Procedury instalacji uaktualnienia CAndt Solution Rco 1010b E3827

Instalacja uaktualnienia CAndt Solution Rco 1010b E3827 jest łatwa, a cała procedura może zostać wykonana w zaledwie kilka kroków. Pierwszym krokiem jest pobranie uaktualnienia z oficjalnej strony CAndt Solutions i zapisanie go na dysku twardym. Następnie należy uruchomić program instalacyjny i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po zakończeniu instalacji, należy wykonać restart systemu, aby nowe uaktualnienie zostało w pełni wykorzystane. Uaktualnienia CAndt Solution Rco 1010b E3827 powinny być regularnie aktualizowane, aby zapewnić, że system jest zawsze bezpieczny i zoptymalizowany.

Ostatnia aktualizacja: Procedury instalacji uaktualnienia CAndt Solution Rco 1010b E3827

Typowe pytania odnośnie programu

Jak zainstalować od nowa Klinikę XP?

Czasami trzeba od nowa zainstalować program Klinika XP. Nie jest to skomplikowane, jednak nie wystarczy zainstalować aktualizacji.

W celu instalacji systemu na nowym komputerze lub reinstalacji systemu potrzebne będzie wykonanie poniższych kroków:

 1. Wykonanie archiwizacji danych na nośniku zewnętrznym - kopię najlepiej zrobić na Pen-Drive'ie. Po archiwizacji warto sprawdzić, czy powstały plik zawiera prawidłowe dane - proszę sprawdzić datę utworzenia pliku i jego rozmiar. Rozmiar pliku nie powinien być mniejszy niż 1, 5 MB, a data utworzenia powinna być dzisiejsza. Plik powinien mieć nazwę bk20160912. zip - jeśli kopia była wykonana 12 września 2016 roku, ewentualnie bk20160912g0957. zip - gdy kopia była wykonana o 9. 57, a w opcjach zaznaczone jest umieszczanie czasu utworzenia w nazwie pliku.
 2. Jeżeli od otrzymania pierwszej wersji zmieniły się podstawowe dane - adres, nazwy działalności lub numer NIP, to należy zachować na nośniku zewnętrznym plik z licencją. Ma on nazwę borapi32msd. dll i znajduje się najczęściej w katalogu C:\BRI\KlinikaXP\Bin lub C:\Program Files\BRI\KlinikaXP\Bin - o ile program nie został zainstalowany w innym folderze.
 3. Na nowym systemie trzeba zainstalować pierwszą wersję Kliniki XP. W przypadku Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8. 1 lub Windows 10 najlepiej instalować program poza folderem C:\Program Files i C:\Program Files (x86). Gdy pojawi się proponowana ścieżka instalacji C:\Program Files (x86)\BRI\KlinikaXP, najlepiej zmienić ją na C:\BRI\KlinikaXP.
 4. Podczas instalacji system przejdzie do instalatora serwera bazy danych. Jeśli będzie to Interbase lub Firebird starszy niż 2. 5. 8, to NIE INSTALUJEMY go - klikamy na Cancel/Anuluj podczas instalacji.
  • Jeśli jest to już Firebird 2. 8 lub nowszy, to normalnie go instalujemy.
  • W przeciwnym przypadku należy pobrać ze strony firebird plik Firebird-2. 9. 27139_0_Win32. exe lub wersję 64-bitową, a następnie uruchomić go.
 5. Jeśli zmieniały się dane działalności, należy teraz skopiować zachowany wcześniej plik licencji borapi32msd. dll do folderu Bin w Klinice XP (zwykle C:\BRI\KlinikaXP\Bin lub C:\Program Files\BRI\KlinikaXP\Bin).

 6. Należy teraz pobrać i zainstalować przynajmniej taką aktualizację Kliniki XP, jaka była dotychczas zainstalowana, lub nowszą. Najlepiej pobrać po prostu najnowszą PEŁNĄ aktualizację Kliniki XP dostępną na stronie www.
  Pełna aktualizacja zawiera wszystkie zmiany Kliniki XP z ostatnich lat.
 7. Po uruchomieniu Kliniki pozostanie jeszcze wejść do menu:
  Administrator -> Zadania Administratora -> przycisk: Odzyskanie danych -> i tu wskazać wykonaną wcześniej kopię zapasową.

  W przypadku wersji sieciowej:

  jeśli komputer ma pełnić funkcję SERWERA, to:

  na pozostałych komputerach trzeba zmienić wskazać położenie zgodnie z instrukcją konfiguracji sieciowej. W przypadku Windows XP service Pack 2 i 3 oraz Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows 8. 1/Windows 10 należy dodać w Zaporze Windows Defender (W Panelu Sterowania) wyjątek:

  C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\Bin\fbserver. exe.

Uwagi:

1. W przypadku Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8. 1 / Windows 10 zalecane jest przechowywanie bazy danych poza folderem C:\Program Files - na przykład w C:\Dane Kliniki XP. Dokładny opis jak przestawić położenie bazy danych znajduje się w poradzie Baza danych w systemach Windows Vista i nowszych
2. Do reinstalacji programu NIEZBĘDNE jest posiadanie dostępu do aktualizacji lub posiadanie plików z wersją instalacyjną oraz pełną aktualizacją przynajmniej do takiej wersji, w jakiej działał program przed reinstalacją.

3. W przypadku synchronizacji należy skonfigurować komputer zgodnie z instrukcją synchronizacji. Przede wszystkim należy zapewnić, aby na danym komputerze logować się wyłącznie do oddziału, związanego z pracą w tym miejscu. Nieprawidłowe ustawienie parametrów może skutkować bezpowrotną utratą danych.

Istnieją różne sposoby uaktualniania, migrowania i ponownego instalowania serwera ESET PROTECT oraz innych komponentów programu ESET PROTECT.

Ostrzeżenie

Upewnij się, że masz obsługiwaną wersję systemu operacyjnego, zanim rozpoczniesz uaktualnienie do wersji ESET PROTECT 8. 0.

Komponent serwera ESET PROTECT w wersji 8. 0 jest niezgodny z komputerami 32-bitowymi (w architekturze x86). Próba uaktualnienia serwera 32-bitowego z wersji 6. 5–7. 0 do 8. 0 zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli uaktualnienie zostało już przeprowadzone i komputer nie działa, konieczne jest ponowne zainstalowanie wszystkich komponentów programu ESET PROTECT ręcznie w oryginalnej wersji.

Jeśli chcesz przeprowadzić uaktualnienie, musisz przeprowadzić migrację bieżącego rozwiązania ESET PROTECT na komputer 64-bitowy i dopiero po pomyślnej migracji uruchomić zadanie uaktualnienia.

ESET PROTECT8. 0 używa protokołu LDAPS jako domyślnego protokołu synchronizacji z usługą Active Directory. Jeśli zaktualizowano program z wersji 6. 5-7. 1 na komputerze z systemem Windows do wersji ESET PROTECT 8. 0 i używano wcześniej synchronizacji z usługą Active Directory, zadania synchronizacji zakończą się niepowodzeniem w programie ESET PROTECT 8.

1. Uaktualnianie z programu ERA 5. generacji

Bezpośrednie uaktualnienie nie jest obsługiwane – zobacz Migracja z wersji ERA 5. x.

2. Uaktualnij produkt ERA 6. 5 lub ESMC 7. x do wersji ESET PROTECT 8.

Opcje uaktualniania do najnowszej wersji:

Za pomocą zadania Uaktualnianie komponentów.

Za pomocą instalatora kompleksowego programu ESET PROTECT 8. 0 — zalecamy tę opcję uaktualnienia w przypadku gdy bieżąca instalacja ERA/ESMC została przeprowadzona za pomocą instalatora kompleksowego.

Ręcznie — dla użytkowników zaawansowanych.

Jeżeli w infrastrukturze jest używany komponent proxy ERA, przeczytaj dokumentację dotyczącą migracji serwera proxy przed uaktualnieniem.

Uwaga

Aby poznać wersję poszczególnych uruchomionych komponentów programu ESET PROTECT, należy sprawdzić wersję serwera ESET PROTECT. W konsoli internetowej ESET PROTECT należy przejść na stronę Informacje, a następnie zapoznać się z tym artykułem bazy wiedzy zawierającym listę wszystkich wersji komponentów ESET PROTECT dla każdego serwera ESET PROTECT.

3. Ponowne instalowanie lub migrowanie programu ESET PROTECT 8 pomiędzy serwerami

Migrowanie z jednego serwera na inny lub ponowna instalacja serwera ESET PROTECT.

WAŻNE

Jeśli jest planowana migracja z serwera ESET PROTECT na nowy serwer, należy wyeksportować wszystkie urzędy certyfikacji i certyfikaty serwera ESET PROTECT lub utworzyć ich kopie zapasowe. W przeciwnym razie żaden z komponentów programu ESET PROTECT nie będzie mógł się komunikować z nowym serwerem ESET PROTECT.

4. Inne procedury

Zmiana adresu IP lub nazwy hosta na serwerze ESET PROTECT.

IBM Documentation

Procedury instalacji uaktualnienia CAndt Solution Rco 1010b E3827

Bezpośredni link do pobrania Procedury instalacji uaktualnienia CAndt Solution Rco 1010b E3827

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury instalacji uaktualnienia CAndt Solution Rco 1010b E3827