Rozpoczęcie pracy z systemem Beko 24

Rozpoczęcie pracy z systemem Beko 24 może być ekscytującym, ale i stresującym doświadczeniem. Osoba przygotowująca się do pracy z systemem Beko 24 musi zapoznać się z dokumentacją techniczną i poznać środowisko, w którym będzie pracować. Przygotowanie się do pracy z systemem Beko 24 może być czasochłonne, ale jest konieczne, aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, jakie oferuje system. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu wszystkich potrzebnych uprawnień, można rozpocząć pracę z systemem Beko 24 i w pełni wykorzystać jego możliwości.

Ostatnia aktualizacja: Rozpoczęcie pracy z systemem Beko 24

Już w styczniu 2024 polskie firmy będą zobligowane do rozliczania faktur elektronicznych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Aby przedsiębiorcy mogli korzystać z niego bez przeszkód, muszą sięgnąć po usługi zaufania. Jak działa KSeF i jakie korzyści płyną z jego stosowania? Dlaczego do obsługi Aplikacji Podatnika przydatny będzie podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna? Pełne odpowiedzi uzyskasz w tym artykule.

Faktury ustrukturyzowane

Od stycznia 2022 roku polskie przedsiębiorstwa mogą dokumentować transakcje handlowe, wykorzystując tzw. faktury ustrukturyzowane. Tego rodzaju faktury są już wystawiane w firmach za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (w skrócie KSeF) i otrzymują indywidualny numer identyfikacyjny. Faktura ustrukturyzowana to nic innego, jak dokument elektroniczny, który jest tworzony na bazie ujednoliconego wzoru określonego przez Ministerstwo Finansów. 

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, wystawianie faktur ustrukturyzowanych stanie się obowiązkowe już od 1 stycznia 2024 roku. Obowiązek będzie dotyczył płatników podatku VAT, a także przedsiębiorców z niego zwolnionych. W praktyce oznacza to, że ujednolicona e-faktura zastąpi stosowane do tej pory faktury papierowe i elektroniczne. 

Czym jest KSeF i Aplikacja Podatnika? 

KSeF jest oprogramowaniem teleinformatycznym, które służy przedsiębiorcom do wystawiania, udostępniania, otrzymywania i przeglądania cyfrowych faktur ustrukturyzowanych. Wszystkie te czynności można wykonać dzięki specjalnemu portalowi, jakim jest Aplikacja Podatnika. Dodatkowo można tam sprawnie zarządzać uprawnieniami użytkowników.

Swobodne korzystanie z aplikacji wymaga jednak zastosowania usług zaufania, jakimi są kwalifikowany podpis elektroniczny lub kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Dlatego jeszcze przed pierwszym logowaniem do aplikacji należy zaopatrzyć się w jedno z tych narzędzi u certyfikowanego dostawcy usług zaufania, np. Centrum Certyfikacji EuroCert. 

Jak zacząć korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur? 

KROK 1. Uwierzytelnienie w Aplikacji Podatnika KSeF

Rozpoczęcie pracy z systemem KSeF rozpoczynamy od założenia profilu firmowego w Aplikacji Podatnika. Tutaj w pierwszej kolejności należy podać NIP firmy, a następnie przejść proces identyfikacji użytkownika. Aby to zrobić, wystarczy wykorzystać profil zaufany lub jedną z usług zaufania, jaką jest e-podpis lub e-pieczęć kwalifikowana. 

KROK 2. Integracja programu fakturowo-księgowego z Krajowym Systemem e-Faktur

Każdą fakturę ustrukturyzowaną można wystawić z pomocą bezpłatnej Aplikacji Podatnika. Wiele firm korzysta jednak w tym zakresie z komercyjnych narzędzi finansowo-księgowych, które od 1 stycznia 2024 roku będą musiały zostać w pełni zintegrowane z KSeF. Korzystnym ruchem dla każdego przedsiębiorstwa jest więc dokonanie takiej integracji jeszcze zanim korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe. Umożliwi to m. in. sprawne eksportowanie i importowanie danych z firmowych systemów do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem (ERP). 

KROK 3. Ustalanie uprawnień do korzystania z KSeF

Aplikacja Podatnika działa w oparciu o model poświadczeń, który wymaga uwierzytelnienia wszystkich osób korzystających z narzędzia. W związku z tym w systemie KSeF należy określić wszystkie osoby i firmy uprawnione do obsługi faktur. W praktyce chodzi tutaj nie tylko o pracowników podatnika, ale wszelkie biura rachunkowe, które pracują dla podatnika i odpowiadają za obsługę jego finansów. Logując się do aplikacji, można nadać odpowiednie uprawnienia osobom fizycznym oraz współpracującym podmiotom. 

KROK 4. Wybór metody identyfikacji 

Codzienna praca z fakturami ustrukturyzowanymi w Krajowym Systemie e-Faktur jest znacznie łatwiejsza, gdy zastosujemy jedną z kwalifikowanych usług zaufania. Dzięki podpisowi kwalifikowanemu lub pieczęci kwalifikowanej można w prosty sposób przejść przez proces autoryzacji użytkowników. 

Podpis elektroniczny czy e-pieczęć kwalifikowana? Czym różnią się narzędzia do obsługi KSeF? 

Zarówno e-podpis kwalifikowany, jak i e-pieczęć kwalifikowana umożliwiają rozpoczęcie pracy z Aplikacją Podatnika KSeF. Oba narzędzia ułatwiają każdorazowe uwierzytelnianie (czyli identyfikację) użytkowników, nadawanie uprawnień do systemu oraz zarządzanie fakturami. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany jest dla osoby fizycznej i zawiera jej numer PESEL lub NIP. W pieczęci elektronicznej znajdują się z kolei jedynie dane firmy, a nie dane osobowe, jak w przypadku podpisu. Przedsiębiorca korzystający z e-pieczęci nie musi jej wymieniać w przypadku rotacji pracowników, co ma miejsce w przypadku podpisów elektronicznych wydawanych na dane konkretnej osoby. Brak konieczności wymiany narzędzi oznaczają oczywiście mniejsze koszty dla firmy. 

Warto wiedzieć, że w odróżnieniu od e-podpisu, kwalifikowane pieczęć elektroniczna może całkowicie zautomatyzować proces podpisywanie dokumentów w firmie oraz proces komunikacji z KseF (np. wysyłanie i odbieranie faktur w sposób masowy). Wiąże się to z całkiem nowymi standardami fakturowanie, które stawiają na szybkość przeprowadzania procesów w tym zakresie. 

Doskonałym narzędziem do automatycznego i masowego pieczętowania plików cyfrowych jest pieczęć elektroniczna ECQSS, czyli kompleksowa usługa, która składa się z e-pieczęci przetrzymywanej w chmurze oraz serwerowej aplikacji podpisującej. Usługa ta to idealne rozwiązanie zwłaszcza dla tych firm lub organizacji, które korzystają z własnych systemów do zarządzania dokumentacją elektroniczną, oraz w których skala zapotrzebowania na opieczętowane dokumenty cyfrowe jest średnia lub wysoka.

Dlaczego warto korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur?

Korzystanie z Aplikacji Podatnika KSeF do obsługi e-faktur ustrukturyzowanych wiąże się z szeregiem korzyści. Najważniejsze z nich to: 

 • brak obowiązku archiwizowania faktur papierowych czy przechowywania e-faktur w odrębnych systemach IT 
 • archiwizacja e-dokumentów w systemie KSeF przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione 
 • udostępnianie e-faktur w czasie rzeczywistym
 • usprawnienie procesu rozliczeń z kontrahentami poprzez szybszą regulację należności 
 • przyspieszone e-fakturowanie i obieg dokumentów 
 • wsparcie procesów księgowych 
 • możliwość przyspieszenia zwrotu podatku VAT do 40 dni
 • dostęp do ewidencji faktur 24/7 z dowolnego urządzenia 
 • ujednolicony, wygodny format e-faktur, który minimalizuje błędy w odczycie 
 • szybsza wymiana danych między przedsiębiorcami 

Warto wiedzieć, że 1 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT (i niektórych innych ustaw), która ma wdrożyć obowiązkowy, powszechny system e-fakturowania w Polsce.

Nie stosujesz jeszcze e-podpisu kwalifikowanego lub e-pieczęci kwalifikowanej? Chcesz wygodnie korzystać z Aplikacji Podatnika KSeF? 

Skontaktuj się z doradcą EuroCert, który zarekomenduje rozwiązanie optymalne dla Twojego biznesu:

Kontakt email: biuro@eurocert. pl

Artykuł sponsorowany

Rozpoczęcie pracy z planowaniem głównym - Supply Chain Management | Dynamics 365 | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 3 min

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Planowanie główne w Supply Chain Management jest dostarczane przez usługę zewnętrzną o nazwie Dodatek Optymalizacja planowania dla Dynamics 365 Supply Chain Management. W tym temacie wyjaśniono, jak uzyskać i skonfigurować tę usługę.

Dostępność

Optymalizacja planowania jest obecnie dostępna w następujących regionach geograficznych platformy Azure: Stany Zjednoczone, Kanada, Europa, Francja, Zjednoczone Królestwo, Norwegia, Szwajcaria, Australia, Azja i Pacyfik, Brazylia, Japonia i Indie. W przypadku próby zainstalowania dodatku z innego regionu geograficznego usługi LCS wyświetlą komunikat informujący, że ten region geograficzny nie jest obsługiwany. Aby uzyskać więcej informacji o lokalizacjach geograficznych systemu Azure i pokrewnych regionach, zobacz lokalizacje geograficznej systemu Azure.

Pamiętaj, że optymalizacja planowania nie obsługuje wdrożeń lokalnych aplikacji Dynamics 365 Supply Chain Management.

Licencjonowanie

Jeśli planowanie główne można uruchomić za pomocą bieżącej licencji, nie trzeba kupować dodatkowej licencji, aby zacząć korzystać z optymalizacji planowania.

Instalowanie i włączanie optymalizacji planowania

Aby korzystać z optymalizacji planowania, musisz się upewnić, że w systemie są spełnione wszystkie wymagania wstępne, a następnie włącz klucz licencji i zainstaluj dodatek Optymalizacja planowania dla aplikacji Dynamics 365 Supply Chain Management.

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem dodatku Optymalizacja planowania muszą zostać spełnione następujące wymagania wstępne:

 • Musisz uruchamiać aplikację Supply Chain Management w środowisku wysokiej dostępności z włączonymi usługami LCS w warstwie 2 lub wyższej (nie środowisko OneBox) z aplikacją Dynamics 365 Supply Chain Management w wersji 10. 7 lub nowszej. W przypadku próby zainstalowania dodatku w środowisku OneBox instalacja nie zostanie zakończona i trzeba będzie ją anulować.

 • Należy skonfigurować system do integracji z platformą Power Platform. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Integracja usługi Microsoft Power Platform z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi.

  Włączanie licencji optymalizacji planowania

  Aby korzystać z optymalizacji planowania, należy włączyć klucz konfiguracji. W tym celu:

  1. Ustaw system w trybie konserwacji, jak to opisano w sekcji Tryb konserwacji.
  2. Wybierz kolejno opcje Administrowanie systemem > Ustawienia > Konfiguracja licencji.
  3. Na karcie Klucze konfiguracji zaznacz pole wyboru Optymalizacja planowania.
  4. Wyłącz tryb konserwacji, jak to opisano w sekcji

  Instalowanie dodatku Optymalizacja planowania

  Musisz zainstalować dodatek z projektu usługi LCS i włączyć funkcję optymalizacji planowania z poziomu interfejsu użytkownika Supply Chain Management.

  Aby zainstalować dodatek Optymalizacja planowania:

 • Zaloguj się do usługi LCS i otwórz żądane środowisko.
 • Przejdź do Pełne szczegóły.
 • Przewiń w dół do pozycji skróconej karty Zarządzaj dodatkami środowiskowymi.
 • Wybierz opcję Zainstaluj nowy dodatek.
 • Wybierz Planowanie optymalizacji.
 • Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji i zaakceptuj warunki.
 • Wybierz Zainstaluj.
 • Na skróconej karcie Dodatki środowiska widać, czy jest instalowana Optymalizacja planowania.
 • Po kilku minutach Instalowanie zmieni się na Zainstalowane (konieczne może być odświeżenie strony). Po zainstalowaniu można już aktywować optymalizację planowania w systemie Dynamics 365 Supply Chain Management.
 • Głównym celem instalowania dodatku Optymalizacja planowania jest połączenie usługi i środowiska. Dlatego należy zainstalować dodatek oddzielnie dla każdego środowiska, w którym będzie używana Optymalizacja planowania, niezależnie od kodu przenoszonego między tymi środowiskami.

  Integrowanie optymalizacji planowania z systemem

  Aby określić, czy dodatek optymalizacji planowania ma być używany w planowaniu głównym, należy przejść do Planowanie główne > Ustawienia > Integracja optymalizacji planowania.

  Stan połączenia

  Stan połączenia wskazuje bieżący stan połączenia między Supply Chain Management a usługą optymalizacji planowania. Poniższa tabela przedstawia możliwe wartości.

  Stan połączeniaOpisCzy można użyć optymalizacji planowania?
  PołączonoUstanowiono połączenie między usługą optymalizacji planowania i Supply Chain Management. TakWłączanie połączeniaObecnie trwa żądanie włączenia połączenia do usługi optymalizacji planowania. NieRozłączonoNie istnieje połączenie z usługą optymalizacji planowania. Połączenie można włączyć z usługi LCS, jak opisano wcześniej w tym artykule. Wyłączanie połączeniaObecnie trwa żądanie wyłączania połączenia do usługi optymalizacji planowania. Pobieranie informacji o stanieSystem oczekuje na informacje o stanie z usługi optymalizacji planowania.

  Opcja Zastosuj optymalizację planowania

  Ustawienie opcji Zastosuj optymalizację planowania określa, który Aparat planowania będzie używany w planowaniu głównym:

 • Tak — Optymalizacja planowania jest używana do planowania głównego.
 • Nie – przestarzały silnik planowania głównego jest używany do planowania głównego.
 • To ustawienie dotyczy wszystkich firm (osób prawnych). Nie jest możliwe użycie Optymalizacji planowania w niektórych podmiotach prawnych i przestarzałego silnika planowania głównego w innych podmiotach prawnych.

  Uwaga

  Jeśli istniejące zadania wsadowe planowania utworzone dla przestarzałego silnika planowania głównego dostaw są wyzwalane, a opcja Użyj optymalizacji planowania jest ustawiona na wartość tak, zadania te nie powiodą się.

  Integracja z ustawieniami

  Jeśli Optymalizacja planowania jest włączona, planowanie główne jest wykonywane przy użyciu dodatku Optymalizacja planowania. W takim przypadku wpływa to na wyniki i funkcje planowania głównego.

Opinia

Prześlij i wyświetl opinię dla

Dodatkowe zasoby

Rozpoczęcie pracy z systemem Beko 24

Bezpośredni link do pobrania Rozpoczęcie pracy z systemem Beko 24

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Rozpoczęcie pracy z systemem Beko 24