Zacznij tutaj Podręcznik Haier 3 Series

Zacznij tutaj Podręcznik Haier 3 Series to kompletny przewodnik dla użytkowników produktów serii 3 firmy Haier. Podręcznik zawiera krok po kroku instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji produktów Haier. Podręcznik zawiera także informacje na temat opcji ustawień i dostępnych funkcji, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Podręcznik jest dostępny zarówno w formie drukowanej, jak i w postaci plików PDF do pobrania z oficjalnej strony internetowej firmy. Jego zawartość jest zgodna z aktualnymi wersjami oprogramowania i sprzętu. Podręcznik Haier 3 Series oferuje użytkownikom wszystkie informacje potrzebne do wykorzystania w pełni możliwości produktów firmy Haier.

Ostatnia aktualizacja: Zacznij tutaj Podręcznik Haier 3 Series

Wymagania rosną wraz z tropicielami! Dłuższe i trudniejsze teksty, czytanie ze zrozumieniem, interpretowanie, wnioskowanie, spotkania z ortografią – oto wyzwania na miarę trzecioklasisty. Nauka matematyki realizowana jest przede wszystkim w sposób praktyczny – wszystkie zadania są bliskie życiu. Nowi Tropiciele to cykl, który wspiera samodzielność i pomysłowość uczniów, ale również pozwala na powtórzenie materiału i lepsze przygotowanie do klasy 4.

Poznaj nowy wymiar edukacji

Gramatyka

W kąciku Tropimy gramatykę w atrakcyjny sposób dla uczniów, w formie infografik przedstawiono najistotniejsze informacje dotyczące wszystkich części mowy.

Ortografia

W każdej części podręcznika znajdują się wyróżnione fragmenty zawierające treści ortograficzne (marginesy z wyrazami prezentującymi wybrane trudności ortograficzne, wiersze ortograficzne dotyczące poszczególnych problemów oraz rozkładówka ze słowniczkiem ortograficznymkąciku Piszemy poprawnie. pl/upload/2018/02/icon-czytanie. png" data-src="/upload/2018/02/icon-czytanie. png" alt=""/> Umiejętność czytania

Teksty do czytania podzielone zostały na trzy poziomy trudności, co zapewnia indywidualizację nauczania. Dodatkowo dla dzieci potrzebujących wspomagania nauki czytania poświęcono kącik Pięknie czytamy, a dla dzieci płynnie czytających kącik Posłuchanki.

Piękno przyrody

Treści społeczno-przyrodnicze przedstawione za pomocą realistycznych ilustracjizdjęć budzą zainteresowanie uczniów światem, zawierają wiele akcentów proekologicznych i prozdrowotnych. Dodatkowo zamieszczone zostały opisy doświadczeńeksperymentów oraz rozkładówki poświęcone różnym regionom Polski. pl/upload/2018/02/icon-spolecznosc. png" data-src="/upload/2018/02/icon-spolecznosc. png" alt=""/> Wychowanie

Specjalnie napisana seria opowiadań Listy od Hani i Henia na temat emocji i problemów wieku wczesnoszkolnego ma pomóc kilkulatkom w rozumieniu własnych emocji, poznawaniu nowych wzorów myślenia i działania. pl/upload/2018/02/icon-matematyk. png" data-src="/upload/2018/02/icon-matematyk. png" alt=""/> Matematyka

Na stronach z edukacją matematyczną w nowoczesny sposób prezentowane są zagadnienia matematyczne, a prezentacja wielu metod obliczeniowych pozwala każdemu uczniowi wybrać najbardziej dla niego zrozumiałą. Takie podejście sprawia, że matematyka jest bliska dzieciom.

Elementy cyklu

Podręczniki (cz. 1-5)

Podręczniki doskonalą naukę czytania poprzez różnorodne teksty literackie podzielone na trzy poziomy trudności oraz dodatkowe teksty do czytania znajdujące się w kąciku Pięknie czytamyPosłuchanki. Specjalne rozkładówki z treściami gramatycznymi Tropimy gramatykę pozwalają poznać najistotniejsze informacje dotyczące części mowy. Na stronach z edukacją matematyczną obrazowo przedstawiono sposoby rozwiązywania zadań tekstowych, które ułatwiają dziecku analizowanie, rozumienie i rozwiązywanie problemu matematycznego.

Karty ćwiczeń (cz. 1 – 5)

kąciku Piszemy poprawnie znalazły się ćwiczenia wspomagające naukę ortografii i gramatyki.Na końcu każdej publikacji zamieszczony jest kącik Czytam i interpretuję poświęcony treningowi tej ważnej umiejętności na bazie tekstów literackich, popularnonaukowych i użytkowych, takich jak instrukcja obsługi czy słownik wyrazów obcych. Ponadto dołączono słowa wybranych piosenek – jako dodatkowe teksty do czytania. Pakiet ćwiczeń dodatkowych to materiał przeznaczony dla dzieci pracujących szybciej czy potrzebujących większej liczby zadań. pl/upload/2019/01/matematyka2. png" alt="Karty matematyczne (cz. 1 – 5) Nowi Tropiciele"/>

Karty matematyczne (cz. 1 – 5)

Karty matematyczne zawierają zróżnicowane w formie i treści zestawy ćwiczeń z zakresu nauki liczenia i myślenia matematycznego. W kąciku Ćwiczymy z Noni znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe z danej partii materiału, a zestaw zadań dodatkowych zapewni nauczycielowi odpowiednie materiały dla uczniów pracujących szybciej lub potrzebujących utrwalenia poznanych zagadnień. Ponadto w kartach znalazły się specjalnie oznaczone zadania, które pomagają w nauce programowania.

 • Prezentacja cyklu do klasy 3

 • Pisanie

  Celem zeszytu jest przede wszystkim ćwiczenie poprawnego pisania i umiejętności językowych - gramatyki, stylistyki oraz ortografii. Ćwiczenia dotyczące rożnych form gatunkowych oraz ćwiczenia ortograficzne pozwalają przećwiczyć najważniejsze trudności polskiej pisowni.

  Kup online

  Czytanie

  Publikacja łączy naukę głównych umiejętności, które w procesie edukacji wzajemnie się przenikają, czyli czytania, pisania i mówienia - wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej. Ćwiczenia zawarte w publikacji kształcą czytanie ze zrozumieniem, umiejętność interpretowania tekstu, wypowiadania się na jego temat, wnioskowania na podstawie treści oraz wyrażania własnego zdania. Każdy tekst jest także punktem wyjścia do ćwiczeń przede wszystkim w mówieniu.

  Liczenie

  Zagadnienia w publikacji ułożone są w kolejności zgodnej z metodą pracy prof. Jadwigi Hanisz. Nauczyciel może dowolnie polecać uczniom do wykonania ćwiczenia z wybranych działów w zależności od omawianego tematu. Wszystkie zadania ułożone są według zasady stopniowania trudności, co pozwala na indywidualizację nauczania. pl/produkty/kalejdoskop-ucznia-liczenie-klasa-3-zeszyt-cwiczen-184968/" title="Kup online ">

  Informatyka

  Publikacja do informatyki dla klasy 3 ciekawie i przystępnie uczy jak pracować i bawić się z komputerem – to 30 lekcji rozwijających kreatywne myślenie. Ćwiczenia w publikacji łączą w sobie treści z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Lekcje poświęcone programowaniu rozwijają myślenie przyczynowo - skutkowe w sposób ciekawy i zabawny. Zagadki i łamigłówki są drogą do odkrywania algorytmów. pl/produkty/kalejdoskop-ucznia-informatyka-klasa-3-z-cd-rom-188300/" title="Kup online ">

  Lektury

  Zeszyty ćwiczeń zawierają zadania sprawdzajace przede wszystkim zrozumienie przeczytanych lektur oraz umiejetność ich interpretacji. Publikacje wzbogacono o krzyżówki, rebusy, historyjki obrazkowe i inne ćwiczenia aktywizujące ucznia. pl/upload/2019/01/ortografia3. png" alt=""/>

  Ortografia

  Publikacja utrwala zasady pisowni. Zawiera ćwiczenia umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym. Specjalne kąciki Sprawdź czy umiesz oraz Powtórki materiału pozwalaja na lepsze utrwalenie materiału. pl/produkty/kalejdoskop-ucznia-ortografia-klasy-2-3-183200/" title="Kup online ">

  Kuferek ucznia

  Pomoce edukacyjne znajdujące się w Kufereku ucznia sprawią, że kształcenie różnych umiejetności stanie się atrakcyjną zabawą. Kuferek ucznia pomaga rozwijać umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej i ruchowej.

  Kup online

  Paka szkolnego bystrzaka

  Barwna kompozycja pomocy dydaktycznych w postaci gier i zabaw, które dzięki swojej atrakcyjniej formie mają zachęcić dzieci do nauki oraz pomóc im doskonalić i rozwijać umiejętności z 4 kluczowych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. W skład zestawu wchodzą różnorodne plansze, loteryjki, układanki, historyjki obrazowe czy mapy, a to wszystko zostało wzbogacone licznymi rozwiązaniami poligraficznymi oraz kodami QR

  Niezbędnik ucznia

  Zestaw różnorodnych pomocy dla ucznia, zapakowanych w poręczne pudełko. Elementy tworzące Niezbędnik ucznia ułatwiają dzieciom proces uczenia się oraz rozumienia i zapamiętywania nowych treści. pl/produkty/niezbednik-ucznia-edukacja-wczesnoszkolna-klasy-1-3-189031/" title="Kup online ">

  Wsparcie metodyczne na najwyższym poziomie!

  Poradniki nauczyciela (cz. 1 – 5)

  Poradniki pomogą zadbać o warsztat pracy i przygotować lekcje dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Zawierają pomysły na przeprowadzenie zajęć z dziećmi oraz scenariusze lekcji, również te z elementami programowaniai nauki gry w szachy.

  Pomysł na piosenki dla klasy 3

  Piosenki dostosowane do możliwości woklanych i predyspozycji muzycznych uczniów w klasie 3. Część utworów występuje w dwóch wersjach wokalno – instrumentalnej oraz instrumentalnej. pl/produkty/pomysl-na-piosenki-cd-audio-klasa-3-40314/" title="Kup online">

  Plansze interaktywne do klasy 3

  Plansze interaktywne to pomoc dydaktyczna, która wprowadza nowy standard nauczania. Zawierają wiele ćwiczeń interaktywnych, filmów, galerii i nagrań, dzięki którym nauczyciel wprowadza nowe treści oraz aktywizuje całą klasę. pl/produkty/plansze-interaktywne-wsip-edukacja-wczesnoszkolna-klasa-3-181024/" title="Kup online">

  Liczę na matematykę. Klasy 1-3

  Plansze wielokrotnego użytku z pisakiem suchościeralnym oraz liczydełko z kompletem żetonów, które pomogą uczniom wyćwiczyć sprawne wykonywanie działań arytmetycznych. Te znakomite pomoce matematyczne zostały przygotowane w oparciu o metodę pracy prof. Jadwigi Hanisz, autorytetu w dziedzinie nauczania matematyki w klasach 1–3. pl/produkty/licze-na-matematyke-edukacja-wczesnoszkolna-klasy-1-3-189036/" title="Kup online">

  Wirtualne spacery. Klasy 1-3

  Zestaw 30 plansz demonstracyjnych w formacie A1, prezentujących zagadnienia z różnych dziedzin życia. Plansze, wzbogacone o kody QR oraz skorelowane z nimi filmy edukacyjne, ułatwią przygotowanie jeszcze ciekawszych lekcji o otaczającym nas świecie. pl/produkty/wirtualne-spacery-plansze-demonstracyjne-klasy-1-3-189044/" title="Kup online">

  Zestaw map ściennych. Klasy 1-3

  Zestaw czterech map ściennych w dużym formacie (administracyjna i fizyczna mapa Polski, mapa Europy i mapa świata) to pomoc, wprowadzająca uczniów w fascynujący świat edukacji przyrodniczej. Dołączone do zestawu kolorowe zdjęcia, przeznaczone do umieszczenia na mapach, aktywizują dzieci i dostarczą im dodatkowej wiedzy o różnych miejscach na świecie. pl/produkty/zestaw-map-sciennych-edukacja-wczesnoszkolna-klasy-1-3-189038/" title="Kup online">

  Niezbędnik nauczyciela

  Zestaw różnorodnych pomocy ułatwiających przekazywanie uczniom wiedzy oraz kształtowanie i utrwalanie umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Wszystkie pomoce mają duże rozmiary, co ułatwia prezentowanie zagadnień na forum klasy. Do zestawu dołączona jest instrukcja opisująca różne sposoby pracy z poszczególnymi elementami Niezbędnika nauczyciela. pl/produkty/niezbednik-nauczyciela-edukacja-wczesnoszkolna-klasy-1-3-189035/" title="Kup online ">

  Klub Nauczyciela na Uczę. pl

  Klubie Nauczyciela uzyskasz dostęp do dodatkowych materiałów metodycznych i dydaktycznych, niezbędnych w codziennej pracy.

  Dowiedz się więcej

  Serwis Nauka zdalna

  Serwis, który pozwala na łatwy dostęp do e-podręczników oraz e-zeszytów ćwiczeń. Intuicyjny układ, z czytelnym podziałem na klasy, cykle i tematy dnia, pozwala bez problemu odszukać potrzebne materiały. Niezastąpiona pomoc przy lekcjach zdalnych.

 • Serwis Uczę. pl zapewnia dostęp do pomocy metodycznych i dydaktycznych, dokumentacji niezbędnej w pracy każdego nauczyciela i wielu gotowych materiałów do wykorzystania podczas lekcji.

  Skorzystaj z profesjonalnych i aktualizowanych na bieżąco materiałów w Klubie nauczyciela na Uczę. pl. Dzięki bogatej obudowie metodycznej Twoje lekcje będą niezwykłe!

 • KONTAKT

  Skontaktuj się Infolinią pod numerem
  801 220 555, lub skorzystaj z pomocy Konsultanta edukacyjnego (dla nauczycieli).

  Sklep online

  Odwiedź nasz sklep internetowy i złóż zamówienie online. Jesteśmy czynni 7 dni w tygodniu!

  Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip. com. pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip. pl. (więcej)

  Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej.
  Zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. Adres e-mail: wsip@wsip. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych*: iod@wsip.
  2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
  2. 1. odpowiedź na zadane pytanie przesłane w formularzu kontaktowym lub poprzez pocztę elektroniczną. W tym przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie rzetelnej informacji dla kontaktujących się z nami osób oraz przekierowanie sprawy do odpowiedniego działu w naszej firmie. Będziemy przechowywać zrealizowaną korespondencję przez okres 1 roku, chyba, że sprawa dotyczyć będzie kwestii wymagających dłuższego okresu przechowywania np. w związku z przedawnieniem roszczeń czy reklamacji. 2. marketing produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym lub wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Odbiorcy danych:
  3. upoważnieni pracownicy administratora danych,
  3. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez WSiP usług,
  4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych jest dobrowolne.
  5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo:
  5. dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. 3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana. 4. * do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od WSiP danych osobowych (swoich), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania zamówienia. Uprawniony może przesłać te dane innemu administratorowi danych. 5. * do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
  5. 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  *Obowiązuje od 25 maja 2018, (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  O chrześcijańskich korzeniach Polski

  2022-06-15

  Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

  Zacznij tutaj Podręcznik Haier 3 Series

  Bezpośredni link do pobrania Zacznij tutaj Podręcznik Haier 3 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Zacznij tutaj Podręcznik Haier 3 Series