Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Cad Audio Wx155

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Cad Audio Wx155 może zwiększyć wydajność urządzenia i ułatwić korzystanie z niego. Aktualizacja oprogramowania może również rozwiązać problemy związane z działaniem urządzenia lub dodać nowe funkcje. Aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe Cad Audio Wx155, należy pobrać odpowiednią wersję oprogramowania ze strony internetowej producenta, a następnie zainstalować ją na urządzeniu. Użytkownicy powinni upewnić się, że instalowane oprogramowanie jest kompatybilne z ich systemem operacyjnym i sprzętem, aby uniknąć wystąpienia błędów. Istnieją również aplikacje, które automatycznie wykrywają i aktualizują oprogramowanie sprzętowe Cad Audio Wx155.

Ostatnia aktualizacja: Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Cad Audio Wx155

Informacja o tym pliku do pobrania

Firma Sony pragnie umożliwić swoim klientom pobieranie najnowszych uaktualnień oprogramowania sprzętowego odtwarzacza DVD, co pozwala cieszyć się odtwarzaniem najnowszych formatów audio i wideo. Aby pobrać i zapisać na dysku CD-ROM uaktualnienie dla odtwarzacza DVD umożliwiające odtwarzanie plików w formacie DivX w najnowszych wersjach, należy zaakceptować postanowienia poniższej svkcji traktującej o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

Ostrzeżenie: Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować uszkodzenie odtwarzacza DVD; w takim wypadku należy skontaktować się z centrum svrwisowym firmy Sony. Aby tego uniknąć, należy postępować ściśle według poniższych instrukcji.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • SNEEC900. BIN

Rozmiar pliku

 • -

Instalacja

 1. Pobierz plik uaktualnienia na komputer.
 2. Zapisz plik na nowym dysku CD-R.
  • Umieść plik uaktualnienia (SCEEC900. BIN) bezpośrednio w katalogu głównym.
   Nie umieszczaj go w żadnym innym folderze.
  • Na dysku tym nie może znaleźć się żaden inny plik.
  • Nie zmieniaj nazwy pliku.
  • Użyj systemu plików ISO 9660 Level 1/2 lub jego rozszerzonego formatu, Joliet.
  • Tryb 1/2/XA
  • Pojedyncza svsja
  • Mała szybkość zapisu (np. 1x, 2x, 4x or 8x)
  • Sfinalizuj dysk CD-R.
 3. Potwierdzanie wersji oprogramowania sprzętowego odtwarzacza
  • Gdy odtwarzacz jest wyłączony, naciśnij kolejno przyciski 1 --> 2 --> 3 --> przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania.

  • Na ekranie telewizora zostanie wyświetlona wersja oprogramowania sprzętowego odtwarzacza, np. :
  • Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć odtwarzacz.
   • Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć odtwarzacz.
 4. Otwórz podajnik dysku, włóż dysk do odtwarzacza i rozpocznij odtwarzanie.
 5. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "Loading" (Trwa ładowanie). uk/electronics/support/res/downloads/images/eu/tvhc/fw/dav/fw02. jpg" alt="Firmware detected (Wykryto oprogramowanie sprzętowe)"/>
 6. Poczekaj, aż na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "UPGRADE FILE DETECTED" (Wykryto plik uaktualnienia). Następnie na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "PRESS PLAY TO START" (Aby rozpocząć, naciśnij przycisk PLAY), a na wyświetlaczu panelu przedniego - komunikat "PRESS PLAY" (Naciśnij przycisk PLAY). Naciśnij przycisk PLAY. uk/electronics/support/res/downloads/images/eu/tvhc/fw/dav/fw03. jpg" alt="Firmware detected (Wykryto oprogramowanie sprzętowe)"/>
 7. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "COPYING FILE. " (Trwa kopiowanie pliku). Poczekaj chwilę, aż podajnik dysku zostanie otwarty, a następnie wyjmij dysk.
 8. Po chwili na ekranie oraz na wyświetlaczu panelu przedniego zostanie wyświetlony komunikat "UPGRADING" (Trwa uaktualnianie). Poczekaj 3 lub 4 minuty, nie przerywając procesu uaktualniania. Nie należy:
  • Wyłączać odtwarzacza.
  • Korzystać z odtwarzacza i naciskać żadnych przycisków na urządzeniu.
  • Zamykać podajnika dysku (ręcznie lub naciskając przycisk otwierania/zamykania). uk/electronics/support/res/downloads/images/eu/tvhc/fw/dav/fw04. jpg" alt="Firmware detected (Wykryto oprogramowanie sprzętowe)"/>
 9. Podajnik dysku zostanie zamknięty, a następnie zostanie wyświetlony normalny obraz. Teraz można bezpiecznie korzystać z odtwarzacza DVD. Kiedy zostanie wyświetlona opcja Quicksvtup (Szybka konfiguracja), należy ją wybrać. uk/electronics/support/res/downloads/images/eu/tvhc/fw/dav/fw05. jpg" alt="Firmware detected (Wykryto oprogramowanie sprzętowe)"/>
 10. Potwierdzanie nowej wersji oprogramowania sprzętowego odtwarzacza
  • Wyłącz odtwarzacz DVD za pomocą przycisku zasilania
  • Gdy odtwarzacz jest wyłączony, naciśnij kolejno przyciski 1 --> 2 --> 3 --> przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania. jpg" alt="Przycisk zasilania"/>

  • Na ekranie telewizora zostanie wyświetlona wersja oprogramowania sprzętowego odtwarzacza - sprawdź, czy uaktualnienie zostało przeprowadzone.
  • Przed skorzystaniem z odtwarzacza należy go wyłączyć, naciskając przycisk zasilania. uk/electronics/support/res/downloads/images/eu/tvhc/fw/bin900_220. jpg" alt="Firmware detected (Wykryto oprogramowanie sprzętowe)"/>
 11. Po naciśnięciu przycisku zasilania na pilocie zdalnego sterowania odtwarzacz zostanie włączony i będzie gotowy do użycia.

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

Czynności wykonywane po uaktualnieniu

Tworzenie zewnętrznych plików z napisami
 1. Tytuł filmu i nazwę pliku z napisami zewnętrznymi należy zmienić w taki sposób, aby były takie same.

  Na przykład:

  0? sony. avi, sony. srt
  ×? sony. avi, sonysubtitle. srt
  "avi" to w tym przykładzie plik filmu DivX, a "srt" to plik z napisami.

 2. Plik filmu i plik z napisami należy umieścić w tym samym folderze oraz zapisać na tym samym dysku.
  (Uwaga: format zapisu pakietowego Packet Write nie jest obsługiwany)

  To uaktualnienie pozwala odtwarzaczowi DVD odczytywać następujące formaty napisów zewnętrznych:

  ". srt": SubRip
  ". smi": SAMI Captioning
  ". sub": Micro DVD
  ". sub": SubViewer 2. 0
  ". ssa": SubStation Alpha
  ". ass": Advanced SubStation Alpha
  ". txt": TMPlayer, system napisów DVD
  Inne podobne formaty nie są obsługiwane.

Przełączanie czcionki wyświetlania na odtwarzaczu DVD
 1. Naciśnij przycisk DISPLAY na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć wyświetlanie menu sterowania (Magic Pad).
 2. Naciśnij przycisk SUBTITLE, aby włączyć napisy.
 3. Naciskaj przycisk SUBTITLE, aby wybrać żądaną czcionkę.
  Po każdym naciśnięciu przycisku nastąpi zmiana czcionki. uk/electronics/support/res/downloads/images/eu/tvhc/fw/subtitle. jpg"/>

Rozpoznawane są następujące czcionki dla napisów zewnętrznych

CP1250: albański, bośniacki, chorwacki, czeski, angielski, niemiecki, węgierski, islandzki, irlandzki, polski, rumuński, słowacki, słoweński
CP1251: bułgarski, białoruski, angielski, macedoński, mołdawski, rosyjski, svrbski, ukraiński
CP1253: grecki
CP1254: albański, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, celtycki, niemiecki, włoski, kurdyjski (łaciński), norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki

Uwagi
Jeśli przycisk SUBTITLE zostanie naciśnięty, gdy napisy nie są zgodne z funkcją odtwarzania na tym odtwarzaczu DVD, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że napisy nie zostały nagrane. Jednak nawet jeśli taki komunikat nie pojawi się, odtwarzanie napisów może być niemożliwe.

Napisy nie są wyświetlane po włączeniu menu sterowania. Niektóre napisy mogą nie być wyświetlane, nawet jeśli znajdują się w pliku z rozszerzeniem ". srt", ". smi", ". sub", ". ass", ". ssa" lub ". txt".

Podczas wyświetlania napisów mogą wystąpić zakłócenia dźwięku i obrazu. Możliwe jest wyświetlenie do trzech linii napisów. Maksymalna liczba znaków w linii to 54.

Czcionki Unicode są nieobsługiwane.

 • Społeczność Sony

  Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

 • Zarejestruj się
 • Naprawa i gwarancja

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego „C” aparatu D5200 do wersji 1. 03. Przed przejściem dalej wybierz Wersja programu w menu ustawień aparatu i sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu. Nie ma konieczności pobierania ani instalacji tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
 • Zmiany w wersji 1. 03 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1. 02
 • • Zredukowano występowanie szumów (poziomych linii) na filmach zarejestrowanych z 1280×720; 60p lub 1280×720; 50p wybranym dla Rozmiar klatki/liczba klatek.
 • • Usunięto problem polegający na zawieszaniu się aparatu w czasie użycia opcji Czyść matrycę.
 • Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
  Zmiany w wersji 1. 02 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1. 01
 • • Dodano komunikat o błędzie dla obiektywów z funkcją wysuwania i chowania, takich jak AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3, 5–5, 6G VR Ⅱ. Ten komunikat jest wyświetlany, a spust migawki zablokowany, gdy obiektyw jest schowany.
 • • Oznaczenia Dłuższy i Krótszy w wersji ekranu Ustawienia czułości ISO > Najdłuższy czas migawki > Automatyczny w języku hindi były zamienione miejscami. Ekran został zmieniony w celu usunięcia tego problemu.
 • • Zmieniono sposób przedstawiania ogniskowej w odpowiedniku formatu małoobrazkowego (35 mm) przez dane Exif zdjęć.
 • • Rozwiązane zostały następujące problemy:
 • - Aparat zawieszał się w czasie dodawania elementów do listy MOJE MENU (Dodaj elementy).
 • - Kiedy włączenie autofokusa (AF-ON) było przypisane do przycisku AE-L/AF-L, w pewnych warunkach aparat nie ustawiał ostrości po wciśnięciu tego przycisku.
 • - Szumy w formie linii czasami pojawiały się w prawym dolnym rogu zdjęć zarejestrowanych z użyciem funkcji HDR (wysoki zakres dynamiki).
 • Zmiany w wersji 1. 01 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1. 00
 • • Teraz aparat prawidłowo pokazuje poziom naładowania akumulatorów jonowo-litowych EN-EL14a. W wersji 1. 00 oprogramowania sprzętowego „C” wytrzymałość (mierzona jako liczba zdjęć, jaką można zrobić po całkowitym naładowaniu) dla akumulatora EN-EL14a była mniejsza, niż dla akumulatora EN-EL14. Wersja 1. 01 wykorzystuje teraz pełen potencjał akumulatora EN-EL14a, dzięki czemu jego wytrzymałość jest teraz większa od EN-EL14. Od wersji 1. 01 przybliżona liczba zdjęć i przybliżona długość materiału filmowego, jakie można zarejestrować przy użyciu w pełni naładowanego akumulatora EN-EL14a (7, 2 V prądu stałego, 1230 mAh), są następujące:

  Zdjęcia, tryb zdjęć pojedynczych (standard CIPA *): 540

  Zdjęcia, tryb seryjnego wyzwalania migawki (standard Nikon *): 2050

  Filmy (standard CIPA *): 45 minut

  * Skorzystaj z instrukcji obsługi aparatu D5200.

  Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
  1. Włącz aparat.
  2. Naciśnij przycisk MENU aparatu i wybierz Wersja programu w menu ustawień, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
  3. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
  4. Wyłącz aparat.
  Opis produktu
  NazwaWersja 1. 03 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu D5200
  Obsługiwane aparatyD5200Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego aparatuWersje 1. 00–1. 02 oprogramowania sprzętowego „C”Nazwa plikuF-D5200-V103W. exeWymagania systemowe
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8. 1
 • Microsoft Windows 8. 1 Pro
 • Microsoft Windows 8. 1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
 • Microsoft Windows Vista Home Basic
 • Microsoft Windows Vista Home Premium
 • Microsoft Windows Vista Business
 • Microsoft Windows Vista Enterprise
 • Microsoft Windows Vista Ultimate
 • Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
  Prawa autorskieNikon CorporationTyp archiwumSamowyodrębniające sięReprodukcjaNiedozwolona
  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 • Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 • Pobierz F-D5200-V103W. exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 • Uruchom F-D5200-V103W. exe, aby wyodrębnić następujący plik do folderu o nazwie „D5200Update”:
  • D5200_0103. bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu)
 • Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj „D5200_0103. bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
 • Włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparat.
 • Wybierz Wersja programu w menu ustawień i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 • Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 • Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.
 • Uwaga: aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
  DSLR_Firmup_Win_Pl. pdf (PDF) (0, 61 MB)

  Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

  F-D5200-V103M. dmg
 • OS X 10. 10. 5
 • OS X 10. 9. 8. 7. 5
 • Mac OS X 10. 6. 8
 • Pobierz F-D5200-V103M. dmg.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę F-D5200-V103M. dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający folder o nazwie „D5200Update”, który z kolei zawiera następujący plik:
  DSLR_Firmup_Mac_Pl. pdf (PDF) (0, 57 MB)

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego

  • Pobierz

   F-D5200-V103W. exe
   (Około 18. 44 MB)

   Pobierz

   F-D5200-V103M. dmg
   (Około 22. 43 MB)

   Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe?

   Oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować do najnowszej wersji za pomocą oprogramowania P-touch Update Software.

   • Aby korzystać z oprogramowania P-touch Update Software, należy je pobrać z sekcji [Pobieranie].
   • Aby uruchomić oprogramowanie P-touch Update Software, musisz mieć połączenie z Internetem. Oprogramowanie i zawartość tej strony mogą się różnić. Po zainstalowaniu oprogramowania P-touch Update na pulpicie zostanie zainstalowana odpowiednia ikona. Nie wyłączaj zasilania podczas przesyłania danych lub aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
   Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, wykonaj następujące czynności:

    Włącz drukarkę i podłącz kabel USB.
    W przypadku systemu Windows 10
    Naciśnij przycisk Start, wybierz ([wszystkie aplikacje] -) [Brother P-touch] - [P-touch Aktualizacja oprogramowania] lub kliknij dwukrotnie pozycję [P-touch Aktualizacja oprogramowania] na pulpicie.

    W przypadku systemu Windows 8 / Windows 8. 1
    kliknij pozycję [Aktualizacja oprogramowania P-touch] na ekranie [Aplikacje] lub kliknij dwukrotnie pozycję [Aktualizacja oprogramowania P-touch] na pulpicie.

    W przypadku systemu Windows Vista / Windows 7
    kliknij dwukrotnie ikonę [Aktualizacja oprogramowania P-touch].


    Kliknij ikonę [Aktualizacja urządzenia].


    Wybierz drukarkę i upewnij się, że [urządzenie jest prawidłowo podłączone. ] A następnie kliknij przycisk [OK].


    Wybierz język, sprawdź oprogramowanie sprzętowe, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk [Prześlij].Nie wyłączaj drukarki ani nie odłączaj kabla podczas przesyłania danych.

    .
    Sprawdź zawartość, która ma zostać uaktualniona, a następnie kliknij przycisk [Start], aby rozpocząć aktualizację.


    Ten ekran jest wyświetlany na komputerze podczas aktualizacji oprogramowania.

    Nie wyłączaj urządzenia podczas procesu aktualizacji.

    Kliknij przycisk [OK], aby zakończyć aktualizację.

   Powiązane modele

   PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW

   Opinie dotyczące treści

   Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

 • Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Cad Audio Wx155

  Bezpośredni link do pobrania Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Cad Audio Wx155

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Cad Audio Wx155