżenie. Ikona czerwona oznacza, że wystąpił błąd drukowania. Możesz w dowolnym czasie sprawdzić stan urządzenia poprzez dwukrotne kliknięcie ikony w polu zadań lub wybranie Okno kontrolne znajdującego się w Start/Wszystkie programy/brother/mfl-pro Suite FAX-2920 w komputerze. W celu uzyskania dalszych informacji o używaniu programu Monitora stanu, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Monitora stanu i wybierz Pomoc. 1-6

9 2 Używanie oprogramowania Brother PC-FAX (Dla Windows) Wysyłanie faksu Funkcja Brother PC-FAX umożliwia używanie komputera PC do wysyłania dowolnego pliku aplikacji lub pliku dokumentu jako standardowego faksu. Możesz tworzyć plik w dowolnej aplikacji w komputerze PC, a następnie wysłać go jako faks. Możesz nawet dołączyć stronę tytułową z notatką. Wszystko, co musisz zrobić, to zestawić odbiorców jako Członków lub Grupy w Książce Adresowej PC-FAX lub po prostu wpisać adres przeznaczenia lub numer faksu do interfejsu użytkownika. Możesz używać funkcji przeszukiwania Książki Adresowej dla szybkiego znalezienia członków i wysłania do nich faksu. 2 Maksymalna liczba faksów, które mogą być wysyłane za pomocą PC-FAX jako wiadomość rozpowszechniana to 50 numerów faksów. Jeżeli używasz system Windows XP or Windows 2000 Professional, musisz zalogować się z prawami administratora. Proszę sprawdzić Centrum Rozwiązań Brother - Brother Solutions Center czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla Brother PC-FAX. Odwiedź Konfiguracja informacji użytkownika 1 Z menu Start, wybierz Programy, Brother (Brother), MFL-Pro Suite FAX-2920, a następnie wybierz Instalacja PC-FAX. Pojawi się ramka dialogowa Konfiguracja programu Brother PC-FAX: 2 W celu utworzenia nagłówka faksu i strony tytułowej musisz wprowadzić te informacje. 3 Kliknij OK w celu zapisania Informacje o użytkowniku. Możesz wejść do Informacji użytkownika z ramki dialogowej wysyłania faksu klikając. (Patrz Wysyłanie pliku jako faksu przy użyciu stylu faksowego interfejsu użytkownika na stronie 2-4. ) 2-1

10 Używanie oprogramowania Brother PC-FAX (Dla Windows) Konfiguracja wysyłania Z ramki dialogowej Konfiguracja programu Brother PC-FAX, kliknij zakładkę Wysyłanie. Użytkownik ma do wyboru dwa interfejsy użytkownika: Styl prosty lub styl faksowy. W celu zmiany interfejsu użytkownika wybierz ustawienie interfejsu, które chcesz: Styl prosty lub styl faksowy. (Patrz Interfejs użytkownika na stronie 2-2. ) Dostęp do linii zewnętrznej Jeżeli potrzebujesz wpisać numer dla wyjścia na linie zewnętrzną, wpisz go tutaj. Jest to czasami wymagane przez miejscową centralę telefoniczną PABX (PBX) (na przykład, jeżeli w swoim biurze musisz wykręcać 9, aby wyjść na linie zewnętrzną). Dołącz nagłówek W celu dodania informacji nagłówkowej na górze stron wysyłanych faksów, zaznacz kratkę Dołącz nagłówek. 2 Interfejs użytkownika W zakładce Wysyłanie, wybierz interfejs użytkownika, który chcesz używać. Możesz wybrać Styl prosty lub Styl faksu. Styl prosty Styl faksu 2-2

11 Używanie oprogramowania Brother PC-FAX (Dla Windows) Książka Adresowa Jeżeli w twoim komputerze jest zainstalowany Outlook Express, możesz wybrać, której książki adresowej używać do wysyłania faksów, Książki Adresowej Brother czy książki adresowej Outlook Express, z zakładki Książka adresowa. Dla pliku Książka Adresowa musisz wpisać ścieżkę i nazwę pliku bazy danych, która zawiera informacje książki adresowej. LUB Użyj przycisku Przeglądaj... dla znalezienia bazy danych, którą masz wybrać. 2 Jeżeli wybierasz Outlook Express, możesz użyć Książki Adresowej Outlook Express, klikając przycisk Książka adresowa w oknie wysyłania. 2-3

12 Używanie oprogramowania Brother PC-FAX (Dla Windows) Wysyłanie pliku jako faksu przy użyciu stylu faksowego interfejsu użytkownika 1 Utwórz plik w programie Word, Excel, Paint, Draw lub dowolnej innej aplikacji zainstalowanej w PC. 2 Z menu Plik, wybierz Drukuj. Pojawi się ramka dialogowa Drukuj: 2 3 Wybierz Brother PC-FAX jako drukarkę, a następnie kliknij Drukuj. Pojawi się styl faksowy interfejsu użytkownika, jeżeli nie sprawdza ustawień wyboru interfejsu użytkownika, jak podano szczegółowo na stronie Wpisz numer faksu korzystając z jednej z następujących metod: Używając klawiatury wpisz numer. Kliknij jeden z 10 przycisków Szybkie wybieranie. Kliknij przycisk Książka adresowa, a następnie wybierz Członka lub Grupę z Książki adresowej. Jeżeli pomylisz się, kliknij Wyczyść w celu usunięcia wszystkich wpisów. 5 W celu dołączenia strony tytułowej, kliknij Włącz stronę tytułową a następnie kliknij ikonę Strona tytułowa w celu wprowadzania lub edycji informacji strony tytułowej. 6 Kliknij Start w celu wysłania faksu. Jeżeli chcesz anulować faks, kliknij Stop. Ponowne wybieranie Jeżeli chcesz ponownie wybrać numer, kliknij Wybierz ponownie dla przesuwania się po ostatnich pięciu numerach faksu, a następnie kliknij Start. 2-4

13 Używanie oprogramowania Brother PC-FAX (Dla Windows) Wysyłanie pliku jako faksu za pomocą stylu prostego interfejsu użytkownika 1 Utwórz plik w programie Word, Excel, Paint, Draw lub w dowolnej aplikacji zainstalowanej w PC. Pojawi się ramka dialogowa Drukuj 2 3 Wybierz Brother PC-FAX jako drukarkę, a następnie kliknij Drukuj. Pojawi się interfejs użytkownika w stylu prostym; jeżeli nie, sprawdź ustawienie wyboru interfejsu użytkownika, jak podano szczegółowo na stronie W polu Do: wpisz numer faksu odbiorcy. Możesz również użyć Książki adresowej dla wybrania docelowych numerów faksów, klikając przycisk Do:. Jeżeli popełniłeś pomyłkę, wpisując numer, kliknij przycisk Wyczyść w celu usunięcia wszystkich wpisów. 5 W celu wysłania Strony tytułowej i notatki, kliknij kratkę zaznaczania Włącz stronę tytułową. Możesz również kliknąć ikonę w celu utworzenia lub edycji strony tytułowej. 6 Gdy jesteś już gotowy do wysłania faksu, kliknij ikonę Wyślij. 7 Jeżeli chcesz anulować faks, kliknij ikonę Anuluj. 2-5

14 3 Użytkowanie urządzenia z systemem Macintosh Konfigurowanie wyposażonego w USB komputera Apple Macintosh 3 Zanim będziesz mógł podłączyć urządzenie do komputera Macintosh, musisz kupić kabel USB, który nie jest dłuższy niż 2 metry. Nie podłączaj maszyny do portu USB na klawiaturze ani do nie zasilanego rozdzielacza (hub) USB. Funkcje obsługiwane przez urządzenie będą zależały od używanego systemu operacyjnego. Schemat poniżej pokazuje, które funkcje są obsługiwane. Funkcja Mac OS Mac OS X 9. X lub wyższa* 1 Drukowanie Tak Tak Wysyłanie faksu Tak Tak *1 Dla użytkownika Mac OS X do, zaktualizować do wersji Mac OS X lub wyższej. (W celu uzyskania najnowszych informacji dla Mac OS X, odwiedzić: 3-1

15 Użytkowanie urządzenia z systemem Macintosh Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS X) Wybieranie opcji konfiguracji strony 3 1 Z oprogramowania aplikacyjnego, takiego, jak TextEdit, kliknij menu File (Plik) i wybierz Page Setup (Konfiguracja Strony). Upewnij się, że FAX-2920 wybrałeś z menu Format for (Format dla). Możesz zmienić ustawienia dla Paper Size (Rozmiar papieru), Orientation (Orientacja) oraz Scale (Skala), a następnie kliknij OK. 2 Z oprogramowania aplikacyjnego, takiego, jak TextEdit, kliknij menu File (Plik) i wybierz Print (Drukuj). Kliknij Print (Drukuj) w celu rozpoczęcia drukowania. 3-2

16 Użytkowanie urządzenia z systemem Macintosh Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS 9. 2) W celu wybrania drukarki: 1 Otwórz Chooser (Selektor) z menu Apple. 2 Kliknij ikonę Brother Laser. Po prawej stronie Chooser (Selektor), wybierz drukarkę, na której chcesz drukować. Zamknij Chooser (Selektor). 3 W celu wydrukowania dokumentu: 3 Z oprogramowania aplikacyjnego, takiego, jak Presto! PageManager, kliknij menu File (Plik) i wybierz Page Setup (Konfiguracja strony). Możesz zmienić ustawienia dla Paper Size (Rozmiar papieru), Orientation (Orientacja), oraz Scaling (Skalowanie) a następnie kliknij OK. 4 Z oprogramowania aplikacyjnego, takiego, jak Presto! PageManager, kliknij menu File (Plik) i wybierz Print (Drukuj). Jeżeli chcesz zmienić Copies (Kopie), Pages (Strony), Resolution (Rozdzielczość), Paper Source (źródło papieru) i Media Type (Rodzaj nośnika), wybierz swoje ustawienia, zanim klikniesz Print (Drukuj). Jeżeli klikniesz Option (Opcja), możesz wybrać liczbę stron na arkuszu na ekranie Device Options (Opcje urządzenia). Ustawienia Duplex (Podwójne) nie są dostępne. 3-3

17 Użytkowanie urządzenia z systemem Macintosh Wysyłanie faksu z komputera Macintosh Dla użytkowników Mac OS X Możesz wysyłać faks bezpośrednio z programu aplikacyjnego Macintosh. 1 Utwórz dokument w programie aplikacyjnym Macintosh. 2 W celu wysłania faksu, wybierz Print (Drukuj) z menu File (Plik). Pojawi ramka dialogowa drukarki: 3 3 Wybierz Send Fax (Wyślij faks) z menu 4 Wybierz Facsimile (Faks) z menu Output (Wyjście). 3-4

18 Użytkowanie urządzenia z systemem Macintosh 5 W celu zadresowania faksu wpisz numer faksu do ramki Input Fax Number (Wpisz numer faksu), a następnie kliknij Print (Drukuj). Jeżeli chcesz wysłać faks na więcej, niż jeden numer, kliknij Add (Dodaj) po wpisaniu pierwszego numeru faksu. Numery faksów będą wyszczególnione w ramce dialogowej

19 Użytkowanie urządzenia z systemem Macintosh Dla użytkowników wersji Mac OS 9, 1 do 9. 2 Możesz wysłać faks bezpośrednio z programu aplikacyjnego Macintosh. Pojawi się ramka dialogowa drukarki: Gdy wybierzesz Printer (Drukarka), górny przycisk pokaże Print (Drukuj), a przycisk Address (Adres) stanie się szary. 3 3 Z menu Output (Wyjście), wybierz Facsimile (Faks). Gdy wybrałeś Facsimile (Faks), górny przycisk zmieni się na Send Fax (Wyślij faks) i przycisk Address (Adres) będzie dostępny. 4 Kliknij Send Fax (Wyslij faks). Pojawi Send Fax (Wyślij faks) się ramka dialogowa: Ramka dialogowa Send Fax (Wyślij faks) posiada dwie ramki wykazów. Gdy je wybierzesz, lewa ramka pokazuje wszystkie poprzednio, Stored fax Numbers (Zapisane numery faksów) a prawa ramka pokaże Destination Fax Numbers (Numery przeznaczenia faksów). 5 W celu zaadresowania faksu wpisz numer faksu do ramki Input Fax Number (Wprowadź numer faksu). 6 Gdy zakończyłeś adresowanie faksu, kliknij Send Fax (Wyślij faks). W celu wybrania i wysłania tylko niektórych stron dokumentu, kliknij OK aby przejść do ramki dialogowej drukowania. Jeżeli klikniesz Send fax (Wyślij faks) bez zaadresowania faksu, pojawi się następujący komunikat błędu: Kliknij OK aby przejść do ramki dialogowej Send Fax (Wyślij faks). 3-6

20 Odwiedź naszą stronę w Internecie To urządzenie jest dopuszczone do użytkowania tylko w kraju, gdzie zostało zakupione, miejscowe firmy Brother lub ich dealerzy będą obsługiwać tylko urządzenia zakupione w ich własnych krajach. POL

1 Rozszerzony Podręcznik Użytkownika MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL

2 Instrukcje obsługi i ich lokalizacja Który podręcznik? Co zawiera? Gdzie on się znajduje? Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu Podręcznik szybkiej obsługi Podstawowy Podręcznik Użytkownika Rozszerzony Podręcznik Użytkownika Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Obsługi dla Sieci Podręcznik Wi-Fi Direct (MFC-9330CDW i MFC-9340CDW) Najpierw przeczytaj ten Podręcznik. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia należy przeczytać Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Informacje na temat znaków handlowych oraz ograniczeń prawnych znajdują się w niniejszym Podręczniku. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania urządzenia i instalowania sterowników oprogramowania dla danego systemu operacyjnego i typu połączenia. Uzyskaj podstawowe informacje na temat faksowania, kopiowania, skanowania i druku bezpośredniego, oraz informacje na temat wymiany materiałów eksploatacyjnych. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Uzyskaj informacje na temat bardziej zaawansowanych operacji: faksowania, kopiowania, funkcji zabezpieczeń, drukowania raportów i wykonywania konserwacji rutynowej. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami w celu korzystania z funkcji drukowania, skanowania, skanowania sieciowego, konfiguracji zdalnej, PC-Fax oraz korzystania z programu narzędziowego Brother ControlCenter. Niniejszy Podręcznik zawiera przydatne informacje na temat ustawień sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz ustawień zabezpieczeń w urządzeniu Brother. Można również uzyskać informacje na temat protokołu obsługiwanego przez urządzenie oraz związane wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Niniejsza Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji i sposobu użycia urządzenia Brother do bezprzewodowego drukowania bezpośrednio z urządzenia mobilnego obsługującego standard Wi-Fi Direct. W formie drukowanej / W pudełku W formie drukowanej / W pudełku W formie drukowanej / W pudełku Dla Czech, Węgier, Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowacji: Plik PDF / CD-ROM / W pudełku Plik PDF / CD-ROM / w pudełku Plik HTML / CD-ROM / w pudełku Plik PDF / CD-ROM / w pudełku Plik PDF / Brother Solutions Center 1 i

3 Który podręcznik? Co zawiera? Gdzie on się znajduje? Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Usług Internetowych Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji urządzenia Brother z kontem Google oraz sposobu korzystania z usług Google Cloud Print w celu drukowania przez Internet. Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu konfigurowania oraz użycia urządzenia Brother do skanowania, udostępniania i wyświetlania obrazów oraz plików w niektórych witrynach internetowych, które udostępniają te usługi. Ta Instrukcja obsługi zawiera informacje na temat korzystania z usługi AirPrint do drukowania z systemu OS X v10. 7. x, 10. 8. x oraz telefonu iphone, urządzeń ipod touch, ipad i innych urządzeń z systemem ios do urządzenia Brother, bez instalowania sterownika drukarki. Plik PDF / Brother Solutions Center 1 Plik PDF / Brother Solutions Center 1 Plik PDF / Brother Solutions Center 1 1 Odwiedź naszą stronę internetową ii

4 Spis Treści 1 Konfiguracja ogólna 1 Zapisywanie w pamięci... 1 Automatyczna zmiana czasu... 1 Funkcje oszczędzania... 2 Oszczędzanie toneru... 2 Czas spoczynku... 2 Tryb głębokiego spoczynku... 3 Ekran dotykowy... 3 Ustawianie jasności podświetlenia... 3 Ustawianie Timera przyciemniania podświetlenia Funkcje zabezpieczeń 5 Secure Function Lock Przed rozpoczęciem użycia funkcji Secure Function Lock Ustawianie i zmienianie hasła administratora... 7 Konfigurowanie użytkowników z ograniczonym dostępem... 8 Konfigurowanie i zmiana trybu użytkownika publicznego... 8 Włączanie/wyłączanie funkcji Secure Function Lock... 9 Przełączanie między użytkownikami... 10 Blokada ustawień... 11 Ustawianie hasła administratora... 11 Zmiana hasła administratora funkcji blokady ustawień... 12 Włączanie/wyłączanie blokady ustawień... 12 Ograniczenia dla klawiatury... 13 Ograniczenia dla klawiatury... 13 Ograniczenie książki adresowej... 14 Ograniczenie skrótów... 14 iii

5 3 Wysyłanie faksu 15 Dodatkowe opcje wysyłania... 15 Wysyłanie faksów z różnymi ustawieniami... 15 Zmiana układu faksu 2-stronnego (MFC-9340CDW)... 16 Kontrast... 17 Zmiana rozdzielczości faksu... 17 Dodatkowe operacje wysyłania... 18 Ręczne wysyłanie faksów... 18 Podwójny dostęp... 18 Rozsyłanie... 19 Transmisja w czasie rzeczywistym... 21 Tryb zagraniczny... 22 Faks opóźniony... 22 Opóźniona transmisja wsadowa... 23 Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących... 23 Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowe ustawienia domyślne... 24 Przywracanie wszystkich ustawień faksu do ustawień fabrycznych... 24 Zapisywanie opcji faksu jako skrótu... 25 Elektroniczna strona tytułowa... 26 Wyświetlanie adresata... 28 Polling... 29 Transmisja pollingu Odbieranie faksu 31 Opcje odbierania do pamięci... 31 Wysyłka faksów... 31 Zapisywanie faksów... 32 Zmienianie opcji odbierania do pamięci... 33 Wyłączanie opcji zdalnego faksu... 34 Zdalne odbieranie... 34 Ustawianie kodu zdalnego dostępu... 34 Korzystanie z kodu zdalnego dostępu... 35 Zdalne polecenia faksu... 36 Odbieranie faksów... 37 Zmiana numeru wysyłki faksu... 37 Dodatkowe operacje odbierania... 38 Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego stronne drukowanie dla trybu faksu... 38 Ustawianie stempla odbioru faksu... 39 Ustawianie gęstości druku... 39 Drukowanie faksu z pamięci... 40 Odbiór po wyczerpaniu papieru... 40 Polling... 41 Odbieranie przez polling... 41 iv

6 5 Wybieranie i zapisywanie numerów 44 Dodatkowe operacje wybierania... 44 Łączenie numerów z książki adresowej... 44 Dodatkowe sposoby zapisywania numerów... 45 Zapisywanie numerów książki adresowej z połączeń wychodzących... 45 Konfigurowanie grup do rozsyłania Drukowanie raportów 48 Raporty faksów... 48 Raport weryfikacji transmisji... 48 Dziennik faksów (Raport o działaniach)... 48 Raporty... 49 Jak wydrukować raport Wykonywanie kopii 50 Ustawienia kopiowania... 50 Zatrzymywanie kopiowania... 50 Poprawianie jakości kopiowania... 50 Powiększanie lub zmniejszanie kopii stronne kopiowanie... 52 Regulacja gęstości i kontrastu... 54 Sortowanie kopii... 55 Drukowanie kopii Wiele obok siebie (układ strony)... 55 Kopiowanie dowodu tożsamości 2 w Dostosowanie nasycenia kolorów... 58 Wykonywanie 2-stronnych kopii Wiele obok siebie (MFC-9340CDW)... 58 Usuwanie koloru tła... 59 Zapisywanie opcji kopii jako skrótu... 60 Oszczędzanie papieru... 60 A Rutynowa konserwacja 61 Sprawdzanie urządzenia... 61 Drukowanie wydruku testowego... 61 Sprawdzanie liczników stron... 61 Sprawdzanie pozostałej żywotności tonerów... 61 Sprawdzanie pozostałej żywotności części... 62 Wymiana elementów wymagających okresowej konserwacji... 62 Pakowanie i transport urządzenia... 63 B Słownik 65 C Indeks 69 v

7 1 Konfiguracja ogólna 1 INFORMACJA Większość ilustracji w niniejszej Instrukcji Obsługi przedstawia MFC-9340CDW. Zapisywanie w pamięci1 Ustawienia menu są zapisywane trwale i w przypadku awarii zasilania nie zostaną utracone. Ustawienia tymczasowe (np. Kontrast, Tryb zagraniczny) zostaną utracone. Ponadto w przypadku awarii zasilania urządzenie zachowuje datę i godzinę oraz zaprogramowane zadania faksu z opóźnieniem (np. Faks opóźniony) na okres do 60 godzin. Inne zadania faksów w pamięci urządzenia nie zostaną utracone. Automatyczna zmiana czasu 1 Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby automatycznie ustawiało Czas letni. Urządzenie przestawi zegar o godzinę do przodu wiosną i o godzinę do tyłu jesienią. a Naciśnij przycisk. b Naciśnij przycisk (Data i czas). c Naciśnij przycisk Automatyczna zmiana czasu. d Naciśnij przycisk Wł. lub Wył.. 1 e Naciśnij przycisk. 1

8 Rozdział 1 Funkcje oszczędzania 1 Oszczędzanie toneru 1 Funkcja ta umożliwia oszczędzanie toneru. Po ustawieniu funkcji oszczędzania toneru na Wł. wydruki są jaśniejsze. Ustawieniem fabrycznym jest Wył.. b Naciśnij przycisk Ustawienia. c Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Ustawienia. d Naciśnij przycisk Ustawienia. e Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Ekologia. f Naciśnij przycisk Ekologia. g Naciśnij przycisk Oszczędzanie toneru. h Naciśnij przycisk Wł. i Naciśnij przycisk. INFORMACJA Nie zaleca się włączania funkcji oszczędzania toneru podczas drukowania zdjęć lub obrazów w skali szarości. Czas spoczynku 1 Ustawienie Czas spoczynku może zmniejszyć zużycie energii. Gdy urządzenie znajduje się w Trybie spoczynku (trybie Oszczędzanie energii), zachowuje się tak, jakby było wyłączone. Urządzenie uruchomi się i rozpocznie drukowanie, gdy otrzyma zadanie drukowania. Można wybrać czas, przez jaki urządzenie ma być bezczynne, zanim przejdzie do Trybu spoczynku. Zegar zostanie zresetowany, jeśli na urządzeniu zostanie wykonana jakakolwiek czynność, na przykład odbiór faksu lub zadania drukowania. Fabryczne ustawienie domyślne to 3 minuty. Gdy urządzenie przechodzi w Tryb spoczynku, wyłącza się podświetlenie ekranu dotykowego. g Naciśnij przycisk Czas uśpien.. h Za pomocą klawiatury ekranu dotykowego wprowadź czas (0-50 minut), przez który urządzenie ma pozostać bezczynne, zanim przejdzie w Tryb spoczynku. Naciśnij przycisk OK. 2

9 Konfiguracja ogólna Tryb głębokiego spoczynku 1 Jeśli urządzenie znajduje się w trybie spoczynku i nie odbierze żadnych zadań przez dany okres czasu, automatycznie przejdzie w tryb głębokiego spoczynku, a na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat. Tryb głębokiego spoczynku pozwala na mniejsze zużycie energii niż tryb spoczynku. Urządzenie zostanie wybudzone po otrzymaniu zadania lub naciśnięciu ekranu dotykowego. Gdy urządzenie znajduje się w Trybie głębokiego spoczynku, podświetlenie ekranu dotykowego jest wyłączone, a przycisk miga. Ekran dotykowy 1 Ustawianie jasności podświetlenia 1 Istnieje możliwość dostosowania jasności podświetlenia ekranu dotykowego LCD. Jeśli występują trudności z odczytaniem ekranu dotykowego, należy spróbować zmienić ustawienie jasności. e Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Ustawienia LCD. f Naciśnij przycisk Ustawienia LCD. g Naciśnij przycisk Podświetlenie. h Naciśnij przycisk Jasny, Średnio lub Ciemny. 1 i Naciśnij przycisk. 3

10 Rozdział 1 Ustawianie Timera przyciemniania podświetlenia1 Można ustawić czas, przez jaki podświetlenie ekranu dotykowego LCD pozostaje włączone po powrocie do ekranu głównego. g Naciśnij przycisk Wł. timera. h Naciśnij przycisk Wył., 10Sek., 20Sek. lub 30Sek.. 4

11 2 Funkcje zabezpieczeń 2 Secure Function Lock 2. 02 Funkcja Secure Function Lock umożliwia ograniczenie publicznego dostępu do następujących funkcji urządzenia: Fax TX (Faks TX) (wysyłanie faksów) Fax RX (Faks RX) (odbieranie faksów) Copy (Kopiuj) Scan (Skanuj) USB Direct Print (Drukowanie bezpośrednie USB) 2 Print (Drukuj) 1 Web Connect (Podłącz do sieci WWW) (Upload (Załaduj)) Web Connect (Podłącz do sieci WWW) (Download (Pobierz)) Color Print (Wydruk kolorowy) 13 Page Limit (Limit stron) 3 1 Drukowanie i drukowanie kolorowe obejmuje zadania drukowania z aplikacji AirPrint oraz Google Cloud Print. 2 W modelach MFC-9330CDW i MFC-9340CDW 3 Dostępne dla Print (Drukuj), USB Direct Print (Drukowanie bezpośrednie USB), Copy (Kopiuj) i Web Connect (Podłącz do sieci WWW) (Download (Pobierz)). Ponadto funkcja ta uniemożliwia użytkownikom zmienianie ustawień urządzenia domyślnych poprzez ograniczenie dostępu do ustawień Menu. Przed skorzystaniem z opcji bezpieczeństwa należy podać hasło administratora. Administrator może skonfigurować ograniczenia dla poszczególnych użytkowników wraz z hasłami użytkowników. Należy zwrócić szczególną uwagę na hasło. W przypadku zapomnienia hasła konieczne będzie zresetowanie hasła zapisanego w urządzeniu. Aby uzyskać informacje na temat sposobu resetowania hasła, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother. INFORMACJA Funkcja Secure Function Lock może być ustawiona ręcznie z poziomu ekranu dotykowego lub za pomocą Zarządzania przez przeglądarkę WWW lub aplikacji BRAdmin Professional 3 (tylko w przypadku systemu Windows). Zalecamy konfigurowanie tej funkcji (uuinstrukcja Obsługi dla Sieci) za pomocą Zarządzania przez przeglądarkę WWW lub aplikacji BRAdmin Professional 3 (tylko w przypadku systemu Windows). Do określania ograniczeń i dokonywania zmian uprawniony jest wyłącznie administrator. Odbieranie przez polling jest możliwe wyłącznie, gdy włączone są funkcje: transmisja faksu i odbieranie faksu. 2 5

12 Rozdział 2 Przed rozpoczęciem użycia funkcji Secure Function Lock 2. 02 Ustawienia funkcji Secure Function Lock 2. 0 można skonfigurować za pomocą przeglądarki WWW. Przed rozpoczęciem konfiguracji należy przeprowadzić następujące przygotowania. a Uruchom przeglądarkę WWW. b Wpisz vadres IP urządzenia / w pasku adresu przeglądarki (gdzie adres IP urządzenia to adres IP urządzenia Brother). Na przykład: v / INFORMACJA W przypadku użycia przeglądarki WWW do konfiguracji ustawień urządzenia po raz pierwszy należy ustawić hasło. 1 Kliknij opcję Please configure the password (Skonfiguruj hasło). 2 Wpisz hasło (do 32 znaków). 3 Ponownie wpisz hasło w polu Confirm New Password (Potwierdź nowe hasło). 4 Kliknij opcję Submit (Wyślij). INFORMACJA Adres IP urządzenia można znaleźć na liście konfiguracji sieci (uuinstrukcja Obsługi dla Sieci: Drukowanie raportu konfiguracji sieci). c Wpisz hasło w polu Login (Logowanie). (Jest to hasło logowania się do strony WWW urządzenia, a nie hasło administratora funkcji Secure Function Lock). Kliknij opcję. 6

13 Funkcje zabezpieczeń Ustawianie i zmienianie hasła administratora 2 Ustawienia te można skonfigurować za pomocą przeglądarki WWW. Aby skonfigurować stronę WWW, patrz Przed rozpoczęciem użycia funkcji Secure Function Lock 2. 0 uu strona 6. Następnie ustaw administratora. Ustawianie hasła administratora 2 Hasło administratora służy do ustalania użytkowników oraz włączania i wyłączania funkcji Secure Function Lock (patrz Konfigurowanie użytkowników z ograniczonym dostępem uu strona 8 i Włączanie/wyłączanie funkcji Secure Function Lock uu strona 9). a Kliknij opcję Administrator. b Kliknij opcję Secure Function Lock (Bezpieczna blokada funkcji). c Wpisz 4-cyfrową liczbę jako hasło w polu New Password (Nowe hasło). Zmiana hasła administratora 2 a Kliknij opcję Administrator. d Ponownie wpisz hasło w polu Retype Password (Wpisz ponownie hasło). e Kliknij opcję Submit (Wyślij). 2 d Ponownie wpisz hasło w polu Retype Password (Wpisz ponownie hasło). 7

14 Rozdział 2 Konfigurowanie użytkowników z ograniczonym dostępem 2 Można skonfigurować użytkowników z ograniczonym dostępem i hasłem. Można skonfigurować do 25 użytkowników z ograniczeniami. Ustawienia te można skonfigurować za pomocą przeglądarki WWW. Następnie wykonaj poniższe czynności: a Kliknij opcję Administrator. c Wpisz alfanumeryczną nazwę grupy lub nazwę użytkownika (do 15 znaków) w polu ID Number/Name (Numer identyfikacyjny/nazwa), a następnie wpisz 4-cyfrowe hasło w polu PIN. Konfigurowanie i zmiana trybu użytkownika publicznego 2 W trybie użytkownika publicznego funkcje urządzenia są ograniczone do tych dostępnych dla wszystkich użytkowników, którzy nie posiadają hasła. Konfigurowanie ograniczeń dla użytkowników publicznych należy wykonywać przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW lub BRAdmin Professional 3 (tylko Windows) (uuinstrukcja Obsługi dla Sieci). c Usuń zaznaczenie funkcji, które mają być ograniczone, w polach wyboru Print (Drukuj) i Others (Inne). Aby skonfigurować maksymalna liczbę stron, zaznacz pole wyboru On (Wł. ) w Page Limit (Limit stron), a następnie wpisz liczbę w polu Max. (Maks. ). d Usuń zaznaczenie funkcji, które mają być ograniczone, w polach wyboru Print (Drukuj) i Others (Inne). d Kliknij opcję Submit (Wyślij). 8

15 Funkcje zabezpieczeń Włączanie/wyłączanie funkcji Secure Function Lock 2 INFORMACJA Należy zwrócić szczególną uwagę na hasło administratora. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Błędne hasło. Wprowadź prawidłowe hasło. W przypadku jego zapomnienia należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother. Włączanie funkcji Secure Function Lock 2 a Naciśnij przycisk. e Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Bezpieczeństwo. f Naciśnij przycisk Bezpieczeństwo. g Naciśnij przycisk Blokada funk.. h Naciśnij przycisk Wył. wł.. i Wprowadź zarejestrowane hasło administratora w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. INFORMACJA Ikona funkcji Secure Function Lock wyświetlana jest pod godziną i datą. Wyłączanie funkcji Secure Function Lock 2 a Naciśnij przycisk lub XXXXX. Publiczny (gdzie xxxxx to nazwa użytkownika). b Naciśnij przycisk Wł. wył.. c Wprowadź zarejestrowane hasło administratora w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. 2 9

16 Rozdział 2 Przełączanie między użytkownikami 2 Funkcja ta umożliwia przełączanie pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami z ograniczonym dostępem lub trybem publicznym, gdy jest funkcja Secure Function Lock włączona. Przełączanie na tryb użytkownika z ograniczonym dostępem 2 a Naciśnij przycisk lub XXXXX (gdzie xxxxx to nazwa użytkownika). b Naciśnij przycisk Zmiana użytkownika. c Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić nazwę użytkownika. d Naciśnij swoją nazwę użytkownika. e Wprowadź czterocyfrowe hasło użytkownika za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. INFORMACJA Jeżeli bieżące ID posiada ograniczenie względem żądanej funkcji, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Odmowa dostępu. Jeśli ID użytkownika ma ustawione ograniczenie liczby stron i maksymalna liczba stron została już osiągnięta, w przypadku drukowania danych na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Przekroczony limit lub Odmowa dostępu. Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić ustawienia funkcji Secure Function Lock.. Publiczny Przełączanie na tryb publiczny 2 a Naciśnij przycisk XXXXX. (gdzie xxxxx to nazwa użytkownika). b Naciśnij przycisk Zmień na publiczny.. INFORMACJA Po zakończeniu korzystania z urządzenia przez użytkownika z ograniczonym dostępem urządzenie powróci do trybu publicznego po upływie jednej minuty. Jeśli żądana funkcja jest ograniczona dla wszystkich użytkowników, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Odmowa dostępu, a następnie wyświetli się ekran Zmień użytkownika. Nie można uzyskać dostępu do funkcji. Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić ustawienia funkcji Secure Function Lock. Jeśli ID użytkownika ma ograniczenie na druk kolorowy ustawione na Wyłącz, w przypadku drukowania danych kolorowych na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Brak zgody. 10

17 Funkcje zabezpieczeń Blokada ustawień 2 Blokada ustawień pozwala na ustalenie hasła, które uniemożliwia innym osobom dokonanie przypadkowej zmiany ustawień urządzenia. W przypadku zapomnienia hasła konieczne będzie zresetowanie haseł zapisanych w urządzeniu. Skontaktuj się z administratorem lub obsługą klienta firmy Brother. Gdy blokada ustawień ustawiona jest na Wł., nie można uzyskać dostępu do ustawień urządzenia. Ustawień urządzenia nie można zmienić za pomocą narzędzia Zdalny rozruch, gdy blokada ustawień ustawiona jest na Wł.. Ustawianie hasła administratora 2 a Naciśnij przycisk. g Naciśnij przycisk Ustawienia blokady. h Wprowadź nowe hasło w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. i Wprowadź nowe hasło ponownie, gdy na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Weryfikuj:. 2 j Naciśnij przycisk. 11

18 Rozdział 2 Zmiana hasła administratora funkcji blokady ustawień 2 a Naciśnij przycisk. h Naciśnij przycisk Ustaw hasło. i Wprowadź hasło w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. j Wprowadź nowe hasło w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. k Wprowadź nowe hasło ponownie, gdy na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Weryfikuj:. l Naciśnij przycisk. Włączanie/wyłączanie blokady ustawień 2 W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Błędne hasło. Włączanie blokady ustawień 2 a Naciśnij przycisk. Wyłączanie blokady ustawień 2 a Naciśnij przycisk Ustawienia blokady na ekranie dotykowym. b Wprowadź zarejestrowane hasło administratora w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. 12

19 Funkcje zabezpieczeń Ograniczenia dla klawiatury 2 Ta funkcja zabezpiecza przed błędnym wysłaniem faksu lub wybraniem połączenia z nieprawidłowym numerem. Można skonfigurować urządzenie, aby ograniczało wybieranie podczas używania klawiatury, książki adresowej i skrótów. Jeśli została wybrana opcja Wył., urządzenie nie ogranicza metody nawiązywania połączenia. Jeśli wybrano opcję Dwa razy naciśnij #, użytkownik zostanie poproszony o ponowne wprowadzenie numeru. Jeśli ponownie zostanie wprowadzony poprawnie ten sam numer, urządzenie rozpocznie nawiązywanie połączenia. Jeśli za drugim razem wprowadzony zostanie nieprawidłowy numer, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie. Jeśli została wybrana opcja Wł., urządzenie ograniczy wysyłanie faksów i połączenia wychodzące do tej metody wybierania. Ograniczenia dla klawiatury 2 a Naciśnij przycisk. c Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Fax. d Naciśnij przycisk Fax. e Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Ograniczenie wybierania. f Naciśnij przycisk Ograniczenie wybierania. g Naciśnij przycisk Klawiatura telef.. h Naciśnij przycisk Dwa razy naciśnij #, Wł. 2 13

20 Rozdział 2 Ograniczenie książki adresowej 2 a Naciśnij przycisk. g Naciśnij przycisk Książka adr.. Ograniczenie skrótów 2 a Naciśnij przycisk. g Naciśnij przycisk Skróty. 14

21 3 Wysyłanie faksu 3 Dodatkowe opcje wysyłania 3 Wysyłanie faksów z różnymi ustawieniami 3 Przed wysłaniem faksu można zmienić dowolną kombinację poniższych ustawień: Faks 2-stronny 1 Kontrast Rozdzielczość FX Wysyłka na bieżąco Tryb międzynarodowy Faks z opóźn. Trans. pakiet Str. tyt. -tekst Ustawienia strony tytułowej Nadawanie 1 W modelu MFC-9340CDW a Wykonaj jedną z następujących czynności: Gdy podgląd faksu jest ustawiony na Wył., naciśnij (Fax). Gdy podgląd faksu jest ustawiony na Wł., naciśnij Wysyłanie faksów. (Fax) i Na ekranie dotykowym pokazuje się komunikat: b Naciśnij przycisk Opcje. c Przesuń w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić żądane ustawienie, a następnie naciśnij ustawienie. d Naciśnij żądaną opcję. e Wykonaj jedną z następujących czynności: Powtórz kroki c i d, aby zmienić kolejne ustawienia. Po zakończeniu wprowadzania zmian ustawień naciśnij przycisk OK. Przejdź do następnej czynności, aby wysłać faks. INFORMACJA Większość ustawień jest tymczasowa i po wysłaniu faksu urządzenie powraca do ustawień domyślnych. Niektóre z ustawień, z których korzystasz najczęściej można zapisać, ustawiając je jako domyślne ustawienia. Ustawienia te pozostaną aktywne, dopóki nie zostaną zmienione (patrz Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowe ustawienia domyślne uu strona 24). Można również zapisać niektóre z ustawień, z których korzystasz najczęściej, ustawiając je jako skrót (patrz Zapisywanie opcji faksu jako skrótu uu strona 25). 3 15

22 Rozdział 3 Zmiana układu faksu 2-stronnego (MFC-9340CDW) 3 Przed wysłaniem faksu dwustronnego należy wybrać format skanowania dwustronnego. Wybrany format będzie zależał od układu dokumentu 2-stronnego. a Włóż dokument do podajnika ADF. b Wykonaj jedną z następujących czynności: Gdy podgląd faksu jest ustawiony na f Wykonaj jedną z następujących czynności: Jeśli dokument jest odbity wzdłuż dłuższej krawędzi, naciśnij przycisk Skanowanie 2-str. : Długa krawędź. Dłuższa krawędź Pionowo Poziomo Wył., naciśnij (Fax). (Fax) i c Naciśnij przycisk Opcje. d Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Faks 2-stronny. Jeśli dokument jest odbity wzdłuż krótszej krawędzi, naciśnij przycisk Skanowanie 2-str. : Krótka krawędź. Krótsza krawędź Pionowo Poziomo e Naciśnij przycisk Faks 2-stronny. 16

23 Wysyłanie faksu Kontrast 3 W przypadku większości dokumentów najlepsze efekty uzyskuje się z ustawieniem domyślnym Auto. Ustawienie Auto automatycznie dobiera właściwy kontrast do dokumentu. Jeśli dokument jest bardzo jasny lub ciemny, zmiana kontrastu może poprawić jakość faksu. Wybierz opcję Ciemny, aby rozjaśnić faksowany dokument. Wybierz opcję Jasny, aby przyciemnić faksowany dokument. a Wykonaj jedną z następujących czynności: Gdy podgląd faksu jest ustawiony na Wył., naciśnij (Fax). Gdy podgląd faksu jest ustawiony na Wł., naciśnij (Fax) i Wysyłanie faksów. b Naciśnij przycisk Opcje. c Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Kontrast. d Naciśnij przycisk Kontrast. e Naciśnij przycisk Auto, Jasny lub Ciemny. INFORMACJA Jeśli dla rozdzielczości faksu wybrano opcję Jasny, nawet po wybraniu opcji Ciemny lub Auto urządzenie wyśle faks, korzystając z ustawienia Foto. Zmiana rozdzielczości faksu 3 Jakość faksu można poprawić, zmieniając jego rozdzielczość. Rozdzielczość można zmienić dla następnego faksu. c Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Rozdzielczość FX. d Naciśnij przycisk Rozdzielczość FX. e Naciśnij przycisk Standard, Wysoka, B. wysoka lub Foto. INFORMACJA Można wybrać cztery różne ustawienia rozdzielczości. Czarno-białe Standard Wysoka B. wysoka Foto Odpowiednia dla większości dokumentów tekstowych. Odpowiednia dla małych wydruków; przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości standardowej. Odpowiednia dla małych wydruków lub ilustracji; przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości wysokiej. Należy jej używać w przypadku dokumentów o różnych odcieniach szarości lub zdjęć. Najdłuższy czas przesyłania. 3 17

24 Rozdział 3 Dodatkowe operacje wysyłania 3 Ręczne wysyłanie faksów 3 Ręczne wysyłanie 3 Ręczne wysyłanie faksu pozwala słyszeć sygnały wybierania, dzwonienia i odbioru faksu. a Włóż dokument. b Podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania. c Wybierz numer faksu za pomocą telefonu zewnętrznego. d Po usłyszeniu tonów faksu naciśnij przycisk Uruchom faks. Jeśli korzystasz z szyby skanera, naciśnij przycisk Wyślij. Podwójny dostęp 3 Można wybrać numer i rozpocząć skanowanie faksu do pamięci nawet wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie wysyłania z pamięci, odbierania faksów lub drukowania danych z komputera. Na ekranie dotykowym pojawi się nowy numer zadania. Liczba stron, jakie można zeskanować, będzie różna w zależności od drukowanych danych. INFORMACJA Jeśli podczas skanowania pierwszej strony faksu wyświetlony zostanie komunikat Brak pamięci, naciśnij przycisk, aby anulować skanowanie. Jeśli komunikat Brak pamięci pojawi się podczas skanowania jednej z kolejnych stron, można nacisnąć przycisk Wyślij teraz, aby wysłać już zeskanowane strony, lub przycisk, aby anulować operację. e Odłóż słuchawkę telefonu zewnętrznego. 18

25 Wysyłanie faksu Rozsyłanie 3 Rozsyłanie umożliwia wysłanie tego samego faksu pod więcej niż jeden numer. Jedna operacja rozsyłania może obejmować grupy, numery z książki adresowej oraz do 50 ręcznie wybieranych numerów. Rozsyłanie może obejmować 250 różnych numerów. Przed rozpoczęciem rozsyłania 3 f Naciśnij przycisk Dodaj numer. INFORMACJA Jeśli pobrano faks internetowy: Aby dokonać rozsyłania za pomocą adresu, naciśnij, wprowadź adres (uupodstawowy Podręcznik Użytkownika: Wprowadzanie tekstu) i naciśnij OK. 3 Numery z książki adresowej muszą być zapisane w pamięci urządzenia, zanim będzie ich można użyć w rozsyłaniu (uupodstawowy Podręcznik Użytkownika: Zapisywanie numerów z książki adresowej). Numery grup również muszą być zapisane w pamięci urządzenia, zanim będzie ich można użyć w rozsyłaniu. Numery grup obejmują wiele zapisanych numerów z książki adresowej, ułatwiając wybieranie (patrz Konfigurowanie grup do rozsyłania uu strona 45). Jak rozesłać faks 3 a Włóż dokument. b Wykonaj jedną z następujących czynności: Gdy podgląd faksu jest ustawiony na Wył., naciśnij (Fax). d Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Nadawanie. e Naciśnij przycisk Nadawanie. g Numery do rozsyłania można dodawać w następujący sposób: Naciśnij Dodaj numer i wprowadź numer za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym (uupodstawowy Podręcznik Użytko wnika: Jak wybierać numer). Naciśnij przycisk Dodaj z książki adresowej. Przesuń w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić numer, który ma zostać dodany do rozsyłania. Zaznacz pola wyborów dla numerów, które mają zostać dodane do rozsyłania. Po wybraniu wszystkich żądanych numerów naciśnij OK. Naciśnij przycisk Szukaj w książce adresowej. Naciśnij pierwszą literę nazwy, a następnie naciśnij OK. Naciśnij nazwę, a następnie naciśnij numer, który chcesz dodać. h Po wprowadzeniu wszystkich numerów faksów przez powtórzenie kroków f i g naciśnij OK. i Naciśnij przycisk Uruchom faks. Po zakończeniu rozsyłania zostanie wydrukowany raport rozgłaszania z wynikami. 19

26 Rozdział 3 INFORMACJA Jeśli żaden z numerów nie został użyty dla grup, można rozsyłać faksy do 250 różnych numerów. Dostępna pamięć urządzenia będzie różnić się w zależności od typów zadań w pamięci i numerów użytych do rozsyłania. W przypadku rozsyłania do maksymalnej dostępnej liczby numerów nie będzie można użyć podwójnego dostępu ani opóźnionego faksu. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat Brak pamięci, naciśnij, aby zatrzymać zadanie. Po zeskanowaniu kilku stron naciśnij Wyślij teraz, aby wysłać część znajdującą się w pamięci urządzenia. Anulowaniew trakcie rozsyłania 3 W trakcie trwania rozsyłania można anulować faks, który jest w danej chwili wysyłany, bądź całe zadanie rozsyłania. b Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby anulować całe rozsyłanie, naciśnij przycisk Całość nadawania. Przejdź do kroku c. Aby anulować bieżące zadanie, naciśnij przycisk, który wyświetla wybierany numer lub nazwę. Przejdź do kroku d. Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij klawisz. c Jeśli na ekranie dotykowym zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz anulować całe rozsyłanie, wykonaj jedną z poniższych czynności: Naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić. Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij klawisz Nie. d Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby anulować bieżące zadanie, naciśnij Tak. 20

27 Wysyłanie faksu Transmisja w czasie rzeczywistym 3 Przed wysłaniem faksu urządzenie skanuje dokument do pamięci. Po zwolnieniu linii telefonicznej urządzenie rozpoczyna wybieranie i wysyłanie. Niekiedy może zaistnieć konieczność natychmiastowego wysłania ważnego dokumentu, bez oczekiwania na transmisję z pamięci. Można włączyć Wysyłka na bieżąco. INFORMACJA Jeśli pamięć jest pełna i wysyłany jest czarno-biały faks z podajnika ADF, urządzenie wyśle dokument w czasie rzeczywistym (nawet jeśli opcja Wysyłka na bieżąco jest ustawiona na Wył. Jeśli pamięć jest pełna, nie można wysyłać faksów z szyby skanera, zanim nie zostanie zwolnione miejsce w pamięci. Jeśli podczas transmisji w czasie rzeczywistym używana jest szyba skanera, funkcja automatycznego powtarzania wybierania nie działa. f Naciśnij przycisk Wł. (lub Wył. g Naciśnij przycisk OK. h Wprowadź numer faksu. 3 a Włóż dokument. d Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Wysyłka na bieżąco. e Naciśnij przycisk Wysyłka na bieżąco. 21

28 Rozdział 3 Tryb zagraniczny 3 W przypadku problemów z wysłaniem faksu za granicę z powodu złego połączenia, pomóc może włączenie trybu zagranicznego. Jest to ustawienie tymczasowe i będzie aktywne tylko dla jednego faksu. d Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Tryb międzynarodowy. e Naciśnij przycisk Tryb międzynarodowy. f Naciśnij przycisk Wł.. Faks opóźniony 3 W pamięci można zapisać maksymalnie 50 faksów do wysłania w ciągu 24 godzin. d Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Faks z opóźn.. e Naciśnij przycisk Faks z opóźn.. f Naciśnij przycisk Faks z opóźn.. g Naciśnij przycisk Wł.. h Naciśnij przycisk Ustaw czas. i Wprowadź godzinę, o której faks ma zostać wysłany (w formacie 24-godzinnym) za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. INFORMACJA Liczba stron, jakie można zeskanować do pamięci, zależy od ilości danych drukowanych na każdej stronie. 22

29 Wysyłanie faksu Opóźniona transmisja wsadowa 3 Przed wysłaniem faksów opóźnionych urządzenie zapisze wszystkie faksy w pamięci, sortując je według miejsca docelowego i zaplanowanej godziny. Wszystkie faksy opóźnione, które mają zostać wysłane o tej samej godzinie, pod ten sam numer, zostaną wysłane jako jeden faks, aby skrócić czas transmisji. e Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Ust. wysyłania. f Naciśnij przycisk Ust. g Naciśnij przycisk Trans. pakiet. Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących 3 Sprawdź, które zadania nadal oczekują w pamięci na wysłanie. Jeśli w pamięci nie ma żadnego zadania, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Nie ma zadań. Zadanie faksowania zapisane i oczekujące w pamięci można anulować. e Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Fax w oczekiw.. f Naciśnij przycisk Fax w oczekiw.. Na ekranie dotykowym pojawią się oczekujące zadania. g Przesuń w dół lub w górę lub naciśnij a lub b, aby przewinąć oczekujące zadania, a następnie naciśnij zadanie, które chcesz anulować. h Naciśnij przycisk Anuluj. i Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby anulować, naciśnij przycisk Tak. Aby anulować inne zadanie, przejdź do kroku g. 3 j Po zakończeniu anulowania zadań naciśnij przycisk. 23

30 Rozdział 3 Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowe ustawienia domyślne 3 Niektóre z ustawień faksu dla opcji Rozdzielczość FX, Kontrast, Rozmiar z szyby skanera, Wysyłka na bieżąco i Ustawienia strony tytułowej, z których korzystasz najczęściej można zapisać, ustawiając je jako domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne, dopóki nie zostaną zmienione. (Fax) i b Naciśnij przycisk Opcje. c Przesuń w dół lub w górę lub naciśnij a lub b, aby wybrać ustawienie, które chcesz zmienić, a następnie naciśnij nową opcję. Powtórz ten krok dla każdego ustawienia, które chcesz zmienić. d Po zmianie ostatniego ustawienia, przesuń w dół lub w górę lub naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić Nowe ustawienia. Przywracanie wszystkich ustawień faksu do ustawień fabrycznych 3 Wszystkie zmienione ustawienia faksu można przywrócić do ustawień fabrycznych. c Po zmianie ostatniego ustawienia, przesuń w dół lub w górę lub naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić Reset ustawień. d Naciśnij przycisk Reset ustawień. e Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie przywrócenia ustawień fabrycznych. Naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić. f Naciśnij przycisk. e Naciśnij przycisk Nowe ustawienia. f Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie zmiany do nowych ustawień domyślnych. g Naciśnij przycisk. 24

31 Wysyłanie faksu Zapisywanie opcji faksu jako skrótu 3 Wszystkie często używane opcje nowego faksu można zapisać jako skrót. a Wykonaj jedną z następujących czynności: Gdy podgląd faksu jest ustawiony na h Wprowadź nazwę skrótu za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. (Aby uzyskać pomoc we wprowadzaniu liter, uupodstawowy Podręcznik Użytkowni ka: Wprowadzanie tekstu). i Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. 1 W modelu MFC-9340CDW 3 Wył., naciśnij (Fax). (Fax) i b Wprowadź numer faksu. c Naciśnij przycisk Opcje. d Przesuń w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić Rozdzielczość FX, Faks 2-stronny 1, Kontrast, Wysyłka na bieżąco, Ustawienia strony testowej, Tryb międzynarodowy lub Rozmiar z szyby skanera, a następnie naciśnij ustawienie, które chcesz zmienić. Następnie naciśnij nową żądaną opcję. e Po zakończeniu wybierania nowych opcji, naciśnij OK. f Naciśnij przycisk Zapisz jako skrót. g Potwierdź wyświetlaną listę opcji wybranych do skrótu, a następnie naciśnij OK. 25

32 Rozdział 3 Elektroniczna strona tytułowa3 Aby móc korzystać z tej funkcji, należy zaprogramować ID stacji (uupodręcznik szybkiej obsługi). Z każdym faksem automatycznie może być wysyłana strona tytułowa. Strona tytułowa zawiera identyfikator stacji, komentarz i nazwę, które zostały zapisane w książce adresowej. Można wybrać jeden z wstępnie ustawionych komentarzy: 1. bez notatki 2. zadzwoń 3. pilne 4. poufne Zamiast używania wstępnie ustawionych komentarzy można wprowadzić dwa własne, składające się z maksymalnie 27 znaków. (Patrz Tworzenie własnych komentarzy uu strona 26). 5. (Zdefiniowane przez użytkownika) 6. (Zdefiniowane przez użytkownika) Tworzenie własnych komentarzy 3 Można utworzyć dwa własne komentarze. g Naciśnij przycisk Ustawienia strony tytułowej. h Naciśnij przycisk Str. -tekst. i Naciśnij przycisk 5. lub 6., aby zapisać komentarz. j Wprowadź swój komentarz za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij, aby wybierać liczby, litery lub znaki specjalne (uupodstawowy Podręcznik Użytkowni ka: Wprowadzanie tekstu). k Naciśnij przycisk. 26

33 Wysyłanie faksu Wysyłanie strony tytułowej tylko z najbliższym faksem 3 Aby wysłać stronę tytułową dla kolejnego faksu, można dodać stronę tytułową. c Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Ustawienia strony tytułowej. d Naciśnij przycisk Ustawienia strony tytułowej. e Naciśnij przycisk Ustawienia strony tytułowej. g Naciśnij przycisk Str. h Przesuń w dół lub w górę lub naciśnij a lub b, aby wybrać komentarz, który ma być użyty, a następnie naciśnij komentarz. Naciśnij przycisk. i Naciśnij przycisk OK. j Wprowadź numer faksu. k Naciśnij przycisk Uruchom faks. Używanie drukowanej strony tytułowej 3 Aby użyć drukowanej strony tytułowej, po której można pisać, wydrukuj stronę przykładową i dołącz ją do faksu. h Naciśnij przycisk Wydruk próbny. 3 27

34 Rozdział 3 Wyświetlanie adresata 3 W przypadku wysyłania faksu urządzenie wyświetli informacje z książki adresowej lub wybierany numer. Urządzenie można ustawić tak, aby informacje o adresacie nie były wyświetlane na ekranie dotykowym. g Naciśnij przycisk Miejsce docelowe. h Naciśnij przycisk Ukryte lub Ekran. 28

35 Wysyłanie faksu Polling 3 Polling umożliwia ustawienie urządzenia w taki sposób, aby inne osoby płaciły za odbieranie faksów z urządzenia. Funkcja umożliwia wybranie numeru faksu i płatne odebranie faksu. Aby możliwe było korzystanie z funkcji pollingu, należy ją skonfigurować w obydwu urządzeniach. Nie wszystkie urządzenia obsługują polling. Transmisja pollingu 3 Przesyłanie przez polling umożliwia skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, aby opóźniło wysłanie dokumentu w celu nawiązania połączenia i odebrania dokumentu przez inne urządzenie. Dokument zostanie zapisany i możliwe będzie odebranie go przez dowolne urządzenie faksowe do czasu usunięcia go z pamięci. Konfiguracja przesyłania przez polling 3 a Włóż dokument. b Wykonaj jedną z następujących czynności: Gdy podgląd faksu jest ustawiony na g Naciśnij przycisk Uruchom faks. W przypadku korzystania z podajnika ADF przejdź do czynności j. h W przypadku korzystania z szyby skanera na ekranie dotykowym pojawią się następujące opcje: Naciśnij przycisk Tak, aby zeskanować kolejną stronę. Przejdź do kroku i. Po zakończeniu skanowania stron naciśnij przycisk Nie. Przejdź do kroku j. i Połóż kolejną stronę na szybie skanera i naciśnij przycisk OK. Powtórz czynności h oraz i dla każdej kolejnej strony. j Urządzenie automatycznie wyśle faks po zakończeniu kolejkowania. Następnie zostanie wydrukowany OTRZYMANY RAPORT. INFORMACJA Aby usunąć faks z pamięci, naciśnij przyciski, Ustawienia, Fax, Fax w oczekiw. (patrz Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących uu strona 23). 3 Wył., naciśnij (Fax). d Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Poll. nad.. e Naciśnij przycisk Poll. f Naciśnij przycisk Standard. 29

36 Rozdział 3 Konfiguracja przesyłania przez polling z kodem zabezpieczeń 3 Bezpieczny polling umożliwia zdefiniowanie numerów, z których mogą być pobierane dokumenty (dla których ustawiono polling). Bezpieczny polling jest możliwy tylko w przypadku urządzeń faksowych Brother. W celu pobrania faksu w przypadku ustawienia kodu zabezpieczeń konieczne jest podanie kodu. j Połóż kolejną stronę na szybie skanera i naciśnij przycisk OK. Powtórz czynności i oraz j dla każdej kolejnej strony. k Urządzenie automatycznie wyśle faks po zakończeniu kolejkowania. f Naciśnij przycisk Zabezp.. g Wprowadź czterocyfrowy numer. h Naciśnij przycisk Uruchom faks. i W przypadku korzystania z szyby skanera na ekranie dotykowym pojawią się następujące opcje: Naciśnij przycisk Tak, aby zeskanować kolejną stronę. 30

37 4 Odbieranie faksu 4 Opcje odbierania do pamięci 4 Odbieranie do pamięci umożliwia zdalne odbieranie faksów, kiedy użytkownik nie jest przy urządzeniu. Jednocześnie można korzystać tylko z jednej opcji odbierania do pamięci: Wysyłka faksów Zapisywanie faksów Odbieranie PC-Faxów (uupodstawowy Podręcznik Użytkownika: Odbieranie faksu przez komputer. ) Wyłączone Wysyłka faksów 4 Funkcja wysyłki faksów umożliwia automatyczne przekazywanie odebranych faksów na inne urządzenie. Po wybraniu opcji Druk backup: wł. urządzenie również wydrukuje faks. e Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Ustaw. odbiór. f Naciśnij przycisk Ustaw. g Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij Odb do pamięci. h Naciśnij przycisk Odb do pamięci. i Naciśnij przycisk Przekaz faxu. j Wykonaj jedną z następujących czynności: Naciśnij Ręcznie, aby wprowadzić numer wysyłki faksu (do 20 znaków) za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym (uupodstawowy Podręcznik Użytko wnika: Wprowadzanie tekstu). Naciśnij przycisk Książka adr.. Przesuń w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk a lub b, aby przewinąć ekran w celu odnalezienia numeru faksu, na który wysłane mają zostać faksy. Naciśnij numer faksu lub adres e- mail, którego chcesz użyć. INFORMACJA Adres można wprowadzić naciskając przycisk dotykowym. na ekranie W przypadku wybrania numeru Grupy z Książki adresowej faksy zostaną przesłane na wiele numerów faksu. k Jeśli opcja Podgląd faksu jest ustawiona na Wył., naciśnij Druk backup: wł. lub Druk backup: wył

38 Rozdział 4 WAŻNE Jeśli wybrana zostanie opcja Druk backup: wł., urządzenie wydrukuje również odebrane faksy na urządzeniu, więc użytkownik będzie posiadał kopie. Po ustawieniu Podgląd faksu na Wł., funkcja wydruku kopii zapasowej nie będzie działać. Zapisywanie faksów 4 Funkcja zapisywania faksów umożliwia zapisanie odebranych faksów w pamięci urządzenia. Funkcja zdalnego odbierania pozwala pobrać zapisane faksy z urządzenia faksowego znajdującego się w innym miejscu (patrz Odbieranie faksów uu strona 37). Urządzenie wydrukuje kopię każdego zapisanego faksu. i Naciśnij przycisk Rejestr dok.. j Naciśnij przycisk. 32

39 Odbieranie faksu Zmienianie opcji odbierania do pamięci 4 Jeśli odebrane faksy znajdują się w pamięci urządzenia w momencie zmiany operacji odbierania do pamięci, na ekranie dotykowym pojawi się jedno z następujących pytań: Jeśli odebrane faksy zostały już wydrukowane 4 Skasować wszystkie dokumenty? Po naciśnięciu przycisku Tak faksy zostaną usunięte z pamięci przed zmianą ustawień. Po naciśnięciu przycisku Nie faksy nie będą usuwane z pamięci, a ustawienie pozostanie bez zmian. Jeśli w pamięci znajdują się niewydrukowane faksy 4 Drukować wszystkie faksy? Po naciśnięciu przycisku Tak faksy zostaną wydrukowane z pamięci przed zmianą ustawień. Jeśli kopia zapasowa została już wydrukowana, nie będzie drukowana ponownie. Po naciśnięciu przycisku Nie faksy nie będą drukowane z pamięci, a ustawienie pozostanie bez zmian. Jeśli odebrane faksy znajdują się w pamięci urządzenia podczas zmiany Odbiór pc fax z innej opcji (Przekaz faxu lub Rejestr dok. ), naciśnij <USB> lub nazwę komputera w przypadku pracy w sieci. Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlone następujące pytanie: Słać fax do pc? Po naciśnięciu przycisku Tak faksy znajdujące się w pamięci zostaną wysłane do komputera przed zmianą ustawień. Pojawi się pytanie o możliwość włączenia opcji drukowania kopii zapasowej. (Aby uzyskać więcej informacji, uupodstawowy Podręcznik Użytkown ika: Odbieranie faksu przez komputer). Po naciśnięciu przycisku Nie faksy nie będą usuwane z pamięci ani przesyłane do komputera, a ustawienie pozostanie bez zmian. WAŻNE Jeśli włączona jest opcja drukowania kopii zapasowej, urządzenie wydrukuje odebrane faksy. Jest to funkcja zabezpieczająca na wypadek awarii zasilania, zanim faks zostanie przesłany lub problemów z urządzeniem odbierającym. 4 33

1 Drukarka etykiet Podręcznik konfiguracji iobsługi Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania z niego w przyszłości. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

2 Dziękujemy za zakup drukarki Brother QL-060N. Niniejszy podręcznik krótko opisuje kroki niezbędne do rozpoczęcia korzystania z urządzenia Brother QL-060N. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Podręcznik użytkownika znajduje się w folderze Manuals na załączonej płycie CD-ROM. Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszego podręcznika przed rozpoczęciem użytkowania drukarki Brother QL-060N oraz zachowanie go w łatwo dostępnym miejscu w celu korzystania z niego w przyszłości. Użytkownikom, którzy zarejestrują swoje produkty na naszej stronie internetowej, zapewniamy obsługę i wsparcie techniczne. Zalecamy skorzystanie z tej możliwości i zarejestrowanie się na stronie: Rejestracja użytkowników online Strona wsparcia technicznego online UWAGA. Dostęp do powyższych stron można również uzyskać z poziomu okna rejestracji online użytkownika znajdującego się na płycie CD-ROM. Zapraszamy do rejestracji. Deklaracja zgodności My BROTHER INDUSTRIES, LTD. 5-, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, Japan oświadczamy, że drukarka etykiet QL-060N (model nr QL-060) jest zgodna znastępującymi dokumentami normalizacyjnymi: Bezpieczeństwo: EN:00/A:00 Zgodność elektromagnetyczna: EN 550:006 Klasa B EN 550:998/A:00/A:00 EN:006 EN:995/A:00/A:005 z zachowaniem przestrzegania postanowień dyrektywy niskonapięciowej 006/95/EC oraz dyrektywy zgodności elektromagnetycznej 00/08/EC. Wydany przez: BROTHER INDUSTRIES, LTD. Printing & Solutions Company, Dział zarządzania jakością Tylko dla Unii Europejskiej Uwaga. Oznaczenie zgodne z dyrektywą UE 00/96/EC i normą EN509. Ten sprzęt jest oznaczony symbolem recyklingu. Oznacza to, że po zakończeniu użytkowania sprzętu należy oddać go do odpowiedniego punktu, a nie wyrzucać wraz z innymi, niesortowanymi odpadami komunalnymi. Przyczyni się to do ochrony środowiska (dotyczy tylko Unii Europejskiej).

3 Spis treści Informacje ogólne Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zalecenia ogólne 5 7 Rozpakowywanie drukarki QL-060N 7 Opis części 8 Główna jednostka drukująca 8 Wkładanie rolki DK 8 Podłączanie do źródła zasilania 9 5 Instalowanie tacy etykiet 9 6 Używanie przewodu interfejsu 0 Instalacja oprogramowania Instalacja oprogramowania. W przypadku używania systemu Microsoft Windows. W przypadku używania systemu Mac OS 7 Etykiety Rodzaje etykiet Procedury ogólne Uruchamianie pomocy P-touch Editor Help 5 Dla systemu Windows 5 Dla systemu Mac 6 Spis treści Informacje 7 Podstawowe dane techniczne 7 Akcesoria 8 Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

4 Informacje ogólne Uwaga dotycząca kompilacji i publikacji Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd. i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne wyrobu. Treść tego podręcznika i dane techniczne produktu mogą ulec zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne usterki, które mogą występować w tej publikacji. Wygląd ekranów zawartych w tym podręczniku może się różnić w zależności od systemu operacyjnego. 007 Brother Industries, Ltd. Znaki towarowe Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd. Brother to zarejestrowany znak towarowy firmy Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows Vista i Windows to albo zarejestrowane znaki towarowe, albo znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Apple, Macintosh i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple, Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nazwy innych programów lub produktów używane w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firm będących ich właścicielami. Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością. Wszelkie inne nazwy marek i produktów, wymienione w tym Podręczniku konfiguracji i obsługi oraz w Podręczniku użytkownika, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firm będących ich właścicielami. Symbole używane w niniejszym podręczniku W całym podręczniku stosowane są następujące symbole: Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, których należy przestrzegać. Ich zignorowanie może skutkować obrażeniami ciała, uszkodzeniami mienia lub nieprawidłową pracą. Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu i bardziej wydajnej obsłudze drukarki.

5 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie poniższe instrukcje i zachowaj je na przyszłość. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie. Ostrzeżenie Ostrożnie W podręczniku stosowane są następujące symbole: Działanie NIEDOZWOLONE. NIE pryskaj wodą na produkt ani NIE zanurzaj go w wodzie. Czynność obowiązkowa. Ostrzeżenie o ryzyku porażenia prądem elektrycznym. Informuje o tym, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała. Informuje o procedurach, których należy przestrzegać w celu uniknięcia uszkodzenia drukarki. Bezpieczne użytkowanie urządzenia Ostrzeżenie NIE rozmontowuj produktu. NIE dotykaj danej części produktu. Odłączenie. Przestrzegaj tych zaleceń, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych zagrożeń. Urządzenie Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi natychmiast odłącz przewód zasilania i zaprzestań używania urządzenia. Istnieje możliwość porażenia piorunem. Nie dotykaj żadnych metalowych części w pobliżu głowicy drukującej. Podczas pracy głowica bardzo się nagrzewa i pozostaje gorąca zaraz po jej użyciu. Nie dotykaj jej gołymi rękami. Wyrzucaj plastikowe worki w prawidłowy sposób i trzymaj je z dala od niemowląt i dzieci. Nie należy zakładać na siebie ani bawić się plastikowymi workami. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek zapachu odbiegającego od normy, nadmiernego nagrzania, odbarwienia, odkształcenia lub innego niezwykłego objawu podczas użytkowania lub przechowywania urządzenia natychmiast odłącz przewód zasilający. Nie rozmontowuj urządzenia. W celu dokonania kontroli, regulacji lub naprawy urządzenia skontaktuj się z punktem jego zakupu lub z lokalnym punktem serwisowym. Nie upuszczaj, nie uderzaj ani nie wystawiaj urządzenia na innego rodzaju wstrząsy. Nie trzymaj ani nie podnoś urządzenia za pokrywę rolki DK. Pokrywa może się oderwać, a urządzenie upaść i ulec uszkodzeniu. Nie dopuszczaj do zawilgocenia urządzenia. Nie używaj urządzenia, gdy w jego wnętrzu znajdują się obce przedmioty. W przypadku dostania się wody lub jakichkolwiek obcych przedmiotów do wnętrza urządzenia odłącz przewód zasilania od gniazda elektrycznego i usuń wodę lub obce przedmioty. W razie potrzeby skontaktuj się z punktem zakupu urządzenia lub z lokalnym autoryzowanym punktem serwisowym. Nie trzymaj urządzenia tylko jedną ręką. Urządzenie może łatwo wypaść z ręki. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

6 Przestrzegaj tych zaleceń, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych zagrożeń. Przewód zasilający Podłączaj urządzenie tylko do zatwierdzonego dla niego źródła zasilania (0 0 V, prąd przemienny). Używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem. Nie dotykaj przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami. Nie przeciążaj gniazd elektrycznych poprzez podłączanie do nich zbyt wielu urządzeń ani nie podłączaj przewodu zasilającego do uszkodzonego gniazda. Ostrożnie Nie przecinaj, nie uszkadzaj, nie modyfikuj przewodu zasilającego ani nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów. Nie używaj przewodu zasilającego, który jest uszkodzony. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo umieszczona w gnieździe elektrycznym. Jeśli urządzenie ma być przez dłuższy czas nieużywane, odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Urządzenie Gniazdo elektryczne powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne. Przewód zasilający Podczas odłączania lub podłączania przewodu zasilającego z/do gniazda elektrycznego zawsze trzymaj przewód. Ciągnięcie za przewód zasilający może powodować problemy. Odcinarka Nie dotykaj ostrza odcinarki. Nie otwieraj górnej pokrywy, gdy odcinarka pracuje. Instalacja/przechowywanie Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, np. na biurku. Rolka DK (etykiety DK, taśma DK) Uważaj, aby nie upuścić rolki DK. W rolkach DK wykorzystywany jest papier termiczny lub folia termiczna. Promienie słoneczne i wysokie temperatury powodują blaknięcie zarówno etykiety, jak i wydruku. Nie używaj rolek DK w zastosowaniach zewnętrznych, wymagających trwałości. Ostrzeżenie Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na urządzeniu. W zależności od lokalizacji, materiału i warunków środowiska etykieta może odejść lub stać się niemożliwą do usunięcia, kolor etykiety może ulec zmianie lub zabarwić inne przedmioty. Przed zastosowaniem etykiety sprawdź warunki środowiska i materiał. Przetestuj etykietę poprzez przytwierdzenie jej niewielkiej części w mało widocznym miejscu powierzchni.

7 5 Zalecenia ogólne Urządzenie Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nigdy nie rozmontowuj urządzenia ani nie dopuszczaj do jego zawilgocenia. Nie odłączaj ani nie podłączaj przewodu zasilającego z/do gniazda elektrycznego mokrymi rękami. Może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Nie dotykaj odcinarki. Grozi to obrażeniami ciała. Drukarka jest urządzeniem precyzyjnym. Nie podnoś urządzenia za pokrywę rolki DK. Urządzenie może nie działać prawidłowo, gdy znajduje się w pobliżu telewizora, odbiornika radiowego itp. Nie używaj urządzenia w pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, grzejników ani innych urządzeń, w miejscach narażonych na bardzo wysokie lub niskie temperatury, wysoką wilgotność lub duże zapylenie. Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia. Do czyszczenia urządzenia nie używaj rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych. Mogą one spowodować uszkodzenie zewnętrznej warstwy powierzchni. Urządzenie czyść przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów ani przedmiotów zawierających wodę. W przypadku dostania się wody lub obcego przedmiotu do wnętrza urządzenia skontaktuj się z punktem jego zakupu lub z lokalnym autoryzowanym punktem serwisowym. Kontynuowanie używania urządzenia, gdy w jego wnętrzu znajduje się woda lub obcy przedmiot, może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazda wyjściowego etykiet, portu USB, portu szeregowego i portu LAN ani nie blokuj tych gniazd. Nie umieszczaj żadnych metalowych elementów w pobliżu głowicy drukującej. Używaj wyłącznie przewodu interfejsu (przewodu USB) dostarczonego wraz z urządzeniem. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego rolkę DK. Nie próbuj drukować etykiet, gdy pokrywa rolki DK jest otwarta. Przewód zasilający Używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem. Podczas odłączania lub podłączania przewodu zasilającego z/do gniazda elektrycznego zawsze trzymaj przewód. Nie ciągnij za przewód zasilający. Może to spowodować uszkodzenie przewodu. Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu łatwo dostępnego, standardowego gniazda elektrycznego. Rolka DK (etykiety DK i taśma DK) Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych firmy Brother (z oznaczeniami, ). Nie stosuj niezatwierdzonych akcesoriów ani materiałów eksploatacyjnych. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

8 6 Etykieta przyklejona do mokrej, zabrudzonej lub tłustej powierzchni może się łatwo odkleić. Przed przytwierdzeniem etykiety oczyść powierzchnię, na której chcesz ją umieścić. W rolkach DK wykorzystywany jest papier termiczny lub folia termiczna, których kolory mogą blaknąć i które mogą odchodzić od powierzchni na skutek oddziaływania promieni ultrafioletowych, wiatru lub deszczu. Nie wystawiaj rolek DK na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokie temperatury, wysoką wilgotność lub zapylenie. Przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu. Użyj rolki DK krótko po otwarciu opakowania. Zadrapanie zadrukowanej powierzchni etykiety paznokciami lub metalowymi przedmiotami bądź dotknięcie jej rękami mokrymi od wody, potu czy kremu itp. może spowodować zmianę lub wyblaknięcie koloru. Nie umieszczaj etykiet na osobach, zwierzętach i roślinach. Ponieważ końcówka rolki DK jest tak zaprojektowana, aby nie przywierała to szpuli etykiet, ostatnia etykieta może nie zostać prawidłowo odcięta. W takiej sytuacji wyjmij pozostałe etykiety, włóż nową rolkę DK i ponownie wydrukuj ostatnią etykietę. Uwaga. W celu zrekompensowania tego problemu liczba etykiet na rolce DK może być większa niż wskazana na opakowaniu. W przypadku usuwania wcześniej naklejonej etykiety jej fragmenty mogą pozostać na powierzchni. Przed przyklejeniem nowej etykiety usuń pozostałości starej. W niektórych etykietach na rolkach DK stosowany jest klej trwały. Po naklejeniu takich etykiet nie można ich łatwo odkleić. Przed zastosowaniem etykiet CD/DVD zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi stosowania takich etykiet, zawartymi w instrukcji obsługi odtwarzacza CD/DVD. Nie stosuj etykiet CD/DVD na płytach używanych w odtwarzaczach CD/DVD z ładowaniem szczelinowym, takich jak odtwarzacze samochodowe, do których płyty są wsuwane. Nie odklejaj raz przyklejonej etykiety CD/DVD z płyty. Wraz z etykietą odejść może cienka warstwa powierzchni, skutkując uszkodzeniem płyty. Nie naklejaj etykiet CD/DVD na płyty CD/DVD przeznaczone do druku w drukarkach atramentowych. Z takich płyt etykiety łatwo się odklejają, a używanie płyt z odchodzącymi etykietami może doprowadzić do utraty lub uszkodzenia danych. Do naklejania etykiet CD/DVD używaj aplikatora dostarczonego wraz z rolką etykiet CD/DVD. W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie odtwarzacza CD/DVD. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie etykiet CD/DVD. Firma Brother nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych na skutek niewłaściwego użycia etykiet CD/DVD. Płyta CD-ROM i oprogramowanie Nie zadrapuj ani nie wystawiaj płyty CD-ROM na działanie wysokich lub niskich temperatur. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na płycie CD-ROM ani nie wywieraj na nią siły. Oprogramowanie znajdujące się na płycie CD-ROM jest przeznaczone do stosowania wyłącznie z tym urządzeniem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z licencją na płycie CD. Oprogramowanie to można zainstalować na kilku komputerach do użytku w biurze itp.

9 7 Rozpakowywanie drukarki QL-060N Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki QL-060N sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy. Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą produktów Brother. QL-060N Przewód USB Płyta CD-ROM Przewód zasilający Rolka DK (rolka startowa) Drukarka QL-060N zawiera dwie startowe rolki: Jedna startowa rolka etykiet ciętych DK 0 5 mm. Jedna startowa rolka papierowej etykiety ciągłej DK 6 mm. PODRĘCZNIK KONFIGURACJI IOBSŁUGI Przewodnik po etykietach itaśmach DK Karta gwarancyjna Taca etykiet Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

10 8 Opis części Główna jednostka drukująca Przód Tył Pokrywa komory rolki DK Dioda LED Przycisk ON/OFF Przycisk CUT Przycisk FEED Port Port USB szeregowy Port LAN Przewód zasilający Wkładanie rolki DK Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby wyłączyć drukarkę QL-060N. Podnieś dźwignię po lewej i prawej stronie pod górną pokrywą urządzenia i otwórz pokrywę. Umieść szpulę w prowadnicach szpuli w komorze rolki DK. Upewnij się, że ramiona szpuli zostały dobrze umieszczone w prowadnicach po lewej i prawej stronie. Włóż szpulę, gdy rolka DK znajduje się po prawej stronie drukarki QL-060N. Włóż koniec rolki DK do końca gniazda, aż wyrówna się z rolką. Jeśli nie można włożyć końca rolki DK do końca gniazda, włóż go tak głęboko, jak to możliwe, a następnie zamknij pokrywę. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć drukarkę QL-060N, anastępnie naciśnij przycisk FEED, aby ustawić rolkę.

11 Zamknij pokrywę komory rolki DK, aż wskoczy na swoje miejsce po obu stronach. Podłączanie do źródła zasilania Podłącz przewód zasilania do drukarki QL-060N, a następnie podłącz go do gniazdka sieciowego. Przed podłączeniem przewodu zasilającego sprawdź, czy napięcie gniazda elektrycznego wynosi 0 0 V, prąd przemienny. Po zakończeniu korzystania z drukarki QL-060N odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Przy odłączaniu od gniazda elektrycznego nie ciągnij za przewód. Nie podłączaj drukarki QL-060N do komputera, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie podczas instalacji sterownika drukarki. 5 Instalowanie tacy etykiet Urządzenie zawiera tacę etykiet, która może pomieścić do dziesięciu arkuszy etykiet. Zainstaluj tacę etykiet z przodu urządzenia, jak pokazano po prawej stronie. W przypadku ciągłego drukowania ponad dziesięciu etykiet przy użyciu funkcji automatycznego przycięcia, wyjmij prowadnicę papieru, aby uniknąć zacięcia papieru. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania 9

12 0 6 Używanie przewodu interfejsu Przewód RS-C i przewód sieciowy nie należą do wyposażenia standardowego. Przygotuj przewód odpowiedni do używanego interfejsu. Przewód USB Używaj przewodu interfejsu dostarczonego w zestawie. Przewód RS-C Nie używaj przewodu interfejsu dłuższego niż, 0 metry. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Załącznik Przewody szeregowe w Podręczniku użytkownika. Kabel sieciowy Musi to być bezpośredni kabel skrętkowy kategorii 5 (lub wyższej) do sieci 0BASE-T lub 00BASE-TX Fast Ethernet Network. Ważne W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych należy używać przewodu interfejsu dostarczonego wraz z urządzeniem. W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych należy używać ekranowanego przewodu interfejsu. Dokonywanie zmian lub modyfikacji bez uzyskania wyraźnej zgody od firmy Brother Industries, Ltd. może spowodować anulowanie prawa użytkownika do obsługi sprzętu. Przestroga dotycząca połączenia sieci LAN Niniejszy produkt należy podłączyć do połączenia sieci LAN, które nie jest narażone na przepięcia. Przestroga dotycząca połączenia RS-C Złącze szeregowe RS-C tego urządzenia nie jest ograniczonym źródłem zasilania.

13 Instalacja oprogramowania W tym rozdziale opisano sposób instalacji aplikacji P-touch Editor 5. 0, P-touch Address Book., sterownika drukarki i Podręcznika użytkownika jako całości. Procedura instalacji różni się w zależności od systemu operacyjnego komputera. Poniższy przykład pochodzi z systemu Windows Vista. Procedura instalacji może ulec zmianie bez powiadomienia. Instalacja oprogramowania. W przypadku używania systemu Microsoft Windows Uruchom komputer i włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Jeśli plik instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, otwórz folder na płycie CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik Setup. exe. Kliknij opcję Standard Installation. Instalowane elementy: Standard Installation P-touch Editor 5. 0, P-touch Address Book., sterownik drukarki, Podręcznik użytkownika (PDF) i Network User s Guide (Instrukcja obsługi dla sieci) (PDF). Custom Installation P-touch Editor 5. 0, P-touch Address Book., sterownik drukarki, Podręcznik użytkownika (PDF) i Network User s Guide (Instrukcję obsługi dla sieci) (PDF) można zainstalować oddzielnie. Utility Installation BRAdmin Light. User s Guide Podręcznik użytkownika (PDF), Network User s Guide (Instrukcja obsługi dla sieci) (PDF) i łącze do strony pobierania programu Adobe Reader. Przeczytaj umowę licencyjną i, jeśli akceptujesz jej warunki, kliknij opcję [Yes]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

14 Instalacja oprogramowania 5 Zaznacz pole wyboru instalacji dodatku Add-In i kliknij przycisk [Next]. Upewnij się, że wszystkie aplikacje pakietu Microsoft Office zostały zamknięte. Szczegółowe informacje na Add-In się w Podręczniku użytkownika (PDF). 6 Kliknij przycisk [OK]. Następnie wybierz typ połączenia i kliknij przycisk [Next]. W przypadku korzystania z przewodu interfejsu USB 7- Wybierz opcję Local Printer with USB cable i kliknij przycisk [Next]. 7- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy wyświetlony zostanie ten ekran, włącz zasilanie. Podłącz przewód interfejsu USB do komputera, a następnie do urządzenia. Następnie przejdź do kroku 8 na str..

15 W przypadku korzystania z przewodu interfejsu sieciowego 7- Wybierz opcję Brother Peer-to-Peer Network Printer, a następnie kliknij przycisk [Next]. Sprawdź, czy przewód sieci LAN jest podłączony do urządzenia. 7- Wybierz opcję Search the network for devices and choose from a list of discovered devices (Recommended). Alternatywnie można wprowadzić adres IP urządzenia lub jego nazwę węzła. Kliknij przycisk [Next]. Adres IP drukarki i jej nazwę węzła można uzyskać poprzez wydrukowanie strony ustawień drukarki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w NETWORK USER S GUIDE (INSTRUKCJI OBSŁUGI DLA SIECI). 7- Wybierz swoją drukarkę. W przypadku udostępnionego środowiska sieciowego 7- Wybierz opcję Network Shared Printer, a następnie kliknij przycisk [Next]. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

16 Instalacja oprogramowania 7- Wybierz kolejkę drukarki, a następnie kliknij przycisk [OK]. Jeśli nie znasz lokalizacji ani nazwy drukarki w sieci, skontaktuj się ze swoim administratorem. 8 Kliknij przycisk [Next]. Jeśli wybrana zostanie opcja Yes, display the page, przed zakończeniem instalacji nastąpi przejście do strony rejestracji użytkowników online (zalecane). Jeśli wybrana zostanie opcja No, do not display the page, nastąpi kontynuowanie instalacji. 9 Kliknij przycisk [Finish]. 0 Uruchom oprogramowanie. Aby uruchomić aplikację P-touch Editor, kliknij menu [Start] - [Wszystkie programy (Programy)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5. 0]. Aby uruchomić aplikację P-touch Address Book, kliknij menu [Start] - [Wszystkie programy (Programy)] - [Brother P-touch] - [P-touch Address Book. ]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat oprogramowania, patrz Podręcznik użytkownika (PDF). Dostęp do Podręcznika użytkownika można uzyskać klikając opcję [Start] - [Wszystkie programy (Programy)] - [Brother P-Touch] - [Manuals] - [QL-060N User s Guide (English)].

17 5 Instalacja narzędzia konfiguracji BRAdmin Light dla systemu Windows BRAdmin Light to narzędzie służące do przeprowadzenia początkowej konfiguracji urządzeń Brother podłączonych do sieci. Umożliwia ono ponadto wyszukiwanie produktów Brother w sieci, wyświetlanie ich statusu oraz konfigurowanie podstawowych ustawień sieci, takich jak adres IP. Więcej informacji na temat narzędzia BRAdmin Light znajduje się na stronie Jeśli wymagane jest bardziej zaawansowane zarządzanie drukarką, skorzystaj z najnowszej wersji narzędzia Brother BRAdmin Professional, które można pobrać ze strony Jeśli używane jest oprogramowanie osobiste typu firewall (np. Zapora systemu Windows), aplikacja BRAdmin Light może nie wykryć nieskonfigurowanego urządzenia. W takiej sytuacji wyłącz oprogramowanie typu firewall i ponownie spróbuj użyć narzędzia BRAdmin Light. Po ustawieniu danych adresu ponownie uruchom oprogramowanie typu firewall. Kliknij opcję Utility Installation. Ten ekran to ten sam ekran, który wyświetlany jest po włożeniu płyty CD-ROM. Kliknij przycisk BRAdmin Light i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli na komputerze uruchomiona jest Zapora systemu Windows, wyświetlony zostanie komunikat Do you wish to add this application to the list of exceptions? (Czy chcesz dodać tę aplikację do listy wyjątków? ). Sprawdź środowisko komputera i wybierz opcję [Yes] (Tak) lub [No] (Nie). Ustawianie adresu IP, maski podsieci i bramy przy użyciu narzędzia BRAdmin Light Start aplikacji BRAdmin Light. Aplikacja automatycznie wyszuka nowe urządzenia. Jeśli w sieci znajduje się serwer DHCP/BOOTP/RARP, nie musisz wykonywać poniższej operacji, ponieważ serwer druku automatycznie uzyska adres IP. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

18 6 Instalacja oprogramowania Kliknij dwukrotnie nieskonfigurowane urządzenie. Wybierz metodę STATIC dla opcji Boot Method. Wprowadź dane w polach IP Address (Adres IP), Subnet Mask (Maska podsieci) i Gateway (Brama), a następnie kliknij przycisk [OK]. Dane adresu zostaną zapisane w drukarce.

19 7. W przypadku używania systemu Mac OS W tym rozdziale opisano sposób instalacji aplikacji P-touch Editor 5. 0, czcionek, szablonów automatycznego formatowania, grafiki Clip Art i sterownika drukarki. Objaśniono tu również sposób skonfigurowania urządzenia po zainstalowaniu sterownika. Poniższy przykład dotyczy systemu Mac OS X Uruchom komputer Macintosh i włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Zostanie wyświetlony ekran QL-060N. Jeśli nie zostanie on wyświetlony automatycznie, kliknij ikonę QL-060N (CD-ROM). 5 Nie podłączaj drukarki do komputera przed zakończeniem instalacji sterownika drukarki. Jeśli jest ona podłączona, odłącz kabel interfejsu USB/przewód sieciowy od komputera. Na czas instalowania urządzenia zaloguj się jako administrator. Kliknij folder [Mac OS X], a następnie kliknij dwukrotnie pozycję [P-touch Editor 5. 0 Installer]. Po zakończeniu instalacji i wyświetleniu ekranu pokazanego po prawej stronie kliknij przycisk [Done]. Instalacja oprogramowania jest zakończona. Następnie zainstaluj sterownik drukarki. Kliknij dwukrotnie plik [Brother QL-060N Driver. pkg] w folderze [Mac OS X]. Uruchomiony zostanie program instalacyjny sterownika. Po zakończeniu instalacji i wyświetleniu komunikatu Click Restart to finish installing the software kliknij przycisk [Restart]. Nastąpi ponowne uruchomienie komputera. Instalacja sterownika drukarki została zakończona. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

20 8 Instalacja oprogramowania 6 Po ponownym uruchomieniu komputera podłącz przewód USB/LAN do urządzenia. Jeśli port USB jest zakryty przez naklejkę ochronną, usuń ją, a następnie podłącz przewód USB. Port Port USB szeregowy Port LAN Przewód zasilający 7 Podłącz przewód USB/LAN do portu USB/LAN komputera Macintosh. Naciśnij przycisk ON/OFF () na urządzeniu, aby je włączyć. W przypadku podłączenia urządzenia do komputera za pośrednictwem koncentratora USB połączenie może nie zostać prawidłowo ustanowione. W takiej sytuacji podłącz urządzenie bezpośrednio do portu USB komputera. 8 Kliknij dwukrotnie napęd, na którym zainstalowany jest system Mac OS X, a następnie kliknij opcje [Applications] (Aplikacje) - [Utilities] (Narzędzia) - [Printer Setup Utility] (Narzędzie konfiguracji drukarki). W przypadku korzystania z przewodu interfejsu USB 9 Kliknij opcję [Add] (Dodaj) i wybierz opcję USB w górnej części ekranu (w systemie Mac OS X 0.. 9). Wybierz z listy pozycję QL-060N i kliknij ponownie polecenie [Add] (Dodaj), aby dodać drukarkę do narzędzia Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki). W przypadku systemu Mac OS X 0.. x kliknij polecenie [Add] (Dodaj) i dodaj drukarkę zpołączeniem BRPTUSB. (Spowoduje to, że w przypadku wystąpienia błędu drukowania wyświetlane będzie okno dialogowe błędu. ) Ustaw właściwą nazwę drukarki. Następnie przejdź do kroku 0. W przypadku korzystania z przewodu interfejsu sieciowego (prosta konfiguracja sieciowa) 9- Kliknij polecenie [Add] (Dodaj). 9 wybierz następujące ustawienia. x przejdź do kolejnego kroku.

21 9 9- Wybierz z listy pozycję QL-060N i kliknij ponownie polecenie [Add] (Dodaj), aby dodać drukarkę do narzędzia Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki). (Mac OS X 0.. 9) (Mac OS X 0.. x) Następnie przejdź do kroku 0. W przypadku korzystania z przewodu interfejsu sieciowego (ręczna konfiguracja sieciowa) 9 (System Mac OS X 0.. 9) Kliknij polecenie [Add] (Dodaj) i wybierz opcję IP Printing (Drukowanie IP) na górze ekranu. Wprowadź adres IP drukarki w polu Printer Address (Adres drukarka). (System Mac OS X 0.. x) Kliknij polecenie [Add] (Dodaj) i wybierz opcję IP Printer (Drukarka IP) na górze ekranu. Wprowadź adres IP drukarki w polu Address (Adres). Podczas określania opcji nazwa kolejki, użyj wartości brn_xxxxxx_p, gdzie xxxxxx to ostatnie 6 cyfr adresu Ethernet. 0 Gdy nastąpi powrót do ekranu Printer List (Lista drukarek), sprawdź, czy dodany został model QL-060N i zamknij ekran Printer List (Lista drukarek). Teraz możesz zacząć korzystać z urządzenia. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania Szczegółowe informacje na temat oprogramowania znajdują się w pomocy P-touch Editor Help.

22 0 Instalacja oprogramowania Instalacja narzędzia konfiguracji BRAdmin Light dla systemu Mac BRAdmin Light to narzędzie służące do przeprowadzania początkowej konfiguracji urządzeń Brother podłączonych do sieci. Więcej informacji na temat narzędzia BRAdmin Light znajduje się na stronie Jeśli używane jest oprogramowanie osobiste typu firewall, aplikacja BRAdmin Light może nie wykryć nieskonfigurowanego urządzenia. Kliknij dwukrotnie plik [BRAdmin Light. Uruchomiony zostanie program BRAdmin Light Installer. Po zakończeniu instalacji i wyświetleniu komunikatu The Software was successfully installed. kliknij przycisk [Close]. Instalacja narzędzia BRAdmin Light została zakończona. Ustawianie adresu IP, maski podsieci i bramy przy użyciu narzędzia BRAdmin Light Kliknij opcję [Library] (Biblioteka) - [Printers] (Drukarki) - [Brother] - [P-touch Utilities] - [BRAdmin Light. jar]. Narzędzie BRAdmin Light automatycznie rozpocznie wyszukiwanie nowych urządzeń. Kliknij dwukrotnie nieskonfigurowane urządzenie.

23 Wybierz metodę STATIC dla opcji Boot Method. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

24 Instalacja oprogramowania

25 Etykiety Rodzaje etykiet Poniżej przedstawione są przykłady etykiet możliwych do utworzenia przy użyciu drukarki Brother QL-060N. Wybór wzorów etykiet jest bardzo szeroki. Więcej informacji znajduje się na str. 8. Wybierz typ etykiety, jaki chcesz utworzyć. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

26 Etykiety Procedury ogólne W tym rozdziale opisano ogólną procedurę tworzenia etykiet. Utwórz dane etykiety. Wprowadź tekst bezpośrednio przy użyciu aplikacji P-touch Editor lub skopiuj tekst z aplikacji pakietu Microsoft Office. Przy użyciu różnych funkcji edycji aplikacji P-touch Editor możesz sformatować i ozdobić etykietę. Wprowadź tekst w aplikacji Skopiuj tekst z aplikacji P-touch Editor. Microsoft Office (dla Windows). Szczegółowe informacje na temat tworzenia etykiet znajdują się w pomocy Help. Wydrukuj etykietę. Wydrukuj etykietę przy użyciu drukarki Brother QL-060N. Szczegółowe informacje na temat drukowania etykiet znajdują się w pomocy Help. Wyjmij etykiety z gniazda wyjściowego etykiet, aby zapobiec zacinaniu się papieru.

27 5 Uruchamianie pomocy P-touch Editor Help W tym rozdziale opisano sposób uruchamiania pomocy P-touch Editor Help w systemach Windows i Mac. Dla systemu Windows Poniższy przykład dotyczy systemu Windows Vista i ekranów modelu QL-570. Oznaczenie QL-570 należy traktować jako nazwę modelu zakupionego urządzenia. Uruchamianie przy użyciu przycisku Start Aby uruchomić pomoc P-touch Editor Help, kliknij przycisk Start na pasku zadań, wskaż pozycję Wszystkie programy (lub Programy). Kliknij pozycje [Brother P-touch] i [P-touch Editor 5. 0 Help]. Uruchamianie z aplikacji P-touch Editor Po wyświetleniu okna dialogowego New/Open, kliknij pozycję Help - How To. W przypadku kliknięcia opcji Check for update, znajdującej się w czerwonym kwadracie po prawej stronie, można sprawdzić, czy w witrynie sieci Web znajduje się najnowsze oprogramowanie P-touch Editor. W oknie Layout kliknij opcję Help na pasku menu. Tryb Professional Uruchamianie z trybu Snap Tryb Express Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję P-touch Editor Help. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

28 6 Etykiety Dla systemu Mac Poniższy przykład dotyczy systemu Mac OS X 0.. 9 i ekranów modelu QL-570. W oknie Layout kliknij opcję Help, a następnie wybierz opcję P-touch Editor Help.

29 Informacje Dane techniczne produktu Wyświetlacz Drukuj Odcinarka Element Metoda drukowania Prędkość drukowania Głowica drukująca Maks. szerokość druku Min. długość druku Środowisko pracy Dane techniczne Dioda LED (zielona, czerwona, pomarańczowa) Bezpośredni druk termiczny za pośrednictwem głowicy termicznej Maks. 0 mm/s, maks. 69 etykiet/min (standardowe etykiety adresowe) (gdy podłączony jest przewód USB) 00 dpi/96 punktów 98, 6 mm 5, mm Odcinarka automatyczna o wysokiej trwałości użytkowej Przyciski Przycisk ON/OFF (), przycisk FEED, przycisk CUT Interfejs Zasilanie Rozmiar Ciężar USB, RS-C, 0/00BASE-TX przewodowa sieć Ethernet 0 0 V, prąd przemienny, 50/60 Hz,, A 70 mm 0 mm 7, 5 mm Ok., 7 kg (bez rolek DK) Element Dane techniczne System 000 Professional/XP/Windows Vista / Windows Server 00 * operacyjny Mac OS X Interfejs RS-C *, port USB (spec. protokołu USB. lub. 0), 0/00BASE-TX przewodowa sieć Ethernet Port USB (spec. 0), 0/00BASE-TX przewodowa sieć Ethernet Twardy Miejsce na dysku ponad 70 MB * dysk Miejsce na dysku ponad 00 MB * Pamięć Monitor Inne Podstawowe dane techniczne Temperatura robocza 0 5 C Wilgotność robocza 000 Professional/XP: ponad 8 MB Windows Vista: ponad 5 MB Ponad 8 MB Karta graficzna SVGA, High Colour lub lepsza Ponad 56 kolorów Napęd CD-ROM 0 80% (bez kondensacji) * Komputer powinien spełniać zalecenia firmy Microsoft dla zainstalowanego systemu operacyjnego. * Wymagane wolne miejsce w przypadku instalowania oprogramowania ze wszystkimi funkcjami. * Interfejs RS-C jest wymagany w przypadku drukowania przy użyciu poleceń ESC/P. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania 7

30 8 Informacje Akcesoria Dla drukarki Brother QL-060N firma Brother zaleca używanie oryginalnych akcesoriów marki Brother. Stosowanie innych produktów może obniżyć jakość druku lub spowodować uszkodzenie drukarki Brother QL-060N. Dla drukarki Brother QL-060N dostępne są następujące materiały eksploatacyjne i akcesoria, które, w razie ich braku u sprzedawcy, można zamówić bezpośrednio w firmie Brother. Rolki DK Etykiety cięte DK Nr katalogowy Opis Wymiary (mm) DK-0 Standardowe etykiety adresowe 9 90 mm DK-0 Etykiety spedycyjne 6 00 mm DK-0 Etykiety oznaczeń folderów 7 87 mm DK-0 Etykiety wielofunkcyjne 7 5 mm DK-07 Etykiety CD/DVD mm DK-08 Duże etykiety adresowe 8 90 mm DK-09 Małe etykiety adresowe 9 6 mm DK-8 Papierowe etykiety okrągłe mm mm DK-9 Papierowe etykiety okrągłe mm mm DK- Papierowe etykiety kwadratowe mm DK-0 Etykiety kodów kreskowych 0 5 mm DK- Duża etykieta logistyczna 0 5 mm Etykiety ciągłe DK Nr zamówienia Opis Rozmiar (mm) (m) DK- Czysta etykieta ciągła 6 mm 6 mm 5, m DK-05 Biała, papierowa etykieta ciągła 6 mm 6 mm 0, 8 m DK-0 Biała, papierowa etykieta ciągła 9 mm 9 mm 0, 8 m DK- Biała etykieta ciągła 9 mm 9 mm 5, m DK- Biała etykieta ciągła 6 mm 6 mm 5, m DK- Biała, papierowa etykieta ciągła mm mm 0, 8 m DK- Biała, papierowa etykieta ciągła 50 mm 50 mm 0, 8 m DK- Biała, papierowa etykieta ciągła 0 mm 0 mm 0, 8 m DK-606 Żółta etykieta ciągła 6 mm 6 mm 5, m DK-05* Biała papierowa etykieta ciągła, usuwalna 6 mm 6 mm 0, 8 m DK-605* Żółta papierowa etykieta ciągła, usuwalna 6 mm 6 mm 0, 8 m * Usuwalne etykiety przylepne umożliwiają czyste usunięcie z kilku płaskich, gładkich powierzchni. Usuwanie innych rodzajów etykiet może spowodować uszkodzenie etykiety i/lub powierzchni.

31

Podręcznik ustawień i konfiguracji Brother P Touch 1960

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ustawień i konfiguracji Brother P Touch 1960

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ustawień i konfiguracji Brother P Touch 1960