Szkolenie w zakresie urządzeń Beko Ds 7434 Rx0

Szkolenie w zakresie urządzeń Beko DS 7434 Rx0 to szkolenie, które zapewnia użytkownikom niezbędne wiedzy na temat urządzeń Beko DS 7434 Rx0. Szkolenie obejmuje wszystkie aspekty ich użytkowania, w tym instalację, konfigurację, dostosowanie, konserwację i naprawę. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat technicznych aspektów urządzeń, w tym ogólnych wymagań norm, cech i właściwości, a także bezpieczeństwo i kontrola jakości. Uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, aby uzyskać lepszą wiedzę na temat urządzeń Beko DS 7434 Rx0.

Ostatnia aktualizacja: Szkolenie w zakresie urządzeń Beko Ds 7434 Rx0

Zmniejsz potencjalne ryzyko i kontroluj kwestie związane ze zgodnością jakości urządzeń medycznych.

Pracujemy w 193 krajach, aby budować systemy jakości, które pomagają konkurować oraz handlować na ogólnoświatowych rynkach.

Szkolenia Akademii BSI

Wymagania normy ISO 13485:2016 >

Zyskaj możliwość lepszego wglądu w wykorzystanie ISO 13485:2016 jako podstawy dla Systemu Zarządzania Jakością (QMS) wdrażanego przez producentów wyrobów medycznych. Kurs ten umożliwia zapoznanie się z wymogami normy ISO 13485:2016 poprzez omówienie kluczowych aspektów.

890 zł + VAT

1 dniowy kurs szkoleniowy

Zapraszamy do skorzystania z kursu z zakresu obsługi zbiorników ciśnieniowych. Szkolenie pozwoli ci uzyskać uprawnienia z zakresu napełniania zbiorników oraz butli, które mają pojemność powyżej 350 cm3.

Kurs z zakresu obsługi oraz napełniania zbiorników ciśnieniowych skierowany jest do tych, którzy chcą zajmować się zawodowo bądź już się zajmują napełnianiem gazów jak i obsługą ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3. Takie szkolenia muszą zrobić osoby, które są zatrudnione jako:

 • Monterzy instalacji chłodniczych
 • Monterzy pomp ciepła
 • Strażacy
 • Pracownicy szpitali
 • Pracownicy uzdrowisk
 • Osoby pracujące w sektorze przemysłu spożywczego

Cel kursu

Dzięki szkoleniu każdy uczestnik zdobędzie wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczna z zakresu samodzielnego napełniania oraz obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych. Takie szkolenie pozwala nam na samodzielne obsługiwanie oraz napełnianie butli z gazami.

Nasza firma oferuje możliwość zdobycia uprawnień dla osób napełniających oraz obsługujących zbiorniki ciśnieniowe przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami:

 • Rozpuszczonymi takimi jak acetylen
 • Sprężonymi – min. powietrze, argon, azot czy tlen
 • Skroplonymi jak np. podtlenek azotu, amoniak czy LPG
 • Jakie zagadnienia poruszane są na kursie.

  Nasze szkolenia to nie tylko wiedza, ale również praktyka. Na naszych kursach uczestnicy przygotowywani sią do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego. Po odbyciu takich szkoleń będziesz miał możliwość obsługi oraz napełniania zbiorników ciśnieniowych.

  Szkolenia prowadzone w Naszej firmie są zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego. Zajmujemy się na nich takimi zagadnieniami jak np. :
 • Wykonywanie dozoru technicznego zbiorników przenośnych
 • Badania zbiorników przenośnych
 • Naprawy zbiorników przenośnych
 • Szczegółowe informacje dotyczące gazów
 • Konstrukcje zbiorników
 • Parametry zbiorników
 • Czynności kontrolne oraz robocze podczas napełniania zbiorników ciśnieniowych
 • Ogólne zalecenia z zakresu BHP
 • Ogólne zalecenia z zakresu PPOŻ
 • Uprawnienia do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych

  Po zakończeniu kursu oraz pozytywnym wyniku egzaminu UDT otrzymasz odpowiednie uprawnienia. Dzięki nim będziesz mógł obsługiwać oraz napełniać zbiorniki ciśnieniowe o pojemności większej niż 350 cm3. Kwalifikacja do napełniania butli jest zależna od rodzaju egzaminu. Możesz otrzymać taką kwalifikację do napełniania butli gazami:

 • Skroplonymi,
 • sprężonymi,
 • rozpuszczonymi
 • Dlaczego warto wybrać kurs oferowany przez naszą firmę?

  Szkolenia w naszej firmie gwarantują wysoką skuteczność. Niemal 100% naszych kursantów może pochwalić się zdanym egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego. Oprócz szkoleń nasz firma zapewnia organizację egzaminu. Jest to dodatkowo płatne. Cena kursu w naszej firmie zawiera zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz materiały szkoleniowe. Po ukończonym szkoleniu oraz pozytywnym wyniku egzaminu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat z zakresu napełniania i obsługi urządzeń ciśnieniowych. Taki certyfikat jest bezterminowy oraz ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Oprócz certyfikatu każdy uczestnik zdobywa uprawnienia kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego.

  Jakim badaniom podlegają zbiorniki ciśnieniowe

  Urządzenia ciśnieniowe w czasie użytkowania podlegają następującym badaniom:

 • Okresowym
 • eksploatacyjnym
 • doraźnym powypadkowym bądź poawaryjnym.
 • Badania okresowe:

  Badania okresowe to rewizje wewnętrzne, rewizje zewnętrzne oraz próby ciśnieniowe.

  Rewizje wewnętrzne – Podczas rewizji wewnętrznej robiona jest ocena wizualna stanu ścianek urządzenia ciśnieniowego. Oceniane są również jego rozłączne oraz nierozłączne połączenia oraz sprzętu zabezpieczającego jak i ciśnieniowego. W uzasadnionych technicznie przypadkach ocena wizualna może być zastąpiona bądź też uzupełniona innymi badaniami. Jest to możliwe tak jak w przypadku próby ciśnieniowej, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z odpowiednią jednostką dozoru technicznego.

  Rewizje zewnętrzne – Wykonywana jest ocena urządzenia ciśnieniowego z zewnątrz oraz ocena sprzętu w miejscach dostępnych. Jeśli jest taka możliwość, przeprowadzane są także działania osprzętu oraz przeprowadzane są próby funkcjonalne.

  Próby ciśnieniowe – wykorzystywane są z zasady jako próby hydrauliczne. W uzasadnionych przypadkach próbę hydrauliczną można zastąpić inną próbą lub innego rodzaju badaniem. Tak jak w przypadku rewizji wewnętrznej można to zrobić po wcześniejszym uzgodnieniu z jednostką dozoru technicznego.

  Badania eksploatacyjne doraźne

  Zakres takich badań jak i sposób ich przygotowania ustalany jest przez jednostki dozoru technicznego. Zależne jest to od okoliczności, które uzasadniają ich przeprowadzenie. Mogą być wykonywane:

 • próby ciśnieniowe
 • rewizje wewnętrzne
 • rewizje zewnętrzne
 • Mogą zostać one uzupełnione bądź zastąpione innym badaniem. Wykonuje się je na wniosek użytkującego urządzenie ciśnieniowe, w szczególności w przypadku:

 • Zmiany miejsca zainstalowania
 • Naprawy urządzenia ciśnieniowego
 • Modernizacji urządzenia ciśnieniowego
 • Wymiany części urządzenia
 • Zmiany rodzaju urządzeń zasilających
 • Stwierdzeniu uszkodzeń ścianek urządzenia
 • stwierdzeniu nieszczelności urządzenia
 • Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy!


  Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zamów wycenę szkolenia zamkniętego

  Opis szkolenia


  Udział w szkoleniu zatytułowanym Profesjonalna rekrutacja pracowników w praktyce. Inspirujące warsztaty zwiększające efektywność procesów rekrutacyjnych w organizacji pozwoli osobom zainteresowanym tematyką human resources poznać tajniki procesu rekrutacyjnego. Podczas szkolenia, trener zapozna uczestników z obowiązującymi procedurami, które są niezbędne podczas rozpoczynania i prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Uczestnicy będą znali metody i sposoby prowadzenia rekrutacji, od momentu ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników, na podpisaniu umowy z przyszłym pracownikiem kończąc. Odpowiednia analiza i ocena otrzymanych dokumentów to jedno z najważniejszych zadań należących do osoby zajmującej się rekrutacją. Podczas szkolenia, słuchacze nauczą się selekcjonować informacje zawarte w cv, efektywnie z nich korzystać i odczytywać z nich jak najwięcej informacji o potencjalnym pracowniku. Kolejnym etapem rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne, których przebieg również nie powinien być przypadkowy. 

  Pliki do pobrania


  • Formularz zgłoszenia na szkolenie stacjonarne
  • Formularz zgłoszenia na szkolenie on-line
  • Program szkolenia
  • Oświadczenie dot. podatku VAT

  Grupa docelowa


  -kierownicy i pracownicy działów HR
  -specjaliści rekrutujący pracowników, odpowiedzialni za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr
  -pracownicy firm doradztwa personalnego, agencji pośrednictwa pracy
  -doradcy zawodowi
  -pracownicy administracji publicznej i urzędów pracy
  -przyszli pracownicy działów HR
  -właściciele firm
  -osoby zainteresowane tematyką rekrutacji i selekcji.

  Cel szkolenia


  -Zdobycie umiejętności profesjonalnej analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów;
  -Zdobycie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów kwalifikacyjnych;
  -Poznanie specjalistycznych metod selekcji takich jak: testy wiedzy, testy psychometryczne, Assessment center itd.

  Korzyści dla uczestników


  Po szkoleniu uczestnik:
  -będzie posiadał wiedzę, która pozwoli rozpocząć profesjonalny proces rekrutacji, jego przygotowanie i dalsze prowadzenie;
  -pozna metody i etapy procesu rekrutacji;
  -zdobędzie umiejętność prawidłowego poszukiwania odpowiednich kandydatów;
  -będzie potrafił poprawnie analizować przesyłane dokumenty i dokonać selekcji aplikacji;
  -zwiększy efektywność i skuteczność przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych;
  -będzie potrafił przeprowadzić proces rekrutacji aż po zatrudnienie nowego pracownika.

  Metodologia


  Szkolenie stacjonarne


  Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

  W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

  Szkolenie on-line


  Metody pracy podczas szkolenia on-line:

  • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
  • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
  • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
  • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
  • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
  • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
  • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
  • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  • Trenerzy


   Zygmunt Dolata

   Zobacz specjalizację trenerską

   Emilia Sałacka-Mańka

   Zobacz specjalizację trenerską

   Program szkolenia


   Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.   1. Proces rekrutacji i selekcji:

   -kluczowe elementy skutecznej rekrutacji i selekcji;
   -etapy rekrutacji.

   2. Skuteczna rekrutacja:

   -sporządzanie specyfikacji kandydata i jego kompetencji;
   -struktura wywiadu;
   -kwestionariusze kompetencji;
   -profile cech;
   -nauka tworzenia poprawnych i przyciągających odpowiednich kandydatów ogłoszeń;
   -prowadzenie interview telefonicznego;
   -nauka pisania i analizowania dokumentów aplikacyjnych.
   3. Równe szanse:
   -stosowanie dobrych praktyk;
   -omówienie kwestii prawnych.

   4. Metody selekcji:
   -zapoznanie z wieloma metodami selekcji (testy wiedzy, testy psychometryczne, próbki prac, case study, prezentacje, referencje, assessment center itp. );
   -przygotowanie i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych;
   -błędy w spostrzeganiu wpływające na ocenę kandydata;
   -rodzaje pytań;
   -badanie kompetencji kandydata za pomocą pytań;
   -omówienie metod selekcji;
   -sporządzanie raportów z przebiegu rekrutacji i selekcji;
   -radzenie sobie z subiektywnością decyzji;
   -umiejętność prowadzenia skutecznego wywiadu/rozmowy;
   -techniki gromadzenia dokładnych i szczegółowych informacji o kandydatach;
   -stworzenie odpowiedniej atmosfery do rozmowy kwalifikacyjnej.

   5. Warsztaty praktyczne:
   -role-playing wywiad wyboru, opinie i analizy po każdej rozmowie;
   -sporządzanie przydatnych notatek;
   -oceny kandydatów;
   -planowanie działań;
   -nauka udzielania informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym.

   6. Podsumowanie warsztatów - dyskusja moderowana.

   Informacje organizacyjne


   Szkolenie stacjonarne

   Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

   Harmonogram zajęć

  • szkolenie trwa 2 dni (16h)
  • zajęcia odbywają się w godzinach 10. 00-18. 00 pierwszego dnia oraz 09. 00- 17. 00 drugiego dnia
  • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


  • Dzień I
   Godz. 10:00 -rozpoczęcie szkolenia
   Godz. 12:00 -przerwa kawowa
   Godz. 14. 00 -przerwa obiadowa
   Godz. 16. 00 -przerwa kawowa
   Godz. 18:00 -zakończenie szkolenia
   Dzień II
   Godz. 09:00 -rozpoczęcie szkolenia
   Godz. 11:00 -przerwa kawowa
   Godz. 13. 00 przerwa obiadowa
   Godz. 15. 17:00 -zakończenie szkolenia

   Szkolenie on-line

   Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

   Harmonogram zajęć

  • szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
  • zajęcia odbywają się w godzinach 09. 00-15. 00 każdego dnia według harmonogramu:

  • Dzień I
   Godz. 09:00-10. 30-szkolenie
   Godz. 10:30 -10. 40 -przerwa
   Godz. 10. 40-12. 00 -szkolenie
   Godz. 12. 00-12. 15 -przerwa
   Godz. 12:15-13. 30 -szkolenie
   Godz. 30-13. 40-15. 00 -szkolenie
   Dzień II
   Godz. 40 -przerwa
   Godz. 15 -przerwa
   Godz. 00 -szkolenie

   Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

   Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

   Inwestycja


   Szkolenie stacjonarne

   1390. 00zł netto (+23% VAT)

   Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
   -cena zawiera:
   -uczestnictwo w szkoleniu,
   -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
   -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
   -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
   -konsultacje poszkoleniowe
   -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
   -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


   Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
   Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1840 zł netto (+23% Vat)

   Szkolenie on-line

   1390. 00zł netto (+23% VAT)

   Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
   -uczestnictwo w szkoleniu on-line
   -materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
   -renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
   -10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

   Zgłoszenie


   Szkolenie stacjonarne

   Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper. pl).

   FORMULARZ ZGŁOSZENIA
  • UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE: formularz zgłoszenia online
  • POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PDF: karta zgłoszenia do pobrania
  • OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT
  • POBIERZ OŚWIADCZENIE: oświadczenie do pobrania
  • Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

   Szkolenie on-line

   Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu on-line prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (). 

  • UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE:  formularz zgłoszenia online
  • POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PDF: karta zgłoszenia do pobrania
  • Kontakt


   Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
   Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

   Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
   SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
   ul. Libelta 1a/2
   61-706 Poznań

   Godziny pracy biura: Pn-Pt 08. 00 - 18. 00

   Departament szkoleń otwartych:
   tel. 690 059 155
   tel. 508 393 926
   tel. 577 177 547
   tel. 733 544 190
   tel. 570 590 060
   tel. (61) 3070303
   tel. (61) 8102194
   tel. (61) 4152036
   tel. (61) 4152810
   tel. (61) 4152820

   fax. (61) 6 247 936
   fax. (61) 2 786 300

   info@szkolenia-semper. pl
   www. pl

   Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
   1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
   2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
   4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

   POLITYKA RABATOWA

   Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
   Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

   Uwagi


   Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper. pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

  Szkolenie w zakresie urządzeń Beko Ds 7434 Rx0

  Bezpośredni link do pobrania Szkolenie w zakresie urządzeń Beko Ds 7434 Rx0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szkolenie w zakresie urządzeń Beko Ds 7434 Rx0