Techniki informacyjne Brother Db2 B772a

Brother DB2 B772a to technika informacyjna stworzona przez firmę Brother. Ten system informatyczny jest przeznaczony do zarządzania zasobami informacyjnymi organizacji. Umożliwia on tworzenie i zarządzanie bazą danych, tworzenie raportów i udostępnianie informacji zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym użytkownikom. System może być wykorzystywany do zarządzania wszystkimi aspektami działalności organizacji, w tym usługami, produktami, kontaktami i innymi danymi. Brother DB2 B772a ma również wbudowany system bezpieczeństwa, który chroni dane przed utratą lub wyciekiem. System jest łatwy w użyciu i oferuje szerokie możliwości konfiguracji, dzięki czemu jest idealny dla małych i średnich firm.

Ostatnia aktualizacja: Techniki informacyjne Brother Db2 B772a

Status drukarki to Offline lub Wstrzymany. (Windows)

Aby rozwiązać problem, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Jeśli status drukarki to Offline:

  Upewnij się, że drukarka jest online, wykonując poniższe czynności:

  SPRAWDŹ, CZY URZĄDZENIE BROTHER JEST WŁĄCZONE I NIE WYŚWIETLA ŻADNYCH BŁĘDÓW

  1. Jeśli ekran LCD jest pusty, urządzenie Brother nie jest włączone lub znajduje się w trybie uśpienia. Naciśnij przycisk na urządzeniu i sprawdź, czy urządzenie wyjdzie z trybu uśpienia. Jeśli się nie wybudzi, upewnij się, że jest ono podłączone do sprawnego gniazdka, a wszystkie włączniki ustawione są w pozycji ON.
  2. Sprawdź, czy na ekranie LCD wyświetlone są komunikaty o błędach. Przykład: „Zacięcie papieru” lub „Pusty zbiornik z atramentem/tonerem”. Jeśli ekran LCD wyświetla komunikat o błędzie, wykonaj konieczne czynności, aby rozwiązać problem.

  SPRAWDŹ STAN DRUKARKI

  UWAGA: Kroki te lub ekrany mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

 • Użytkownicy systemu Windows XP:
  Kliknij Start => Drukarki i faksy. Użytkownicy systemu Windows Vista:
  Kliknij Start => Panel sterowania => Sprzęt i dźwięk => Drukarki Użytkownicy systemu Windows 7:
  Kliknij Start => Urządzenia i drukarki
 • Użytkownicy systemów Windows XP i Windows Vista:
  Kliknij prawym przyciskiem ikonę urządzenia Brother i wybierz opcję Użyj drukarki online. Użytkownicy systemu Windows 7:
  Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia Brother => See what's printing (Wyświetl drukowany dokument) => Drukarka => Użyj drukarki offline (usuń zaznaczenie).

Jeśli problem nadal występuje, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Skorzystaj z powiązanych pytań na końcu strony i sprawdź inne rozwiązania.
 • Jeśli w powiązanych pytaniach nie znajdziesz rozwiązania, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother, korzystając z działu „Skontaktuj się z nami”.

Jeśli status drukarki to Wstrzymany:

Użytkownicy systemów Windows XP i Windows Vista:
Kliknij prawym przyciskiem ikonę urządzenia Brother i wybierz opcję Wznów drukowanie. (Jeśli w menu pojawiła się informacja Drukowanie wstrzymane, stan drukarki jest poprawny. )

Użytkownicy systemu Windows 7:
Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia Brother => See what's printing (Wyświetl drukowany dokument) => Drukarka => Wstrzymaj drukowanie (usuń zaznaczenie).

Jeśli to nie rozwiąże problemu,

Użytkownicy systemów Windows XP i Windows Vista:
Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia Brother i wybierz opcję Drukarka => Anuluj wszystkie dokumenty.

Użytkownicy systemu Windows 7:
Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia Brother => See what's printing (Wyświetl drukowany dokument) => Drukarka => Anuluj wszystkie dokumenty.

Powiązane modele

DCP-8045D, HL-1210WE, HL-1212WE, HL-1222WE, HL-1223WE, HL-2070N, HL-2135W, HL-2150N, HL-2170W, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-2700CN, HL-3040CN, HL-3070CW, HL-4200CN, HL-5070N, HL-5170DN, HL-5350DN, HL-5380DN, HL-6050D, HL-6050DN, HL-7050N, HL-8050N, MFC-3320CN, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-5440CN, MFC-5460CN, MFC-7225N, MFC-7820N, MFC-8840DN, MFC-9420CN

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Przy rozpoczęciu skanowania pojawiają się komunikaty o błędach TWAIN lub WIA. (Windows®)

Sterownik TWAIN lub WIA nie został wybrany jako główne źródło dla programu do skanowania.

Upewnij się, że jako główne źródło w aplikacji skanowania został wybrany sterownik Brother TWAIN lub WIA. Na przykład w programie Nuance PaperPort 14SE kliknij. Wybierz sterownik Brother TWAIN/WIA.

Przy rozpoczęciu skanowania wyświetlane są komunikaty o błędach TWAIN. (Mac)

Sterownik TWAIN nie został wybrany jako główne źródło dla programu do skanowania.

Upewnij się, że jako główne źródło w aplikacji został wybrany sterownik Brother TWAIN.

Można również skanować dokumenty za pomocą sterownika skanera ICA.

Na skanowanym obrazie są widoczne pionowe linie.

Na powierzchni szklanych pasków nagromadził się pył papierowy.

Wyczyść szklane paski wewnątrz urządzenia.

Powiązane informacje: Wyczyść skaner i rolki

Brak skanowanego obrazu.

Prowadnice papieru nie są dopasowane do szerokości dokumentu.

Wyreguluj prowadnice papieru, dopasowując je do szerokości dokumentów. Jeśli rozmiar skanowania jest ustawiony jako automatyczny, a jest skanowany dokument o różnych rozmiarach stron, umieść wąskie strony prosto i możliwie najbliżej środka urządzenia. Jeśli dokument nie jest podawany prosto, należy użyć opcji skanowania ciągłego.

Ustawienia są nieodpowiednie dla dokumentu. Na przykład został podany dokument Letter/A4, kiedy wybrano rozmiar dokumentu Executive/A5 Letter.

Upewnij się, że ustawienia rozmiaru są odpowiednie dla dokumentu.

Skonfiguruj ustawienia marginesów i dostosuj pozycję skanowania.

W przypadku użycia dokumentu o rozmiarze zgodnym z wstępnie ustawionym nie można automatycznie skorygować przekrzywienia dokumentu.

Wybierz opcję Auto dla funkcji Rozmiar dokumentu.

-

Skonfiguruj ustawienia marginesów i dostosuj pozycję skanowania.

Skanowany obraz jest przechylony.

Prowadnice papieru nie są dopasowane do szerokości dokumentu.

Wyreguluj prowadnice papieru, dopasowując je do szerokości dokumentów.

Wybrano ustawienie Długi papier.

Wybierz ustawienie inne niż Długi papier.

Skanowanie jest za wolne.

Rozdzielczość jest nieodpowiednia dla dokumentu.

Zmniejsz rozdzielczość skanera.

Dokument nie został podany.

Na powierzchni rolki pobierania lub rolki hamującej nagromadził się pył papierowy.

Wyczyść rolkę hamującą i rolkę pobierania. Powiązane informacje: Wyczyść skaner i rolki

W podajniku ADF umieszczono zbyt wiele dokumentów.

Upewnij się, że maksymalna liczba stron jest odpowiednia do dokumentu.

Powiązane informacje: Akceptowalne dokumenty

W podajniku ADF znajdują się ciała obce.

Usuń ciała obce lub porwany papier z podajnika ADF.

Nośnik jest zbyt cienki lub zbyt gruby.

Upewnij się, że nośnik jest w stanie akceptowalnym dla urządzenia.

Powiązane informacje: Akceptowalne dokumenty

Działa aplikacja Zdalna konfiguracja.

Wyłącz aplikację Zdalna konfiguracja.

Wysuwanie papieru zostało wstrzymane.

Wyjmij papier z podajnika ADF.

Dokument zaciął się.

Na powierzchni rolki pobierania lub rolki hamującej nagromadził się pył papierowy.

Wyczyść rolkę hamującą i rolkę pobierania. gif"/> Powiązane informacje: Wyczyść skaner i rolki

W podajniku ADF znajdują się ciała obce.

Usuń ciała obce lub porwany papier z podajnika ADF.

Dokument nie jest akceptowalny dla urządzenia.

Upewnij się, że dokument jest w stanie akceptowalnym dla urządzenia.

Powiązane informacje: Akceptowalne dokumenty

Jakość skanowania jest niska.

Na powierzchni rolki pobierania lub rolki hamującej nagromadził się pył papierowy.

Wyczyść rolkę hamującą i rolkę pobierania. gif"/> Powiązane informacje: Wyczyść skaner i rolki

Na powierzchni szklanych pasków wewnątrz urządzenia nagromadził się pył papierowy.

Wyczyść szklane paski wewnątrz urządzenia.

Powiązane informacje: Wyczyść skaner i rolki

Rozdzielczość skanera jest zbyt niska.

Zwiększ rozdzielczość skanera.

W zeskanowanych danych widoczne jest przenikanie.

Ustawienia są nieprawidłowe dla typu skanowanego dokumentu.

Zaznacz pole wyboru Usuwanie przenikania / wzoru / Usuń kolor tła.

Kolory zeskanowanych danych są ciemne.

Ustawienia są nieprawidłowe dla typu skanowanego dokumentu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zaznacz pole wyboru Usuwanie przenikania / wzoru / Usuń kolor tła, a następnie zeskanuj z komputera.

 • Zwiększ jasność, a następnie wykonaj skanowanie z komputera.

 • Zwiększ kontrast, a następnie wykonaj skanowanie z komputera.

 • Zmień typ skanowania na skalę szarości lub kolor, a następnie zeskanuj z komputera.

Strona, która nie jest pusta, została pominięta.

 • Dokument jest zbyt jasny.

 • Funkcja pomijania pustych stron jest włączona.

Wyłącz funkcję pomijania pustych stron.

Alternatywnie zmniejsz czułość pomijania pustych stron.

Nie można zeskanować długiego dokumentu.

W ustawieniu Wielkość dokumentu nie wybrano opcji Długi papier.

Wybierz opcję Długi papier dla ustawienia Wielkość dokumentu. Jeśli nie można wybrać opcji Długi papier, podczas skanowania z poziomu panelu sterowania urządzenia, wyłącz funkcję Pomiń pustą stronę, ustaw funkcję Skanowanie 2-stronne na Wyłącz i w ustawieniu Rodzaj skanowania wybierz opcję inną niż Automatyczny. Następnie wybierz opcję Długi papier dla ustawienia Wielkość dokumentu.

Wystąpiło podanie wielu arkuszy.

Dokument nie został poprawnie włożony.

Włóż dokument poprawnie i spróbuj ponownie.

Nie można skanować.

Włączona jest opcja Secure Function Lock (Blokada funkcji).

Skontaktuj się z administratorem w celu sprawdzenia ustawień funkcji Secure Function Lock.

Powiązane informacje: Secure Function Lock 3. 0 (Blokada funkcji 3. 0)

Opcja Pull Scan (Skanowanie pobierane) w oknie dialogowym Scan from PC (Skanowanie z komputera) w funkcji Zarządzanie przez Internet jest wyłączona.

Włącz opcję Pull Scan (Skanowanie pobierane).

Nie można skanować do komputera z urządzenia.

Usługa WIA nie jest uruchomiona. (Windows®)

Nie ustawiono Brother PushScan.

Uruchom usługę WIA. (Windows®)

Ustaw Brother PushScan, aby była uruchamiana.

Skanowanie nie jest uruchamiane nawet po naciśnięciu przycisku skanowania na prawej części urządzenia.

(ADS-2700W)

Ustawienia dla pierwszego skrótu są nieprawidłowe.

Potwierdź ustawienia dla pierwszego skrótu.

Auto start skan. nie uruchamia się.

(ADS-2700W)

Ustawienia dla Auto start skan. (skrót 21) są nieprawidłowe.

Potwierdź ustawienia dla Auto start skan. (skrót 21).

Klikając przycisk zarejestruj się, akceptuję Regulamin.

Przyjmuję do wiadomości, że OLX wykorzystuje moje dane osobowe zgodnie zPolityką prywatności orazPolityką dotyczącą plików cookie i podobnych technologii.OLX wykorzystuje zautomatyzowane systemy i partnerów do analizowania,w jaki sposób korzystam z usług w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności produktu, treści, dostosowanych i opartych na zainteresowaniach reklam, jakrównież ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym korzystaniem z naszych usług.

Techniki informacyjne Brother Db2 B772a

Bezpośredni link do pobrania Techniki informacyjne Brother Db2 B772a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Techniki informacyjne Brother Db2 B772a